RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
MKB’ers hebben het moeilijk. Velen staat het water aan de lippen. Ze kunnen nauwelijks aan krediet komen en ze draaien te weinig omzet. Eier gaat daar voor de regio Brabant wat aan doen. Het maakt nieuwe goedkope vormen van krediet mogelijk voor middelgrote en kleine bedrijven in Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel. Door de eigen munt wordt het voor bedrijven ook makkelijker om meer klandizie te trekken.
Eier: boost voor de Brabantse economie
NIEUWS, 17/01/2015
Plan B bestaat uit 4 onderdelen
H
et MKB is de motor van onze economie. Deze sector biedt werkgelegenheid aan 60 % van alle werknemers in Nederland (en zelfs driekwart van alle werknemers in de private sector). Ook is het MKB de kraamkamer voor nieuw ondernemerschap. Vrijwel alle startende ondernemers beginnen klein. In veel gevallen zijn het de beginnende ondernemers die met baanbrekende en gedurfde initiatieven komen.
Regiogeld Brabant, MKB onder druk
Bekijkenpingback
Problemen MKB
Voor het handhaven van de liquiditeit is het MKB erg afhankelijk van banken en leveranciers. Maar zij beschouwen het MKB nu grotendeels als te riskant. Banken en leveranciers laten het steeds vaker afweten voor wat betreft de kredietverlening. Het gevolg hiervan is dat veel MKB bedrijven gebrek aan geld hebben waardoor mensen moeten worden ontslagen en in het ergste geval faillissement volgt.
In 2008 waren er 14.835 faillissementen in het MKB, in 2009 22.803 en in 2010 26.097 faillissementen.
Bron: faillissementenregister Nederlandse rechtbanken via Ad Broere. Helaas heb ik geen betrouwbare recentere cijfers kunnen vinden. Regiogeld Brabant, MKB onder druk
Bekijkenpingback
Hierbij is het aantal vrijwillige bedrijfsbeëindigingen niet opgenomen. Veel ondernemers sluiten door het moeilijke economische klimaat de deuren zonder dat er sprake is van faillissement. Startende ondernemers komen ook steeds moeilijker aan de bak.
Eier
Een regio zonder florerend MKB heeft het moeilijk. Er zijn veel minder banen en het aanbod van producten en diensten is beperkt. In zo’n gebied treedt over de gehele linie verarming op.
Regiogeld Brabant heeft onderzocht waar het MKB behoefte aan heeft. Krediet en meer omzet zijn de sleutelbegrippen. Eier gaat daar nu voor zorgen. Eier is regiogeld, d.w.z. geld waarmee binnen een bepaalde regio betaald kan worden, in dit geval dus Gemert-Bakel e.o.
Je kunt Eier vergelijken met cadeaubonnen, waardepapieren en irischeques. Net als waardebonnen worden ze gekocht met gewoon geld en kunnen ze daarna besteed worden in aangesloten winkels.
Eier is geen wettig betaalmiddel. Dat wil zeggen dat het niet verplicht is om het als betaalmiddel aan te nemen. Bedrijven, consumenten en organisaties maken onderling vrijwillig afspraken om Eier al of niet te accepteren.
De Eier is complementair. Het is bedoeld om naast de euro te functioneren en niet om die te vervangen. Het gebruik van Eier draagt bij aan de versterking van de regionale economie, het begunstigt ondernemingen die lokaal eigendom zijn en het stimuleert de lokale productie en werkgelegenheid.
Omdat Eier in de gemeenschap blijft, houdt de middenstand tot 5 keer meer profijt over aan transacties met regiogeld. Bovendien vermindert het gebruik van Eier de afhankelijkheid van de financiële sector en van de vaak onvoorspelbare wereldeconomie. Als de Euro rare dingen gaat doen kun je terugvallen op je eigen munt.
Regiogeld Brabant, Wat is regiogeld?
Bekijkenpingback
Voorbeelden uit het buitenland
In het buitenland is al veel ervaring opgedaan met complementair geld. In Duitsland hebben ze bijvoorbeeld de Chiemgauer en in Engeland de Bristolpound. Beide munten zijn heel succesvol. Je vindt filmpjes hierover op de website van Eier.
In Zwitserland gebruiken ze al bijna 80 jaar de WIR. Met behulp van de WIR kunnen veel MKB bedrijven in Zwitserland crises in de economie overleven, terwijl ze anders waarschijnlijk ten onder zouden gaan. De WIR is een factor van betekenis in Zwitserland: er wordt 2 miljard WIR per jaar omgezet, oftewel 2 miljard Zwitserse Frank (omdat de WIR zich tot de Zwitserse Frank verhoudt als 1:1). Er doen 60.000 kleine en middelgrote bedrijven aan WIR mee, d.w.z. 20% van het MKB in Zwitserland.
Lang Leve Europa, Wat de Zwitsers al jaren doen, dat kunnen wij toch ook?
Bekijkenpingback
Organisatie
Voor de organisatie van de nieuwe munt werkt Regiogeld Brabant samen met Social Trade Circuit Nederland van STRO (Social Trade Organisation) en Floatnet (in wording): een direct online te gebruiken monetaire infrastructuur voor een wereldwijd verbonden regionale economie.
