RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
“De wereldbevolking groeit in rap tempo. We zijn met teveel. Welvaart voor iedereen, is helemaal niet mogelijk.” Als deze stelling klopt, kan ik wel inpakken met mijn website. Tijd voor een antwoord.
Overbevolking is niet het probleem
BLOG, 13/02/2015
Busy Buchanan Street, Foto: byronv2 CC BY-NC 2.0
D
e VN voorspelt dat er deze eeuw 3 miljard mensen bijkomen. Binnenkort zijn we met z’n 10, 11, 12 miljarden en de groei gaat maar door. De aarde wordt te klein. De milieujournalist Fred Pearce zet kanttekeningen bij deze voorspellingen. In zijn boek Peoplequake (2011) (Bevolkingsbeving) laat hij zien dat in werkelijkheid een andere trend dominant is: wereldwijd krijgen vrouwen gemiddeld minder kinderen dan hun moeders en oma's. Met uitgebreid cijfermateriaal toont Pearce aan dat in grote delen van de wereld bevolkingskrimp optreedt.
Bevolkingskrimp
De vrees voor een bevolkingsexplosie is ongegrond. Zelfs in de meeste ontwikkelingslanden daalt het geboortecijfer snel. “Meestal is dit het gevolg van een eigen keuze, niet van dwang”, zegt Pearce. “Een halve eeuw geleden had een vrouw wereldwijd gemiddeld vijf tot zes kinderen. Vandaag heeft ze er 2,6.”
Pearce ziet de dalende trend in zowat de hele wereld. “Rijk of arm, socialistisch of kapitalistisch, moslim of katholiek, seculier of religieus, met een streng geboortebeperkingsbeleid van de regering of niet: alle landen vertellen hetzelfde verhaal.”
Een goed voorbeeld is Bangladesh, een van de armste landen ter wereld. De bevolkingsgroei stabiliseert daar, vrouwen krijgen inmiddels gemiddeld nog maar 2,3 kinderen.
De oorzaken zijn eenvoudig. Als door betere omstandigheden meer kinderen in leven blijven dan vroeger, passen ouders hun kinderwens daarop aan. Verder zijn de ontwikkelingen in de landbouw ook niet aan arme landen als Bangladesh voorbij gegaan. Daardoor zijn er minder handen nodig om een boerenbedrijf te runnen en krijgen boeren minder kinderen. Inmiddels woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden en daalt het bevolkingscijfer snel. Een kind opvoeden en opleiden in de stad kost veel geld en daar houden ouders rekening mee.
Maar de VN heeft gelijk: 11 à 12 miljard wereldbewoners gaan we waarschijnlijk wel meemaken, voordat bevolkingskrimp optreedt. In Afrika zijn er nog landen waar vrouwen rond de vijf kinderen krijgen. Daarnaast ijlt de geboortegolf uit het verleden nog lang na. Tegelijkertijd is de levensverwachting in de meeste landen toegenomen. Maar als het aantal kinderen dat geboren wordt, blijft dalen dan zal het niet lang duren of elke generatie zal kleiner zijn dan de vorige.
Voedsel
Kan de aarde een piek van 11 à 12 miljard bewoners wel aan? Het antwoord van Pearce is: ja. Neem de voedselproductie op aarde. Van de gewassen die boeren verbouwen, kunnen minimaal 11 miljard mensen gevoed worden. En dan kan de oogst in veel ontwikkelingslanden nog met relatief eenvoudige ingrepen verder verhoogd worden.
Maar er zijn toch telkens hongersnoden? “Het probleem is dat zoveel van wat boeren produceren aan dieren wordt gevoerd. Of er wordt biobrandstof van gemaakt. Bovendien wordt zo'n 30 procent van al het voedsel in het westen verspild. Het rot weg in pakhuizen en vrachtwagens voordat het de winkel bereikt.”
Veel hongerssnoden zijn ook het gevolg van oorlogen, slecht grondbeheer of van speculatie op de grondstoffenmarkten. Factoren die niets te maken hebben met het aantal mensen op de planeet.
Voedselproductie moet duurzamer worden met veel meer oog voor de langetermijneffecten. Vaak wordt gesteld dat grootschalige, industriële landbouw met genetisch gemanipuleerde gewassen het antwoord is op de bevolkingsgroei, maar in werkelijkheid put deze aanpak de aarde uit. Kleinschalige, biologische landbouw is veel beter in staat om de wereld te voeden.
Natureandmore.com, Kan bio de wereld voeden?
Bekijkenpingback

