RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Mensen worden door de Sociale Dienst letterlijk gek gemaakt, zo blijkt uit het verhaal van tipgever Arend. “Ze hadden de mogelijkheid om mij de helpende hand te bieden of me het laatste duwtje te geven. Ze hebben voor het laatste gekozen.”
Mensen worden gek gemaakt door de Sociale Dienst
VIDEO, 25/07/2015
D
e aanleiding van mijn zelfmoordpoging is helder: een zoveelste brief van de Sociale Dienst Drechtsteden met nog eens aanvullende eisen, schrijft Arend in een email aan De Monitor. Journalist Teun van de Keuken, presentator van het programma, gaat op onderzoek uit.
Arend zat in een zware periode van zijn leven: z’n relatie was op de klippen gelopen en hij was zijn werk kwijt geraakt. Alles zat tegen. Hij voelde zich eenzaam en wist niet meer waar hij het moest zoeken. Om rond te komen vroeg Arend een bijstandsuitkering aan. Hij moest allerlei documenten overleggen, wat hij deed. Maar er kwam steeds meer bij. Telkens moesten nieuwe stukken aangeleverd worden.
Heeft dit nu als doel om mij die uitkering te onthouden of dient dit nog een functioneel doel? vraagt hij zich af. Hij moet bewijzen dat hij geen andere inkomsten heeft. Hij levert bankafschriften, rekeningen en verklaringen van overschrijvingen aan. Ondertussen krijgt hij geen geld en gaat het in zijn hoofd steeds slechter. De eisen stapelden zich op.
Wanhoopsdaad
De trigger voor zijn wanhoop was dat hij schriftelijk had aangegeven dat hij het allemaal niet redde en dat de reactie een brief was met nog 12 extra dingen die hij moest aanleveren en het dreigement dat hij niet aan de informatieplicht voldeed en dat hij daarom boetes tegemoet kon zien.
Het minimum om in leven te kunnen blijven, werd hem niet gegund
Die brief was de druppel. Hij mocht kennelijk niet bestaan. Het minimum om überhaupt in leven te kunnen blijven, werd hem niet gegund. Hij zette toen letterlijk de gaskraan open, hij wilde dood. Maar het werkte niet, hij kon gewoon door blijven ademen. Arend zette de gaskraan weer uit. Hij wist niet wat te beginnen en zette de tv aan. Om dat te kunnen doen, moest hij een andere stekker uit het stopcontact halen. Toen hij dat deed, kwam er een vonkje vrij en daarna een steekvlam. Zijn huis ontplofte.
Heeft de Sociale Dienst hem tot die wanhoopsdaad gedreven? Ze hadden de mogelijkheid om hem een hand te geven zodat hij zou blijven staan of hem een duwtje te geven zodat hij het ravijn in zou vallen. Dat duwtje hebben ze gegeven.
De Sociale Dienst gaf het laatste zetje. Regels die tot wanhoop drijven. Een ernstige aanklacht tegen een dienst die mensen zou moeten helpen. Is Arend een uitzondering of is er iets grondig mis bij de Sociale Dienst?
Visie van een sociaal advocaat
Sociaal advocaat Jelle Klaas zegt dat hij steeds vaker mensen tegenkomt die door de Sociale Dienst tot wanhoop worden gedreven. Steeds meer mensen die ten einde raad zijn. Radeloos door de regels, maar vooral ook door de uitsluiting. Dat ze er niet doorheen komen. Klaas staat al 10 jaar lang mensen bij in hun strijd om een uitkering bij de Sociale Dienst.
Het kantoor waar Jelle Klaas werkt - Fischer Advocaten - sluit per 1 januari 2016 de deuren. Het kantoor is afhankelijk van de subsidie, die toevoegingen, die het krijgt om cliënten zonder geld te kunnen helpen. Nu die toevoegingen steeds meer onder druk komen te staan, kan dit advocatencollectief het hoofd niet meer boven water houden.
Bekijkenpingback

