RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Ad Broere, mede-initiatiefnemer van het Burgerinitiatief Ons Geld heeft een aantal weken voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer plaats zou vinden, besloten om zich terug te trekken. Zijn primaire inzet was het rentevrij maken van de economie, maar hij merkte dat zijn collega’s andere prioriteiten stelden. Waarom is rente volgens hem zo cruciaal?
Burgerinitiatief Ons Geld, Ad Broere en de rentekwestie
NIEUWS, 21/10/2015
Vermogensongelijkheid in Nederland   Bron: CBS en Ad Broere
A
an alle initiatiefnemers van het Burgerinitiatief Ons Geld was gevraagd een Position paper in te dienen voor de hoorzitting van afgelopen woensdag 14 oktober in de Tweede Kamer. Hoewel de econoom en geldhervormer Ad Broere had besloten om niet langer mee te doen, heeft hij wel zijn standpunten op papier gezet en naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de moeite waard om de Position paper van Ad Broere te vergelijken met de Position paper van Ons Geld.
Het voornaamste probleem wat door het Burgerinitiatief Ons Geld aan de Tweede Kamer werd voorgelegd, was dat commerciële banken de geldhoeveelheid beheersen terwijl ze daarover geen verantwoording afleggen aan de maatschappij en de winsten die ermee gepaard gaan in eigen zak steken. Geldcreatie door commerciële banken heeft funeste gevolgen voor de samenleving.
Wat is er mis met ons geldsysteem?
Wat is er mis met ons huidige geldstelsel? Een heleboel, maar voornamelijk deze drie dingen:
1) De booms en busts die gecreëerd worden door de bankensector. In goede tijden creëren banken teveel geld waardoor bubbels ontstaan die kunnen barsten wat met veel narigheid gepaard gaat. In slechte tijden creëren banken te weinig geld waardoor de economie onnodig stagneert en mensen onnodig in armoede moeten leven.
2) De geldverdeling door de bankensector die niet adequaat is. Banken bepalen wie een lening krijgt en wie niet en onder welke voorwaarden, waardoor sommige bedrijven en individuen bevoordeeld worden, terwijl andere failliet gaan. Op dit moment zijn vooral kleine ondernemers de dupe, zij kunnen niet aan krediet komen. Grote bedrijven hebben meestal geen probleem om een lening te krijgen. Het gevolg is dat veel eenmansbedrijven en MKB-bedrijven over de kop gaan.
Ons Geld adresseert deze beide nadelen van ons geldsysteem zo:
Commerciële geldschepping heeft financiële markten de afgelopen decennia buitensporig doen opzwellen. Tegelijkertijd is geld vaak schaars of geheel afwezig daar waar het nodig is voor het algemeen welzijn en de reële economie. Geld is duur of onbereikbaar voor wie het echt nodig heeft. Voor rijken is het goedkoop en onbegrensd beschikbaar. Het huidige geldstelsel schiet te kort in dienstbaarheid aan de maatschappij. Het verstoort de markt. Het blijkt onbestuurbaar en leidt tot instabiliteit en ongelijkheid. Dit ondermijnt de samenleving en de democratie.
Download hier de Position paper van Burgerinitiatief Ons Geld
Bekijkenpingback
Rente
Maar er is nog iets anders mis met ons geld. Iets wat misschien wel het allerbelangrijkste is: de belasting van de geldomloop door rente. Dit komt in de Position paper van Burgerinitiatief amper uit de verf en het is ook niet besproken tijdens de hoorzitting op 14 oktober. Dat is vreemd, want in het Burgerinitiatief (pdf) zelf staat het heel duidelijk verwoord.
Commerciële exploitatie van de geldomloop zorgt voor een continue geldstroom van ‘de armen’ (geldleners voor levensbehoeften) naar vermogenden. Dit vanwege de rente. Traditioneel wordt renterekening gerechtvaardigd geacht daar uitgeleend geld door de uitlener niet meer voor iets anders kan worden gebruikt. Voor banken gaat deze rechtvaardiging echter niet op. Banken creëren het girale geld zelf naar gelang de vraag. Kredietverlening aan de één gaat slechts in geringe mate ten koste van kredietverlening aan een ander. Bijgevolg is renterekening door banken niet te rechtvaardigen met de traditionele argumentatie. Andere argumenten zoals kosten- en risicovergoeding overtuigen evenmin. Betreffende kosten en risico’s lopen niet evenredig op met de looptijd van het bankkrediet. Een gepaste kosten- en risicovergoeding zou kunnen volstaan.
"Commerciële exploitatie van de geldomloop zorgt voor een continue geldstroom van ‘de armen’ naar vermogenden"
Renterekening door het bankwezen is dan ook op te vatten als een belasting van de girale geldomloop. Deze belasting achten wij economisch en maatschappelijk ongewenst. Wij achten hem ook onterecht daar een wettelijke basis ervoor ontbreekt en niet is voorzien in afroming van het profijt ten gunste van het Rijk c.q. het algemeen belang.
