RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
De theorie dat onze werkelijkheid niet echt is, bestaat al eeuwenlang. In sommige Oosterse tradities wordt gezegd dat alles maya is. We leven in een droom of een illusie. Vandaag de dag onderzoeken wetenschappers deze mogelijkheid. Bevinden we ons in een hologram, in een soort matrix, virtuele wereld of computersimulatie?
Goede kans dat we in een soort computerprogramma leven
NIEUWS, 19/06/2015
A disturbance in the Matrix   Foto: Justin C. Flickr cc by-nc-nd 2.0
H
et holografisch principe - het idee dat onze 3D wereld beschreven kan worden door een kwantum veld theorie in 2 dimensies - wordt al jarenlang succesvol gebruikt bij wiskundige berekeningen in negatief gekromde ruimtes. In april van dit jaar publiceerden Oostenrijkse wetenschappers een studie waarin ze aantoonden dat het holografisch principe ook geldig is in onze vlakke ruimte. Hoewel onze werkelijkheid drie dimensies lijkt te hebben, zou ze op een dieper niveau tweedimensionaal kunnen zijn. Net als een hologram.
ScienceDaily, Is the universe a hologram? 27/04/15
Bekijkenpingback

NineforNews, Studie: ons universum is mogelijk één groot hologram 28/04/15
Bekijkenpingback

Wonen in een computerprogramma
De Amerikaanse natuurkundige Jim Elvidge denkt dat we in een virtuele wereld leven. Hij zegt: "Onze wereld is niet per se een computerprogramma ontworpen door parasitaire futuristische robots, zoals in de film 'The Matrix', maar de zogenaamde realiteit heeft een opvallende gelijkenis met een digitale simulatie of een computerprogramma".
“Onze realiteit heeft een opvallende gelijkenis met een digitale simulatie”
- Jim Elvidge
Elvidge heeft jarenlang met digitale technologie gewerkt. Hij heeft een masters degree in de elektrotechniek aan de Cornell University en hij heeft papers over remote sensing en andere gerelateerde onderwerpen in peer-reviewed tijdschriften geschreven. Door de combinatie van zijn kennis van digitale systemen met de kwantummechanica heeft Elvidge geconcludeerd dat we ons in een soort computerprogramma bevinden.
The Epoch Times, We May Be Living in the Matrix, Says Engineer 31/10/14
Bekijkenpingback

NineforNews, Ingenieur: “We leven mogelijk in de Matrix” 3/11/14
Bekijkenpingback

