RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
logo
Het postmodernisme, een belangrijke stroming binnen de sociale wetenschappen, kondigt het einde van de grote verhalen aan. Ondertussen hebben we nog nooit zo’n groot verhaal gehad als nu: het neoliberalisme, ofwel het marktfundamentalisme, dat een sociale ramp van ongekende proporties teweeg brengt. Omdat het postmodernisme leert dat dé waarheid niet gekend kan worden en leugens dus niet effectief kan ontmaskeren, staat ze machteloos tegenover deze ideologie.
Marxisme dat zijn idealen verloren heeft
Playing Futures   Foto: Aman Geld, Flickr   CC BY 2.0
H
et postmodernisme vindt zijn oorsprong in het radicale linkse, marxistische denken van begin vorige eeuw. De vier grote postmoderne filosofen – Michael Foucault, Jacques Derrida, Richard Rorty and Jean Jacques Lyotard – waren allemaal in hun jonge jaren uitgesproken links. De inrichting van de maatschappij moest anders, rechtvaardiger, eerlijker. Door de arbeiders erop te wijzen dat ze structureel uitgebuit worden, hoopten de marxisten dat dit nieuwe bewustzijn hen ertoe zou brengen het kapitalisme omver te werpen.
Maar de linkse academici raakte steeds meer teleurgesteld. De arbeiders hadden het relatief goed voor elkaar in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Zij stonden niet open voor het marxistische gedachtegoed. Van de beoogde revolutie kwam niets terecht. De teleurstelling was totaal. Het fundamentele principe van het postmodernisme is moedeloosheid, schrijft de Amerikaanse auteur Roland Dodds.
Roland Dodds, Postmodernism and the Death of Solidarity, But, I am a liberal! 11/06/11
Bekijkenpingback
Toen het de radicale activisten niet lukte hun beoogde doelstellingen te verwezenlijken, trokken zij zich terug uit de publieke wereld naar de universiteit, van de straat naar de studeerkamer.
De Amerikaanse filosoof Stephen Hicks stelt dat het postmodernisme is ontstaan uit een dubbele crisis: een crisis binnen de linkse politiek over het socialisme en een crisis binnen de filosofie over de kennis.
David Thompson, Postmodernism Unpeeled, A discussion with Stephen Hicks, 22/03/09
Bekijkenpingback
Het postmodernisme meent dat de werkelijkheid niet gekend kan worden, omdat ze eindeloos gefragmenteerd is. Het geloof in de ratio is afgezworen. De ratio is niet in staat objectieve ‘ware’ kennis te verkrijgen. Waarheid wordt gezien als een onmogelijk en ouderwets begrip. Michael Foucault heeft eens gezegd: “It is meaningless to speak in the name of—or against— Reason, Truth, or Knowledge.”
Michael Foucault geciteerd in Stephen Hicks, Explaining Postmodernism (2004), p.2
Bekijkenpingback
Taal
De postmoderne stroming houdt zich vooral bezig met de studie naar taal en cultuur. Taal kan de werkelijkheid niet beschrijven. Woorden verwijzen naar andere woorden en niet naar een werkelijkheid daarbuiten.
Stephen Hicks, Explaining Postmodernism, (2004), p.175-6
Bekijkenpingback