Floatnet en het Social Trade Circuit Nederland zijn precies datgene wat tot nu toe ontbrak aan complementair geld. Floatnet en het Social Trade Circuit Nederland bieden monetaire infrastructuren die de regionale economieën kunnen verbinden en ze competitief kunnen maken met de grote economie. Het maakt Business to Business, Business to Consumer en Consumer to Consumer ruilverkeermogelijk.
Regiogeld Brabant, Het andere geld, Floatnet
Bekijkenpingback
Floatnet en Social Trade Circuit Nederland beantwoorden aan de behoefte van een soort ‘clearinghouse’ (een voorziening waarmee regiogeld uit verschillende netwerken voor elkaar omgewisseld en besteed kunnen worden). Dit was tot nu toe een sterk gemis. De weg is op deze manier vrij voor bedrijven om bepaalde goederen en diensten af te nemen die niet beschikbaar zijn binnen het eigen regiogeld netwerk.
Eier is in eerste instantie alleen te verkrijgen als briefgeld, later zal giraal (digitaal) geld volgen. Voor de biljetten wordt momenteel aan scholen en andere belangstellenden gevraagd of ze mee willen werken aan een goed ontwerp. Als iedereen een klein stukje tekent, kan dat samen een mooi coöperatief geheel opleveren dat de hele gemeenschap aanspreekt.
Eier.nu, Eier biljetten
Bekijkenpingback
Gefaseerde invoering
De Eier wordt gefaseerd ingevoerd. Dit is niet voor niets. Op deze manier kunnen mensen rustig wennen aan de nieuwe munt en het netwerk kan op een organische manier groeien.
In fase 1 komen de Eierbiljetten in omloop. Er zijn 6 verschillende biljet ontwerpen ter waarde van 1, 2, 5, 10, 25 en 50 euro. Je verkrijgt ze door iets te verkopen tegen regiogeld of je koopt ze bij uitgiftepunten bij deelnemende winkels (net zoals je een cadeaubon koopt).
1 Eier kost 0,95 euro en is in een aangesloten winkel 1 euro waard. Je maakt dus direct 5% winst op je aankopen. Dit maakt het voor particulieren aantrekkelijk om mee te doen.
In fase 2 wordt een coöperatieve “kredietgroep” opgericht. In zo’n “kredietgroep” geven ondernemers elkaar onderling rentevrij (!) krediet. Een soort “factoring” en “rekening-courant” ook wel “kaskrediet” genoemd, maar dan binnen een eigen coöperatie en rentevrij. Een kredietgroep definieert zichzelf en bepaalt zelf wie er in de groep komt. Binnen die groep is er onbeperkt krediet mogelijk. Over de hoogte maak je afspraken.
In fase 3 komt “netwerkkrediet” beschikbaar.Bij netwerkkrediet regelt de netwerkorganisatie kredietverstrekking. In tegenstelling tot de kredietgroep van fase 2 waarmee je alleen binnen een gesloten groep kunt betalen, kun je met dit geld in het hele netwerk betalen. Bij alle winkels, bedrijven, verenigingen en particuliere deelnemers.
Netwerkkrediet is een vorm van geldschepping zoals de banken dat nu doen. Met dit verschil dat netwerkkrediet rentevrij is en een publieke functie vervult waarin individuele belangen worden afgewogen tegen het groepsbelang van het netwerk.
De opzet is volledig transparant, gebaseerd op een bestaand vertrouwen en vooral op menselijke maat. Het toezicht wordt bij de deelnemers neergelegd.
Eier.nu, Houd geld en werk in de gemeente
Bekijkenpingback
‘YourOwn’ coöperaties
De stichting Eier werkt samen met ‘YourOwn’ coöperaties: YourOwn Valkenswaard en YourOwn Gemert-Bakel. Dit zijn (gebieds- en dorps) coöperaties van, voor en door plaatselijke mensen. Met projecten die inspelen op lokale behoeften. Bedoeld om geld en werkgelegenheid in de gemeente te houden en te krijgen.
Waarschijnlijk wordt de stichting Eier op termijn ook een coöperatie. Een coöperatie is de ideale organisatiestructuur als je als gelijken wilt samenwerken aan welvaart voor iedereen.
Eier met de samenwerkende ‘YourOwn’ coöperaties worden een soort pilot-project. Het is de bedoeling dat op termijn andere regio’s die hier ook mee aan de slag willen dit concept zo over kunnen nemen. Regiogeld Brabant is de overkoepelende organisatie die dit mogelijk gaat maken.
Bij Regiogeld Brabant kunt u meer informatie krijgen. Ook kunt u hier een lezing aanvragen. Regiogeld Brabant, Wij bieden, presentaties
Bekijkenpingback
Maar de autonomie staat hierbij voorop. Elke regio heeft eigen behoeftes, dus de software en de templates worden zo ingericht dat iedere regio naar eigen inzicht de verschillende parameters in kan vullen.
Als het Eier-project je aanspreekt, kun je overwegen om het te steunen met een gift. De organisatie en de inwoners van Brabant zullen je dankbaar zijn :-)
Dit artikel is tot stand gekomen op basis van een gesprek met Terry van de Vossenberg, initiatiefnemer van de Eier.
Meer lezen
Terry van de Vossenberg, de Weekkrant, Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel krijgt zijn eigen betaalmiddel, 13 mei 2013
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

VOLG MIJ
ZOEKEN