Zie ook Rechtsbijstand juist nu
Bekijkenpingback

Maar de laatste tijd is het anders. De regels zijn al heel erg streng en worden steeds strenger. Dus het wordt steeds moeilijker voor iemand om überhaupt in aanmerking te komen voor bijstand. Voor het laatste vangnet.
Klaas maakt zich daar ernstige zorgen om: dit is niet goed omdat je rampen krijgt. En dat weet je. Persoonlijke rampen en uiteindelijk maatschappelijke rampen. Zie het verhaal van Arend, maar er zijn ook gevallen bekend van mensen die met bestelbusjes gemeentehuizen in rijden. Dit soort dingen zullen veel vaker gaan gebeuren.
Steeds meer mensen raken verstrikt in het web van steeds strengere regels. En dit jaar is de wet nog strenger geworden. Wat gebeurt er achter de balies van Sociale Diensten waardoor mensen zo wanhopig worden? De Monitor besluit met het ambtenarenblad Binnenlands Bestuur tot een grootschalige enquête onder honderden ambtenaren en directeuren van Sociale Diensten.
De Monitor, Strenge bijstandsregels drijven tot wanhoop 17/01/15
Bekijkenpingback
Grootschalige enquête onder ambtenaren Sociale Dienst
Arends geval staat niet op zich. De Monitor krijgt de uitslagen binnen van de enquête onder 473 medewerkers en directeuren van sociale diensten. De strengere bijstandsregels drijven uitkeringsgerechtigden tot wanhoop, zo kan de helft van de ambtenaren zich voorstellen. En zelfs driekwart van hen voorziet dat psychische problemen van cliënten verergeren doordat ze vastlopen in de regels van de Sociale Dienst. Mensen zoals Arend dus.
Steeds meer mensen raken verstrikt in het web van steeds strengere regels
De Monitor legt de uitslagen van de enquête voor aan de club van directeuren Sociale Dienst Divosa. Directeur René Paas zegt: de wet die is geboren uit vrij veel wantrouwen over hoe mensen in de bijstand zich gedragen is niet behulpzaam om de meest zwakke mensen te redden. De wetgever heeft een wet gemaakt die is bedoeld om mensen een zetje te geven om de bijstand uit te komen, maar diegenen die daar niet makkelijk uitkomen die worden de dupe van precies dezelfde regels.
Er zijn veel verplichte voorschriften, je moet met veel informatie komen, je moet nogal veel kunnen om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. Dat helpt niet als je kwetsbaar bent, als je niet slim genoeg bent, als je de taal niet spreekt. Die mensen worden daar makkelijk de dupe van. En dat is erg. Het risico is groot dat de wet mensen in de zorgen helpt in plaats van eruit.
Ambtenaren willen altijd loyaal de wet uitvoeren, maar dat dreigt bij deze wet weleens anders te kunnen zijn. De instrumenten die nu in de bijstandswet zijn gebracht zijn o.a. minimum straffen. Als je slordig gekleed gaat naar een sollicitatie of als je niet bereid bent om te verhuizen of om wat verder te reizen om wat voor reden dan ook, dan mag een ambtenaar niet eens meer een afweging maken of die je een sanctie oplegt –dat zou gepast zijn. Maar dan schrijft de wetgever voor dat je voor een bepaalde tijd je uitkering verbeurt. Dat gaat ongelofelijk ver.
In het strafrecht hebben we niet eens minimumstraffen, maar in de bijstandswet komen ze voor
In het strafrecht hebben we niet eens minimumstraffen, maar in de bijstandswet komen ze voor. Dat gaat heel ver. Geen vragen stellen, maar gewoon sanctioneren. Zelfs een derde van de medewerker verwacht ambtelijke ongehoorzaamheid: dat ambtenaren soms even de andere kant op zullen kijken.
Is de wet wel werkbaar? Meer regels leiden tot meer overtredingen. Meer overtredingen leiden tot meer wantrouwen en meer wantrouwen leidt zomaar weer tot nog meer regels. Als je die vicieuze cirkel wilt doorbreken, dan is er één oplossing: geef de vakmensen van gemeenten die ervoor opgeleid zijn om mensen te helpen geef die de ruimte om dat ook te doen.
Bezwaarschrift
Na de fatale explosie dient de vader van Arend een bezwaarschrift in. Het antwoord is dat Arend volledig aan de informatieplicht had voldaan. Van wat hij niet kon aanleveren, heeft hij voldoende gemotiveerd waarom dat niet kon. Arend had de bijstandsuitkering gewoon moeten krijgen. Zonder nog maar één eis is hem nu toegekend wat hem eerder was onthouden. De Sociale Dienst Drechtsteden is niet beschikbaar voor commentaar.
Zinvolle investering
Een Sociale Dienst die slachtoffers maakt doordat de regels belangrijker zijn dan het individu. Nu het met Arend beter gaat, hoopt hij dat hij met zijn verhaal iets kan veranderen. Hij zou het willen omdraaien: dat het begint met je af te vragen wat deze mens nodig heeft om weer actief mee te kunnen doen? En als die dan eventjes geld nodig heeft om in leven te blijven dan is dat een zinvolle investering. Waarschijnlijk zullen de beleidsmakers zeggen dat het dan de kosten de pan uit rijzen. Arend: ik denk dat deze afloop iets duurder was dan mij een jaartje een uitkering geven.
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

