RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Niet commerciële banken moeten het geld creëren en toebedelen, dat moeten we samen doen. Geldcreatie is een publieke taak. De voordelen zijn evident: veel minder schulden, een betere welvaartsverdeling en een stabielere economie.
Rondetafelgesprek over ons geld in de Tweede Kamer op 14 okt. a.s.
NIEUWS, 12/10/2015
De leden vh Burgerinitiatief Ons Geld Foto: via WanttoKnow
O
p 14 oktober a.s. is in de Tweede Kamer een hoorzitting gepland over Burgerinitiatief Ons Geld. U weet wel: de 115.000 handtekeningen die ervoor pleiten dat het geld weer van ons wordt. De Tweede Kamer moet zich nu eens serieus over de inrichting van ons geldstelsel buigen. Het rondetafelgesprek dat nu gepland staat is een voorbereiding op het plenaire debat dat later zal volgen.
Wow, eindelijk een serieus gesprek over het allerbelangrijkste onderwerp waarover we het hoognodig moeten hebben in het hart van onze democratie. Je kunt dit historische moment live meemaken. In de officiële aankondiging op de website van de Tweede Kamer staat: Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune van de Troelstrazaal. Het rondetafelgesprek kan ook gevolgd worden via een livestream.
Wat zal ik? Ik heb een website waarop de noodzaak van monetaire hervorming vaak wordt benadrukt en woon NB in Den Haag..., moet ik er dan niet hollend naartoe?
Programma Rondetafelgesprek
Even op een rijtje. Wat kunnen we verwachten?
Het programma ziet er zo uit. In blok 1 zullen de initiatiefnemers het verzoek mogen toelichten:
- Edgar Wortmann (jurist),
- Martijn Jeroen van der Linden (econoom en onderzoeker TU Delft),
- George van Houts (acteur en scriptschrijver) en
- Luuk de Waal Malefijt (voorzitter Stichting Ons Geld)
Daarna komen vertegenwoordigers van banken en wetenschap aan het woord:
- Jan Marc Berk (De Nederlandsche Bank),
- Teunis Brosens (ING),
- Klaas van Egmond (Universiteit van Utrecht en kroonlid van de SER),
- Dirk Bezemer (Rijksuniversiteit Groningen) en
- Reinier Pollmann (Autoriteit Financiële Markten).
De onderwerpen zijn:
- Hoe kan ons geldstelsel het best worden ingericht?
- Hoe houden we daar controle op?
- In wiens handen moet de geldcreatie worden gelegd?
Rente
Bij de initiatiefnemers missen we de naam van Ad Broere. Helaas heeft hij zich teruggetrokken. Daar heeft hij een belangrijke reden voor. Van meet af aan heeft voor hem de noodzaak van een rentevrije economie centraal gestaan. Hij vindt daarvan te weinig terug in het standpunt van zijn mede-initiatiefnemers. Zij willen in eerste instantie de geldcreatie beter regelen om pas daarna het onderwerp rente te agenderen.
Voor Ad Broere heeft rente echter de prioriteit. Zolang verreweg het grootste deel van het geld door schuld ontstaat en zolang voor die schuld geld moet worden betaald, is het een mathematische zekerheid dat crisissen bij herhaling zullen optreden en dat de welvaart zeer ongelijk verdeeld zal blijven.
WanttoKnow, Ad Broere uit Burgerinitiatief ‘Ons Geld’..
Bekijkenpingback

Ad Broere, Brief naar de Commissie Financiën TK
Bekijkenpingback

Van meet af aan heeft voor Ad Broere de noodzaak van een rentevrije economie centraal gestaan
Helemaal mee eens: Rente is de fundamentele fout in het hart van ons geldsysteem. Het probleem is niet schuld, het probleem is rente. Zonder rente zou schuld zelfs helemaal geen probleem zijn.
Rente. Hier lopen de banken op binnen. Dit is hun verdienmodel. Daarom is de welvaart zo ongelijk verdeeld. Rente zorgt voor een continue overdracht van welvaart van arm naar rijk. We moeten van rente af. Rente = slavernij.
In theorie had Ad Broere zijn standpunt ook kunnen verwoorden in het rondetafelgesprek, maar toen hij de planning zag, verloor hij alle moed. Rente staat niet op de agenda en in de korte tijd die de initiatiefnemers krijgen, zou het onderwerp hooguit marginaal aan bod kunnen komen. Daar ziet hij geen heil in.
Weinig tijd
Voor blok 1 is een half uur uitgetrokken (10.00 - 10.30), blok 2 duurt anderhalf uur (10.40 – 12.10 uur). In hoeverre het tot een gedachtewisseling tussen de sprekers zal komen, is onduidelijk.
De initiatiefnemers van het Burgerinitiatief krijgen verdraaid weinig tijd vergeleken met de sprekers in blok 2. Vreemd eigenlijk: had dit geen gesprek tussen de indieners van het Burgerinitiatief en de Tweede Kamer moeten worden? Waarom zijn meteen ook tegenstanders uitgenodigd en krijgen zij ook nog eens veel meer spreektijd?
Had dit geen gesprek tussen de indieners van het Burgerinitiatief en de Tweede Kamer moeten worden?
Wat de vertegenwoordigers van de banken gaan zeggen, hoeven we niet te raden. De beide wetenschappers hebben hun standpunt ook al bekend gemaakt. In een rapport van het Sustainable Finance Lab (een economenclub voor een duurzaam financieel systeem) waar zowel Klaas van Egmond als Dirk Bezemer lid van zijn, wordt gesteld: het kán, de geldschepping weghalen bij de banken en onderbrengen bij een publieke instantie. Maar daar zijn ook nadelen aan verbonden. Toch zal Van Egmond pleiten voor publieke geldcreatie. Bezemer denkt dat strengere regulering voldoende moet zijn.
NRC, Moet de staat geld scheppen? Economen komen er niet uit
Bekijkenpingback
Strengere regulering vs. publieke geldcreatie. Er zal wat heen en weer gepingpongd worden. Voordelen, nadelen, bezwaren, en dan is het opeens 12 uur, de maag rammelt, hoog tijd voor de lunch. Voorlopig is ons geldstelsel nog niet hervormd.
Bronnen/ lees meer
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