Download hier het Burgerinitiatief Ons Geld
Bekijkenpingback
Ad Broere vraagt er in zijn Position paper opnieuw met nadruk aandacht voor: de inkomens- en vermogensongelijkheid die veroorzaakt wordt door het heffen van rente over elke euro die wordt gecreëerd.
Stel dat je een aflossingsvrije hypotheek van 200.000 euro tegen 5% rente hebt, die na 30 jaar wordt afgelost. Dan betaal je in totaal 300.000 euro aan rente. Je betaalt je huis dus 2,5 keer.
Maar ook als je geen lening hebt, ben je een groot deel van je inkomen kwijt aan rente. In alle producten die je koopt zit een stuk rente dat uiteindelijk naar de banken gaat. Leveranciers en winkeliers hebben meestal leningen. De rente die ze daarover moeten betalen, berekenen ze door aan de klant. Daardoor zijn onze dagelijkse boodschappen veel duurder dan noodzakelijk is.
Professor Margrit Kennedy een Duitse gelddeskundige heeft samen met de Duitse onderzoeker Helmut Creutz uitgerekend dat ongeveer 40% van de prijs van de spullen die we nodig hebben voor ons levensonderhoud, bestaat uit rente.
Margrit Kennedy, Interest and Inflation Free Money (1995), p. 8,9, De PDF van haar boek is gratis te downloaden van haar website
Bekijkenpingback
Via onze belasting gaat nog een keer geld naar de banken omdat de overheid rente moet betalen over de staatsschuld.
De heffing van rente heeft tot gevolg dat de rijken steeds rijker worden en de armen alsmaar armer.
Helmut Creutz, The Money Syndrome (2008) (pdf), p. 13-4
Bekijkenpingback
Herverdeling
Rente wordt betaald door mensen die geld moeten lenen en wordt ontvangen door mensen die er enorm veel van hebben. Rente veroorzaakt dus per definitie een overdracht van rijkdom van arm naar rijk.
Rente veroorzaakt per definitie een overdracht van rijkdom van arm naar rijk
Door Helmut Creutz is berekend dat ongeveer 80% van de armste mensen veel meer rente betalen dan zij ontvangen. De daaropvolgende rijkste 10% betaalt evenveel als ze ontvangt. De top 10% ontvangt veel meer rente dan ze betaalt. Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de mensen een substantieel deel van hun inkomen aan rente verliest. Dit geld gaat naar de rijkste 10% van de bevolking.
Helmut Creutz, The Money Syndrome (2008) (pdf), p. 17-9
Bekijkenpingback
Vergelijking van betaalde en ontvangen rente in het jaar 2000
Bron: Helmut Creutz
Deze overdracht van rijkdom door rente is helemaal niet nodig, aangezien het meeste geld uit het niets wordt gecreëerd op het moment dat het wordt uitgeleend.
In Duitsland betaalt de armste 80% van de mensen 1 miljard euro rente aan de rijkste 10% PER DAG. Dat is één miljard euro per dag. Dat is een totaal van 365 miljard euro per jaar. Dat is één zevende van het Duitse BNP. Geëxtrapoleerd naar Amerika moet de armste 80% daar minstens een biljoen per jaar betalen aan de ultrarijke toplaag.
Anthony Migchels, Real Currencies, On Interest
Bekijkenpingback
In Nederland betaalt de armste 80% van de bevolking 75 miljard euro per jaar aan de rijkste 10%, waarvan het meeste terecht komt bij de 1%.
Anthony Migchels, Open brief aan het Parlement met betrekking tot Rente en Bankieren, Earth Matters 20/04/14
Bekijkenpingback
De 80% armsten betalen veel meer rente dan ze ontvangen
Ad Broere gaat in zijn Position paper uitgebreid op dit onderwerp in. Hij wijst erop dat het herverdelingsmechanisme door rente verantwoordelijk is voor de toegenomen inkomens- en vermogensongelijkheid. De groeiende vermogensongelijkheid in Nederland wordt in beeld gebracht door 1993 en 2012 met elkaar te vergelijken. (...) In Nederland is er dus evenals dat in de V.S. het geval is, sprake van een groeiende vermogensongelijkheid, die na het uitbreken van de crisis doorgaat. (Zie de grafiek bovenaan dit artikel.) Vandaar zijn pleidooi voor een rentevrije economie. Als we rente blijven rekenen, zullen de inkomens- en vermogensongelijkheid blijven bestaan en in de loop der jaren zelfs verder toenemen.
Om deze onwenselijke situatie een halt toe te roepen, moet rente afgeschaft worden. Broere schrijft: Afschaffen van rentebankieren heeft tot gevolg dat het herverdelingsmechanisme wordt doorbroken en daardoor een evenwichtiger verdeling van de welvaart mogelijk wordt.
Lees hier de hele Position paper van Ad Broere.
Meer
Hanneke de Vries leent geld bij de bank
Het nieuwste boekje van Ad Broere
Geld komt uit het niets
De klassieker over geld van Ad Broere
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