 1. enemyofthestate  18 augustus

  Uitkeringen stoppen en sancties opleggen dat is sowieso in strijd met verdrag van de rechten van de mens op meerdere artikelen. Je hebt bijvoorbeeld recht op basisinkomen, onderdak en voedsel.

  Het hele systeem wordt gerunt door gewetenloze, machtsgeile, intimiderende en, boven alles, vooral incompetente prutsers die gewoon niet zien dat mensen hier letterlijk kapot aan gaan. Intimidatie en machtsmisbruik is aan de orde van de dag. Elke brief die je krijgt is sowieso standaard al een dreigbrief om je te intimideren. zelf een uitnodiging voor een gesprek begin met een a4-tje vol dreigementen en dan 1 regeltje is: de afspraak is op deze datum.

  Razzias bij mensen thuis vinden ze ook heel normaal. En als je dat niet wil nou dan stoppen ze gewoon je uitkering. En ze zijn nog te bescheten om aleen te komen want ze weten al van te voren dat de kans groot is dat ze een paar klappen kunnen verwachten.

  Het is intimidatie, corruptie, machtsmisbruik, en praktijken uit de tweede wereld oorlog wat hoogtij viert daar in die kankerzooi. ik zeg kankerzooi, want het is ook gewoon echt kankerzooi en zo bedoel ik het ook.

  Echt waar ik ben zo geschrokken want een nare en bijna duivelse en gewetenloze mensen er hier rondlopen bij de overheid. Bij de ggz helpen ze geen mensen. je wordt daar gewoon gemind raped.

 2. Gea  24 februari

  De SD in Dordrecht houdt de onderhoudsbijdrage van een kind in op de participatie-uitkering. In de wetgeving zou dat volgens art. 31.1 mogen. Echter, staat in art. 31.2a dit: 2. Niet tot de middelen van de belanghebbende worden gerekend: a. de middelen die deze ontvangt ten behoeve van het levensonderhoud van een niet in de bijstand begrepen persoon; Mag de onderhoudsbijdrage nu wel of niet ingehouden worden op de participatie-uitkering?

  • Mia  1 maart

   Hoi Gea, lijkt me een duidelijk artikel 31.2a: inhouden mag niet. Maar ik ben geen specialist. Misschien kun je dit navragen bij een juridisch loket of bij een advocatenkantoor als https://www.legal2people.nl/, zij verlenen gratis juridisch advies aan mensen in de bijstand.