 1. Johan Bosman (werktuigkundige)  15 oktober

  Veel te weinigen beseffen dat het inderdaad ons geperveteerde wettige betaalmiddel is dat als ultiem wapen tegen de mensheid wordt misbruikt. Door criminele bankiers en hun miezerige vazallen in de politiek. Gezond geld heeft zelfs helemaal geen bankiers en politici als tussenhandelaren nodig. Dat blijft zonder dit geboefte ook wel overeind staan.

  Hoe dan ook: fouten kunnen altijd hersteld worden. Maar dat willen onze graaiende punkers in politiek Den Haag in deze niet. Want misdaad moet natuurlijk wèl blijven lonen!

 2. Indigo  13 oktober

  “Wow, eindelijk een serieus gesprek over het allerbelangrijkste onderwerp waarover we het hoognodig moeten hebben in het hart van onze democratie.”
  Dit is – mijn inziens – een typisch gevalletje van mis-perceptie m.b.t de ware aard van “onze regering”. Een clubje individuen dat trouw heeft gezworen aan “De Kroon” (en haar eigen belangen) en niet aan het Nederlandse volk (en haar belangen). [1][2][3]

  Het verschijnsel genaamd “Democratie” is allang morsdood zolang de macht van “de politiek” nog steeds globaal moet komen uit de LOOP VAN EEN GEWEER, Mindcontrol en people-suppresion-by-force.

  De rest van deze bijeenkomst is slechts een voorbakken “Rothschild Centrale banker cartel” en “Bilderberg leden stage-show” van een poppenkast vol met marjonetten, die alleen maar oog hebben voor “de Politieke Agenda” en haar (onzichtbare, in politieke achterkamertjes verscholen) makers ;-)

  Wil je echt iets veranderen, vraagje geen toestemming aan de zittende onderdrukkers, maar ga je gewoon beginnen om zelf iets beters te creëren. Zoals Gandhi ons al aangaf, vele decennia terug:
  —————————————————————————-
  “Become the value-exchange you want to see in this world”
  —————————————————————————-
  en stop toch eens om – in je eigen “Stockholm Syndrome” [4] – jezelf onderdanig te houden en sympathiek gevonden te worden met de onderdrukkers in Den Haag mensen.

  Wake Up, je hebt van niemand toestemming nodig om je eigen leven en waardeuitwisselings-systeem te creëren!

  [1] http://www.powned.tv/nieuws/politiek/2013/02/spers_weigeren_eed_aan_koning.html

  [2] https://www.vrijewereld.org/2014/07/13/boodschap-aan-de-agenten-van-de-kroon/

  [3] http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4160638/2015/10/10/Klaas-Dijkhoff-voor-alles-dienaar-van-de-Kroon.dhtml

  [4] https://nl.wikipedia.org/wiki/Stockholmsyndroom

  • Mia  14 oktober

   Hoi Indigo, bedankt voor je reactie. Dat onze democratie weinig voorstelt, ben ik met je eens. Het blijkt ook wel uit het feit dat de initiatiefnemers slechts een half uur krijgen om hun verhaal te doen waarna tegenstanders anderhalf uur krijgen om de boel weer onder te sneeuwen. Ik ben ook een beetje sceptisch over de uitkomst. Maar ik ga toch ff kijken :-) Dat we van niemand toestemming nodig hebben om ons eigen waardeuitwisselingssysteem te creëren ben ik ook met je eens. Gandhi zei het. Buckminster Fuller (1895-1983) zei het ook: “Je kunt de bestaande realiteit niet veranderen door ertegen te vechten. Om iets te veranderen moet je een nieuw model bouwen dat het bestaande systeem overbodig maakt”.

 3. leo  12 oktober

  Er is nu aandacht,in de toekomst hebben wij tenminste een oplossing.(nu nog even niet , nog even rentenieren of potverteren)

 4. Kees  12 oktober

  En…. wat is je conclusie? Hol je er naar toe? Of zie je ervan af om de sessie bij te wonen?

  • Mia  12 oktober

   Hoi Kees, ik weet het nog niet. Ik ben er nog niet uit.

VOLG MIJ
ZOEKEN