 1. Johan Bosman (werktuigkundige)  28 oktober

  Dat de wereld wordt voorzien van gezond geld is -met afstand- van het grootste belang. Maar gezond geld, dat is geld zonder rente en zonder de mogelijkheid tot onzinnige (want economie-ontwrichtende) ophopingen, heeft helemaal geen criminele bankiers en politieke delinquenten als tussenhandelaren nodig. Dat blijft zonder hen ook wel overeind staan. Vandaar de immense weerstand tegen het bespreekbaar stellen van het gebrek aan kwaliteit van ons wettig betaalmiddel. Bankiers en politici zullen het huidige geperveteerde geld desnoods gewapenderhand verdedigen: zij zijn de gevangenen van hun inkomen.

  Àlle nederlandse politici laten de belangen van criminele bankiers en geperveteerd geld prevaleren boven de belangen van het nederlandse volk. Onze politici zijn dus geen “gewone” organisatie-criminelen. Het zijn landverraders. En voor landverraders is er maar één straf.

 2. Indigo  26 oktober

  @Richard: Natuurlijk! want dit is slechts “(remotely) controlled opposition”, een media-decoy, waar iedere economische onbekwame medemens zijn aandacht en energie in kan storten, om te voorkomen dat ze ECHT zelf gaan na-denken en komen tot inzichten BUITEN het bestaande systeem om (zoals rentevrije ruilhandel).

 3. Indigo  26 oktober

  Arme Ad, zoveel jaar actief in de economische – en/of financiële sector en hij snapt nog steeds niet dat “Bankers” aan de top of de financial food-chain staat en dus – per definitie – mensen-die-zich-politici-durven-noemen volledig in hun zak hebben!

  Wil je een echte systematische oplossing voor deze welvaarts-uitdaging vinden moet je ‘m dus zoeken BUITEN de financiële – en politiek hoek van onze maatschappij Ad (en velen anderen met hem ;-)

 4. Richard11  22 oktober

  Het lijkt er veel op dat de initiatiefnemers van Burgerinitiatief Ons Geld zijn geinfiltreerd door de bankiers. Rente zijn de kroonjuwelen van de bankiers. Waarom heet mijn website: https://schafderenteaf.wordpress.com/

VOLG MIJ
ZOEKEN