 3. Mia  22 september

  Erg wat er achter de schermen bij de Sociale Dienst en andere instanties gebeurt. Mensen die er niet mee te maken hebben, hebben vaak geen idee. Dat dit kan in een land als Nederland… Ilona en Elisabeth wat jullie hebben meegemaakt of nog mee maken lijkt me ontzettend zwaar. Heel veel sterkte. Kennen jullie de openbare Facebookgroep Meldpunt Misstanden Uitkeringen? Je kunt daar melding maken van alles wat niet goed verloopt rondom uitkeringen, toeslagen, WMO en de Participatiewet. Doelstelling van de groep is het melden van misstanden en elkaar info en tips geven die zo mogelijk leiden naar het oplossen van problemen. Het kan ook anoniem. Ik volg de groep al een tijdje en ik merk dat mensen heel erg met elkaar meeleven en dat er waardevolle tips worden uitgewisseld waar je echt iets aan hebt. Wil je liever niet online iets schrijven, dan kun je ook mailen naar misstandenuitkeringen@gmail.com

 4. Elisabeth  18 september

  Mijn zoon van 28 jaar zit nog steeds zonder uitkering thuis, hij kreeg geen uitkering omdat ik 2 jaar hem verzorgde en dat kon hij niet overleggen want dat werd hem niet in dank afgenomen. Hij zit nu al jaren zonder geld en de deurwaarders blijven maar aanbellen. Ik verzorg hem nog steeds en waarom ja het is je kind en daar doe je alles voor.

 5. Ilona  18 september

  Zo zijn er meer mensen die daar last van hebben ik heb er zelf ook last van gehad.
  Ik heb er zelfs 3 maanden op moeten op wachten en de rekeningen bleven maar op stapelen tot wel 2000 schuld en hebben zij dat terug betaald echt niet ik heb zelfs mijn schulden af betaald door werk te zoeken maar je moet wel eerst honger lijden met 2 kinderen en idd het maak niet uit hoeveel bewijsstukken je inlevert mijn maatschappelijke werkster heeft er toen voor gezorgd dat ik een uitkering kreeg anders had ik naar 2 jaar nog steeds geen uitkering gehad met nog meer schulden

 6. jello  12 mei

  kiki ik vind het heel erg voor jou ik had jou nooit verlaten wat een pannekoek xxx ik ben zo onzeker van ik ben ook nog is donker auruba en heb een slik gezichtje 170 afgetraind maar niets is wat het lijkt en daar wordt je op veroordeeld en mensen maken je juist zo crimineel actie s door het hoofdje gaan en respect daalt ik zocht ook juist iemand die me deruit haalde .maar door deze verhalen wil niemand een relatie met ons soort slachtoffer s …het is niet te filmen xxx mocht je me num willen gewoon om te chillen hoor ik het wel grz jello

 7. kiki  12 mei

  Mijn vriend ging de ene dag op de andere dag bij me weg. Ik had naar dat mijn WW was beëindigd geen eigen inkomsten meer gehad. Ik moest bijstandsuitkering aanvragen. Ze hadden gecontroleerd of mijn vriend zijn auto er stond en toen ze de 1ste keer aan de deur kwamen was net mijn vriend er om wat op te halen. De auto mocht ik gebruiken, en dat geeft niet aan of hij er wel of niet was. Maargoed hierom werd mijn uitkering afgewezen en moest mijn voorschot terug betaald worden met 100% boete. Ik had al 3 maanden geen inkomsten voordat ik een voorschot kreeg. Ik leende geld van me ouders om niet op straat te komen. De cvolgende aanvraag werd goed gekeurd. Dan is het nog wachten tot het allemaal loopt. Ik heb het hele jaar overal aangehouden, al die eisen, die druk die ze op je leggen, totaal geen begeleiding op het moment dat je helemaal er door heen bent. De schulden werden hoger want door de vordering van de gemeente en de boete kon ik niet eerder terecht bij een schuldsanering als dat was afgelost. Dan ineens krijg ik te horen dat ik ietw fout heb gedaan. Het geleende geld waar verklaringen van waren en wat ze wisten was ineens een gift. Want op de afschriften was het niet zichtbaar dat ik af en toe wat terug betaalde. Gezien mijn inkomsten kon dat ook niet maar heel soms deed ik 25 euro contant. Nu moet ik het geleende bedrag en een boete terug betalen. Zo onterecht want dit is nooit gezegd dat het via internetbankieren moest en waarom niet direct zeggen bij de 1ste controle en niet pas na 1 jaar. . Door de sociale dienst heb ik door hun nu een schuld van bijna 5000 euro en lopen de rekeningen thuis alleen maar op.
  Ik hield me overal aan, zelfs toen ik heel ziek was heb ik vrijwilligerswerk aangepakt. Hier moest ik zelf nog benzine geld op toeleggen.
  Ik werk nu 15 uur per week maar moet dit 100% inleveren.
  Ik zie het leven zo niet meer zitten want er is niets om voor te leven.