De dingen die we zien en aan kunnen raken lijken solide, maar ze bestaan voor verreweg het grootste deel uit lege ruimte. Onze zintuigen bedriegen ons.
Vroeger beeldden natuurkundigen atomen af als dichte deeltjes die opgestapeld en stevig tegen elkaar lagen om moleculen te vormen. Wetenschappers ontdekten later dat er een heleboel ruimte tussen de atomen is. En binnen de atomen is er ook veel lege ruimte. Hoe verder we ons verdiepen in de subatomaire wereld, hoe meer ruimte we vinden en hoe minder materieel alles lijkt.
Waar bestaat al die ruimte uit? Daar zijn verschillende theorieën over. Volgens Elvidge is het data: als het natuurkundig onderzoek zich verder ontwikkelt, zal blijken dat er uitendelijk helemaal geen substantie is; materie is gewoon data. En wat er achter die gegevens zit, is zoiets als de binaire code van een computerprogramma. Het menselijk bewustzijn leeft waarschijnlijk in een soort kosmisch internet dat toegankelijk is via de interface van onze hersen-computers.
Een wereld van data
Elvidge bouwt voort op de ideeën van de theoretisch fysicus John Archibald Wheeler (1911-2008), die in zijn boek Geons, Black Holes and Quantum Foam: A Life in Physics schreef: "Het is niet onredelijk om te stellen dat de kern van de natuurkunde uit informatie bestaat, net zoals de kern van een computer".
Wheeler vatte zijn theorie samen in de woorden: “It from bit”. Alles bestaat uit bits. Een bit is een binair cijfer dat ook wordt gebruikt in de computerwereld. Het woord ‘bit’ betekent een basale unit informatie.
“It from bit”
- John A. Wheeler
Uit onderzoek in de kwantumfysica is gebleken dat de bouwstenen van ons universum geen materiedeeltjes zijn, maar golven van potentiële mogelijkheden. Zo gauw ze worden waargenomen verschijnen elektronen als deeltjes. Als ze niet worden waargenomen, keren ze terug naar een golftoestand van onbepaalde en oneindige mogelijkheden.
Zolang je bijvoorbeeld niet naar de binnenkant van een pen of de moleculaire structuur van een bloem kijkt, bestaat die alleen als een onbepaalde potentie. Pas wanneer iemand iets gaat observeren, wordt het ‘echt’.
Voordat we dingen waarnemen 'bestaan' ze in een onbestemde vorm. Alles wat nodig is, is data of bits om de uiterlijke vorm ervan te bepalen. Het bewustzijn is de drijvende kracht achter deze verandering.
Spiritualiteit
Elvidge denkt niet dat het bewustzijn ontstaat in de hersenen. Het bewustzijn is veeleer toegankelijk via de hersenen. Het kan bestaan uit iets wat lijkt op een internet-netwerk. Dit betekent dat we toegang hebben tot informatie die verder reikt dan onze eigen persoonlijke ervaring.
Het bestaan opvatten als een computerprogramma betekent niet dat we in een harde, koude werkelijkheid leven. Integendeel, in dit concept van een digitale werkelijkheid ontstaat juist ruimte voor het spirituele.
De theorie van Elvidge is in bepaalde opzichten verwant aan oude Oosterse wijsheid. Niels Bohr, een van de grondleggers van de kwantumfysica zag in de Chinese wetenschap van het Taoïsme overeenkomende principes van dualiteit en verbondenheid. Of je het nu Yin en Yang of binaire code noemt, je probeert daarmee de fundamentele structuur van de werkelijkheid te beschrijven.
Over spirituele tradities zegt Elvidge: “Deze wijsheid kwam niet uit het niets, het kwam voort uit de ervaringen van mensen”. Er zit zeker een kern van waarheid in en het zou daarom niet zo gemakkelijk als ouderwets aan de kant moeten worden geschoven.
Theorie van alles
Elvidge hoopt dat de theorie van een bewustzijnsgedreven digitale realiteit misschien de lang gezochte Theorie van Alles (TOE= Theory of Everything) is. Hij heeft daar ook een boek over geschreven: The Universe - Solved! (2007).
Natuurkundigen zijn al lange tijd op zoek naar een TOE om de tegenstrijdigheden tussen de klassieke natuurkunde en de kwantumfysica te kunnen overwinnen. De digitale theorie van het universum biedt een kader waarmee de bevindingen van beide fysica’s verklaard kunnen worden.
Bron: Crystalinks, The Holographic Universe. Via deze link kun je nog meer artikelen lezen over (hedendaags) wetenschappelijk onderzoek naar het holografisch universum.
Lees voor meer achtergrondinformatie ook:
Want to Know, Het Holografisch Universum: een wetenschappelijke basis voor wonderen
WvI, Michael Talbot over het Holografisch Universum
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

  1. Ari-Zier  17 februari

    Er is een waarneembare wereld en we vertrouwen daarop.
    We kunnen de omgeving ook zien als een bioscoop. Je kijkt ernaar hoort bekende geluiden en maakt een herinnering.
    Als je kijkt naar de voorstelling en je wijzigt die naar je wensen, kun je ook de mooiste zijn, in jouw beleving. Jouw spiegel laat zien wat je het mooiste vindt. Ga je die beleving een tijdloze en plaats loze dimensie geven, dan heb je een
    eeuwige bron van geluk. Liefde voor alles is wel een basis.

VOLG MIJ
ZOEKEN