Jacques Derrida, Writing and Difference (1978), p.44

Moderne betogen en redenaties worden kritisch bevraagd door de dominante taal erin bloot te leggen. Het postmodernisme vraagt aandacht voor ‘het andere’ en 'de uitgeslotenen', maar het kan niet uitmaken welke uitspraak waar is. Elke bewering heeft evenveel recht van spreken. Het relativisme dat hier het gevolg van is maakt het postmodernisme machteloos om het huidige dominante marktfundamentalisme - het neoliberalisme- werkelijk te bekritiseren, laat staan te bestrijden. “Activisme kan niet bestaan als mensen aannemen dat elke mening even geldig is”, is de eenvoudige conclusie van de Vlaamse schrijfster en mensenrechtenactiviste Evie Embrechts in een artikel op De Wereld Morgen.
Evie Embrechts, Problemen met postmodern feminisme, De Wereld Morgen 09/07/13
Bekijkenpingback
“Activisme kan niet bestaan als mensen aannemen dat elke mening even geldig is”
-Evie Embrechts
Het postmodernisme speelt het neoliberalisme in de kaart. “Postmodernisme is de ideologie van het neoliberalisme. De liberale focus op individualisme wordt erin gereflecteerd”, schrijft Evie Embrechts. Mensen hebben niet iets gemeenschappelijks waarvoor gestreden kan worden. Er is niets universeels en daarom is er ook geen solidariteit. “Het effect (...) is het behoud van de huidige gang van zaken”.
Evie Embrechts, Problemen met postmodern feminisme, De Wereld Morgen 09/07/13
Bekijkenpingback
Het postmodernisme is uitgegroeid tot een obstakel voor de aanpak van urgente problemen.
“It seems to me that postmodernism has become an obstacle to addressing urgent issues, including impending environmental and social disasters, and how to build a movement that might begin to address them.” Barbara Epstein, Postmodernism and the Left, New Politics, vol. 6, no. 2 (new series), whole no. 22, Winter 1997
Bekijkenpingback
Het postmoderne denken blijft door zijn opzet in de taal gevangen. Na alle dure woorden blijft de realiteit van het neoliberalisme netjes overeind. Armoede en werkloosheid nemen alsmaar toe, de democratische waarden worden bedreigd en er is geen effectief intellectueel antwoord. Embrechts: je wilt toch niet in het ijle zitten te filosoferen, terwijl zoveel mensen hun levens aangetast of verwoest zien worden door sociale uitsluiting.
Evie Embrechts, Problemen met postmodern feminisme, De Wereld Morgen 09/07/13
Bekijkenpingback
Wanhoop
Volgens Stephen Hicks gaat het postmodernisme nog verder dan defaitisme, het is uiteindelijk nihilisme. Dit denken gelooft niet langer meer in het ideaal van meer welvaart voor iedereen. Het heeft de strijd opgegeven. Uiteindelijk zijn alleen woorden over. Woorden die druipen van teleurstelling, scepticisme, ressentiment. Het postmodernisme gaat zover dat het de dood van de mens aankondigt. Michael Foucault heeft geschreven: Man is “an invention of recent date that will soon be erased, like a face drawn in sand at the edge of the sea.”
Michael Foucault, The Order of Things, p.387 geciteerd in Stephen Hicks, Explaining Postmodernism (2004), p.195
Bekijkenpingback
Stephen Hicks citeert ook de Amerikaanse denker John Gray, die schrijft: “Homo rapines is only one of very many species, and not obviously worth preserving”.
Stephen Hicks, Explaining Postmodernism (2004), p.195
Bekijkenpingback
"Man is an invention of recent date that will soon be erased, like a face drawn in sand at the edge of the sea"
-Michael Foucault
Wat steeds naar voren komt zijn wanhoop en gelatenheid. Het postmodernisme is het marxisme dat zijn idealen verloren heeft. Omdat de postmodernisten geen ambitie meer hebben de buitenwereld te bereiken en te activeren met hun denken, schrijven ze uitsluitend voor vakgenoten. Het resultaat is vaak een ingewikkeld en ondoorzichtig proza. Het postmodernisme is de weg kwijt en leidt ons af van onze taak de vijand te doorzien. Studenten raken gedesoriënteerd door het moeilijke taalgebruik. Uiteindelijk is “het effect van het postmodernisme dat de realiteit zelf verdwijnt achter de muren van een onleesbaar discours. (...) Veel mensen die zichzelf progressief noemen zijn in de val getrapt en langzaam, soms ongemerkt, beïnvloed door de postmoderne norm”, aldus Embrechts.
Evie Embrechts, Problemen met postmodern feminisme, De Wereld Morgen 09/07/13
Bekijkenpingback
De denktrant van het postmodernisme zorgt ervoor dat je uiteindelijk geen standpunt meer in kunt nemen. De Amerikaanse sociologe en feministe Karla Mantilla zegt het zo: "[Postmodernism] while claiming to allow more voices to speak, actually silence all voices, causing proponents of postmodernism to be muzzled and muddied in their speech and writing. (...) It leaves us unable to condemn anything as wrong or oppressive with clarity, certainty, or conviction".
Karla Mantilla, Let them eat text: the real politics of postmodernism, Off our backs, August/September 1999, V.29; N.8 p.7
Bekijkenpingback
Antwoord
Vluchten in irrationalisme of relativisme is niet de oplossing. Universele ‘waarden’ bestaan en die zijn in eerste instantie materieel. De fundamentele menselijke behoeften zijn schone lucht, schoon water, een plek om te wonen, een dak boven je hoofd, voedsel, kleding. Mensen zijn onderling verbonden en dit kan de basis zijn voor solidariteit.
Door van het materiële naar de ideële sfeer van de taal te vluchten, is het postmodernisme bij voorbaat kansloos. Door de ratio te verguizen, kan het postmodernisme nooit een waardige tegenstander van het huidige dominante denken zijn. We moeten de ratio niet zomaar aan de kant zetten, we moeten ons denkvermogen goed gebruiken en de tekortkomingen van het systeem daarmee aantonen en bestrijden.
De huidige ideologie moet kritisch bevraagd worden, maar het postmodernisme geeft daar de verkeerde antwoorden op. Het leven in deze maatschappij is niet eindeloos gefragmenteerd. Een aantal goed te onderscheiden oorzaken zijn verantwoordelijk voor een enorme sociale ramp, die met de dag groter wordt: uitbuiting, onteigening en een herverdeling van arm naar rijk door de structuur van ons geldstelsel. Deze mechanismes van de 'economische parasieten' moeten benoemd worden en getackeld. Dit is de ‘dominantie van het hedendaagse discours’ die ontrafeld moet worden als je ‘het andere’ en ‘de uitgeslotenen’ een stem wilt geven.
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

VOLG MIJ
ZOEKEN