RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
logo
Waar de aanval van de economische parasieten uiteindelijk toe leidt, is te zien in een land als Griekenland. Het land gaat gebukt onder schulden. Onder druk van de schuldeisers worden enorme bezuinigingen doorgevoerd. De gezondheidszorg en de sociale zekerheid worden uitgekleed. De bevolking verarmt in rap tempo. Als de parasitaire sector zijn gang kan blijven gaan, is Griekenland ons voorland.
Loon- en schuldslaaf; geketend door de 1 %
Red White Blue Vacant, from the series 'In These Hard Times'   Foto: Christopher Paquette, Flickr   CC BY 2.0
D
e filosoof Karl Marx is anderhalve eeuw geleden al tot de conclusie gekomen dat dit economische systeem geen grenzen kent. Iedere grens verschijnt voor de kapitalist als een barrière die geslecht moet worden en ook geslecht zal worden.
Karl Marx, Grundrisse, p. 408, geciteerd in David Harvey, A Companion to Marx's Capital (2010), p.337
Als arbeid niet gereguleerd wordt, leidt de uitbuiting tot absolute armoede, ellende en soms zelfs tot de dood. Als het aan de kapitalist ligt, zal hij de twee bronnen van rijkdom, de aarde en de arbeider, volledig verteren.
Karl Marx, Capital (Penguin Classics, 1990), p.638
De kapitalistische winstmachine, de uitbuiting, ontziet niets en niemand.
Via het geldsysteem onttrekken bankiers waarde aan de reële economie.
Reële of productieve economie staat voor alle tastbare economische bedrijvigheid, zoals de productie van voedsel, kleding en gebruiksvoorwerpen. De reële economie staat tegenover de financiële economie die handelt in niet-tastbare zaken zoals aandelen en andere financiële producten.
Over leningen die zij uit het niets creëren, moet rente betaald worden. Ook als we geen lening hebben betalen we rente, namelijk via de producten die we kopen. In elk product zit een rentecomponent van zeker 30%.
Margrit Kennedy, Interest and Inflation Free Money (1995), p. 8,9, De PDF van haar boek is gratis te downloaden van haar website
Bekijkenpingback

Helmut Creutz, The Money Syndrome (2008), p. 13-4, In Anthony Migchels, Open brief aan het Parlement met betrekking tot Rente en Bankieren Earth Matters 21/04/14 staat een link naar een gedeelte van het boek van Creutz (zie bron 3 onderaan)
Bekijkenpingback

Anthony Migchels, De Verborgen Slavernij van Rente, Zaplog 16/10/10
Bekijkenpingback

De ‘magie van samengestelde rente’ zorgt voor een steeds toenemende kapitaalstroom naar de financiële sector.
Vandaag de dag kan oorlog voeren ook op een economische manier.
Deze kapitaalstroom wordt gefinancierd door de alsmaar toenemende renteverplichtingen van de bevolking. Op een gegeven moment kan de reële economie dit niet meer bijbenen en niet meer aan de betalingseisen voldoen. Werknemers bezwijken onder hun schulden en krijgen te maken met loonbeslag, bedrijven komen onder curatele en gaan failliet. Als er niet betaald wordt gaat de financiële sector over tot onteigening van productiemiddelen, huizen, land, etc. Mensen raken hun zeggenschap kwijt. De reële economie wordt geannexeerd door de financiële sector.
De Amerikaanse econoom en historicus Michael Hudson stelt vast dat er een heuse oorlog gevoerd wordt door de financiële sector en aanverwante bedrijven met de reële, productieve economie . Het doel van oorlog is altijd geweest een land te bezetten en al zijn rijkdommen in bezit te nemen. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een militaire invasie. Vandaag de dag kan oorlog voeren ook op een economische manier.
Michael Hudson, New $600B Fed Stimulus Fuels Fears of US Currency War, Democracy Now 05/11/10
Bekijkenpingback

Michael Hudson, The Financial War Against the Economy at Large, Counterpunch 31/12/12
Bekijkenpingback