 8. Alexander Nijman  30 juli

  Hoog tijd om dit shitland te verlaten!

 9. Carina  29 juli

  Mijn uitkering is vanaf deze maand met de helft gekort , leuk als alleenstaande moeder van 2 kinderen en dat alleen omdat mijn 25 jarige zoon nog thuis woont , hij heeft op dit moment geen inkomen en solliciteert zich wezenloos maar iedere keer opnieuw een afwijzing , uitkering aan proberen te vragen maar dan moet hij eerst een half jaar laten zien dat die er alles aan doet om werk te vinden want volgens hun is er genoeg werk maar doet hij niet goed genoeg zijn best , zijn telefoon abonnement hebben we gelukkig stop kunnen zetten maar zijn zorgverzekering loopt lekker door nu en ik kan het niet betalen voor hem dus tegen de tijd dat hij eindelijk werk heeft zal die gelijk kunnen gaan beginnen met aflossen omdat het na 2 maanden naar een deurwaarder is gestuurd door de zorg verzekeraar , gelijk een goeie boete er boven op dus sociale dienstverlening helpt op deze manier ook de jeugd naar de verdommenis.

 10. Marita Rodriguez  28 juli

  Schandalig. Voor een moord krijg je een taakstraf, en voor het aanvragen van een bijstandsuitkering de doodstraf…

 11. groen  27 juli

  geef de uitkeringgerechtige een opleiding om de regels te lezen en juist uit te voeren en hij kan de hoogste baas worden van welke instantie ook, wat een onzin om het zo moeilijk te maken voor gewone mensen en dan te bedenken dat al de hoogwaardigheids- bekleders eens niet weten hoe hun salaris op te krijgen in één leven, schande voor deze maatschappij ik schaam me Nederlander te zijn.

 12. Ik die het niet meer pikt!  26 juli

  Kapitalistische dictatuur is waarin we leven zo langzamerhand.

 13. Pietje Puk  26 juli

  Computer says no.

  En de mensen gaan steeds meer op ze lijken. Robots zijn de ideale werknemers.

  En remember: Arbeid maakt vrij!

  Tenminste zolang je aan de ene kant van de lijn staat natuurlijk!

  En de rest zal ook moeten participeren.

  Uiteindelijk is het vooral belangrijk dat ze zelf werk hebben zodat ze met het vingertje kunnen wijzen naar de rest.

  De luie uitvreters!

  Al met al, zeer primitief gedoe! En het is me een raadsel waarom een onvoorwaardelijk basisinkomen nog niet is ingevoerd. Let wel! ONVOORWAARDELIJK!

 14. Marcel  25 juli

  VerNederland ten voeten uit…………
  Zolang the powers that were maar dikke sigaren kunnen roken en vette auto’s rijden. We worden uitgeknepen als druiven, maar we zijn zo langzamerhand rozijnen geworden….Sterkte aan een ieder in zo’n situatie !

VOLG MIJ
ZOEKEN