RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
"De ellende van rente is dat de mensen die geld hebben, rente ontvangen van de mensen die geen geld hebben. Daardoor herverdeelt rente van arm naar rijk. Dat is ook de fundamentele reden dat de armen steeds armer worden en de rijken rijker. (...) De afschaffing van rente en de migratie naar een rentevrije economie is wat mij drijft als monetair hervormer."
Anthony Migchels: waarom monetaire hervorming nodig is
VIDEO, 19/11/2014
Anthony Migchels, Monetair Hervormer
A
nthony Migchels is oprichter van de Gelre en houdt zich al 8 jaar bezig met monetaire hervorming. Hij maakt plannen over hoe een rentevrije economie in Nederland zou kunnen werken. De Gelre is het eerste complementaire geld dat gebaseerd is op rentevrij krediet en dat ook Euro-inwisselbaar is. Dat is een belangrijke innovatie die de basis kan vormen voor ander complementair geld.
"Op dit moment zie je dat talloze mensen in de Nederlandse economie aan de kant staan. Jonge mensen kunnen geen baan vinden. Als je 45 bent, ben je al afgeschreven, want dan ben je te oud. Dat is absurd als je daarover nadenkt. Dit laat zien dat er iets vreselijk mis is in onze economie. De oorzaken zijn kapitaalschaarste en kapitaalkosten.
Mensen zien nu dat de economie iets aantrekt. Maar de werkelijkheid is dat de schuldenpositie van zowel particulieren als van de overheden de laatste 5 jaar alleen maar dramatisch is verslechterd. Het is afwachten tot een volgende ramp binnen het bankwezen zich aandient.
Alternatief: complementair geld
Een serieus alternatief is noodzakelijk. Complementair geld kan dat bieden, bijvoorbeeld de Gelre. Dan hoeven we niet te wachten tot de overheid eindelijk een keertje z'n werk gaat doen. Omdat we nu dus zelf al de kredietschaarste die er is, kunnen lenigen, met name voor het midden- en kleinbedrijf. Zodat zij, ook in deze ongelofelijk moeilijke tijden kunnen investeren.
De huidige wereld is gebouwd op banken en grote bedrijven. Op basis van wat goed is voor de rijken, wat goed is voor de EU en voor de overheid. De nieuwe wereld moet gebouwd gaan worden op basis van wat goed is voor de mensen. Dat kunnen we niet doen door rentedragende bankleningen.
Ik verwacht dat monetaire hervorming een enorm belangrijk thema gaat worden de komende jaren. Monetaire hervorming zal op alle niveaus -politiek, wetenschappelijk, maatschappelijk, journalistiek- steeds meer nadruk krijgen. Steeds meer mensen zullen zich hiervoor uitspreken.
Het onrecht wat we zien, de milieudestructie, het is allemaal direct te herleiden tot het monetaire stelsel en rente. Dat gewaarzijn zal de komende jaren steeds dieper ingrijpen en mensen zullen steeds proactiever daar op gaan ageren."
                                        ***
Anthony Migchels heeft een uitgebreide website realcurrencies.wordpress.com over de problemen van het huidige geldsysteem en over monetaire hervorming.
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

VOLG MIJ
ZOEKEN