Greenpeace, Duurzame landbouw
Bekijkenpingback

Energie
Maar er is toch lang niet voldoende energie voor 11 miljard mensen? In de Westerse wereld jagen we er onevenredig veel energie door in vergelijking met wereldbewoners in armere landen. Dat kan best een tandje minder.
Maar los daarvan: als de oliemagnaten met hun gelobby niet zo hadden tegen gewerkt, hadden we allang voldoende duurzame energiebronnen kunnen hebben. En waarschijnlijk is vrije energie ook mogelijk (zoals o.a. ontwikkeld door Nicola Tesla). Het bestaan van vrije energie is inmiddels bevestigd door diverse wetenschappers. Als daar de komende jaren serieus verder onderzoek naar gedaan zou worden, zou vrije energie binnen de kortste keren beschikbaar zijn.
Ninefornews.nl, Vrije energie bevestigd door wetenschappers 14/01/14
Bekijkenpingback

Free-energy4all
Bekijkenpingback

Ook luchtvervuiling door giftig ultrafijnstof is een enorm probleem. Wereldwijd begint de sterrenhemel nu steeds minder zichtbaar te worden, ook in Nederland.
Qz.com, Postcards from the world’s most polluted city 08/02/15
Bekijkenpingback

Schaf de rente af, Niet CO2 maar luchtvervuiling is de oorzaak van klimaatverandering 22/05/13
Bekijkenpingback

Een extra reden om haast te maken met duurzame energietechniek en vrije energie.
Overconsumptie
Mensen zijn gemiddeld veel meer gaan consumeren. En de verwachting is dat die trend ook de komende jaren doorzet. Het echte probleem is niet de overbevolking maar de overconsumptie – vooral in rijke landen.
We kunnen met minder spullen toe en daar worden we nog gelukkiger van ook! Bewust Happy, Minimalisme, de veel gestelde vragen 17/09/14
Bekijkenpingback
De overconsumptie is weer een gevolg van de groeidwang. De economie moet elk jaar groeien om de rente op onze private en publieke leningen op te kunnen brengen. Met een rentevrij geldsysteem kunnen we een einde maken aan de groeidwang en de daarmee gepaard gaande overconsumptie.
WvI, Thomas Greco, een einde aan de groeidwang
Bekijkenpingback
De angst voor overbevolking is, zo concludeert Pearce, 'een breed levende westerse obsessie om het eigen aandeel in de problemen van de wereld te bagatelliseren'.
Leiderschap
Het grootste probleem op aarde is een gebrek aan goed leiderschap. Dat zien we nu bijvoorbeeld in de financiële crisis. Als we eenzelfde hoeveelheid geld als daarvoor al is vrijgemaakt, zouden durven investeren in duurzame technieken voor energie- en voedselproductie, kunnen we meer wereldbewoners gemakkelijk opvangen. Sterker nog: dan is er meer dan genoeg welvaart voor iedereen.
Bronnen
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

 1. Jean Pierre Browaeys  4 maart

  En de dommeriken maar consuminderen terwijl de rest vd wereld (ook rijke westerlingen ) zich blijven voortplanten. Hopelijk komt er ooit een virus die de menselijke voortplanting bemoeilijkt De natuur en de dieren zullen er wel bij varen

 2. Kritisch  15 februari

  Overpopulation is a myth! m.i. wordt het gebruikt voor een agenda. Net als opwarming etc.
  https://www.youtube.com/watch?v=vZVOU5bfHrM

 3. Hans  14 februari

  dat geldt alleen voor de ‘natuurlijke capaciteit’ waar jij weet van hebt. net alsof de mensheid de natuur al van binnen en buiten kent?

 4. Richard11  13 februari

  De natuurlijke capaciteit van de planeet is niet meer in staat om de (anorganische) giftige vervuiling die de mensheid produceert op tijd af te voeren en om te zetten in (organische) natuurlijke stoffen.

VOLG MIJ
ZOEKEN