Toeval of plan?
Is het toeval dat de dominante mechanismes in onze economie deze desastreuze uitkomst hebben? Karl Marx pleitte de individuele kapitalist vrij. Het systeem zit op deze manier in elkaar, de kapitalist moet wel meedoen. De concurrentie op de markt bepaalt zijn werkwijze. Vergroten zijn mede-kapitalisten de uitbuitingsgraad, dan kan hij niet achterblijven.
Karl Marx, Capital (Penguin Classics, 1990), p.433
Van het geldstelsel zou je hetzelfde kunnen zeggen. De banken verstrekken leningen, de rente vloeit naar de banken. Overheden redden banken die in de problemen zijn gekomen met belastinggeld. Anders zou de economie in elkaar storten. Er is geen alternatief, het werkt nu eenmaal zo.
"Overheden zijn geneigd de gedecentraliseerde systemen van alternatief geld waarmee mensen zichzelf kunnen helpen te verbieden."
-Bernard Lietaer
Maar er is natuurlijk wel een andere mogelijkheid. In de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw, ten tijde van de Grote Depressie, kwamen er wereldwijd rentevrije alternatieve munten in omloop. In Duitsland vond het ‘Wara’-experiment plaats. Dr. Hebecker, een eigenaar van een steenkolenmijn in Schwanenkirchen, zag een faillisement tegemoet omdat hij geen geld meer had om zijn werknemers te betalen. Hij stelde hen voor dat zij voortaan hun salaris in een nieuw type geld zouden ontvangen: de Wara. Hij zorgde er tevens voor dat de eerste levensbehoeften in Schwanenkirchen beschikbaar kwamen die met Wara gekocht konden worden.
Het experiment werd een succes. Al gauw ging de Wara in steeds ruimere gebieden circuleren. Meer dan 2000 ondernemingen in heel Duitsland begonnen deze alternatieve munteenheid te gebruiken. Maar in 1931 werd de Wara onder druk van de Centrale Bank illegaal verklaard.
Bernard Lietaer, Het geld van de Toekomst, p. 195-7
Het gevolg hiervan was dat de mijn van Hebecker moest sluiten en de mensen werkloos werden.
In dezelfde periode vond in Oostenrijk in het plaatsje Wörgl eenzelfde soort experiment plaats. Burgemeester Michael Untergugenberger zag zich geconfronteerd met een grote werkloosheid in zijn stad. Hij introduceerde het rentevrije Wörgl-geld zodat de mensen weer aan het werk kwamen. Ze bouwden nieuwe huizen, een skischans en een brug met het nieuwe geld.
Op de brug staat een plaquette met de tekst ‘Deze brug is gebouwd met ons eigen Vrije Geld’ Bernard Lietaer, Het geld van de Toekomst, p. 199-200
Zes dorpen in de omgeving kopieerden het systeem. Ook met succes. Kort daarop wilden 200 gemeenten in Oostenrijk zijn idee overnemen. Dat was het moment waarop de Centrale Bank ingreep. De Wörgl werd verboden en het werd in Oostenrijk zelfs een misdaad om noodgeld uit te geven. De werkloosheid liep spoedig weer op naar het oude niveau van 30%.
‘Deze brug is gebouwd met ons eigen Vrije Geld’,   Wörgl
Ook in de VS circuleerden rentevrije alternatieve munten. In 1934 werden die door president Roosevelt verboden op het moment dat hij ook zijn New Deal aankondigde. Bernard Lietaer concludeert in zijn boek dat overheden geneigd zijn de gedecentraliseerde systemen van alternatief geld waarmee mensen zichzelf kunnen helpen te verbieden. De oplossing wordt gezocht in een gecentraliseerde aanpak. De New Deal van Roosevelt heeft best aardig gewerkt om de werkloosheid terug te dringen, maar in Oostenrijk en Duitsland kwam er een heel andere centrale ‘oplossing’ om het volk te 'redden', namelijk een dictator die een oorlog ontketende.
Bewust beleid
Het is geen toeval dat we een centraal aangestuurd geldstelsel hebben waarin rente wordt gerekend. Het is bewust beleid, opgelegd van bovenaf. Als de banken hun verdienmodel bedreigd zien worden, gaan ze over tot de aanval. Ze bewerken de overheid zo dat deze wetgeving opstelt in hun belang.
Lang Leve Europa, De Schaduwelite, waarom de bankenhervorming niet gelukt is 28/12/14
Bekijkenpingback
Moeilijk is dat niet, want politiek en banken zijn volledig verstrengeld geraakt.
Lang Leve Europa, “Waarom doet de politiek niets?” Over de verstrengeling van politiek en banken 10/04/15
Bekijkenpingback

Lang Leve Europa, Vos gaat kippenhok bewaken, bankenlobbyist wordt EU-commissaris 12/09/14
Bekijkenpingback

Vaak worden zwakke landen willens en wetens in de schulden gestoken zodat daar later grof aan verdiend kan worden.
WvI, Ondraaglijke schulden: hoe Afrika wordt leeggeroofd 14/03/15
Bekijkenpingback
In de uitzending van Tegenlicht over Griekenland is te zien hoe Goldman Sachs bewust heeft aangestuurd op grote financiële problemen in Griekenland.
Tegenlicht, Goldman Sachs en de vernietiging van Griekenland, 13/02/12
Bekijkenpingback

Zie ook W.D. Cohan, Money and Power, How Goldman Sachs came to rule the world (2012)

Net als de Amerikaanse huizenbezitters, die het eigenlijk niet konden betalen, gelokt werden met goedkope instaprentes op hypotheekleningen, werd Griekenland in de val gelokt met een schimmige deal met de bank, waarvan het land aanvankelijk leek te profiteren. Uiteindelijk bleek de overeenkomst die Griekenland had met Goldman Sachs desastreus.
Lang Leve Europa, Nu is het bewezen: Goldman Sachs regeert de wereld 29/09/14
Bekijkenpingback
De bank wist dat de EU waar het land inmiddels lid van was geworden te hulp zou schieten om de rente op de staatsschuld te betalen. Uiteindelijk draaien de belastingbetalers van de EU-landen voor de kosten op. Schulden van één land worden zo uitgesmeerd over de bevolking van de hele EU.
Op Lang Leve Europa kun je lezen dat het uitsmeren van schulden over de gehele bevolking het doel is waar krachten achter de EU naar streven. De Bankenunie is met deze bedoeling opgericht. Lang Leve Europa, EU brengt armoede en slavenarbeid 05/12/13
Bekijkenpingback

Lang Leve Europa, EU wapenfeit: De Bankenunie 20/05/14
Bekijkenpingback

Lang Leve Europa, Schulden aanpakken: Waarom de EU niet wil en de Staat niet kan 11/07/13
Bekijkenpingback

De Belgische gelddeskundige Bernard Lietaer heeft bij de Centrale Bank gewerkt. Daar is letterlijk tegen hem gezegd dat instanties als de Centrale Banken ervoor moeten zorgen de status quo in stand te houden.
Lees over de BIS bank -de Centrale Bank der Centrale Banken- om beter te begrijpen hoe dit mechanisme werkt. WvI, BIS, bank van de bankiers 06/02/15
Bekijkenpingback
Het is niet de bedoeling dat je over alternatieven na gaat denken. Bernard Lietaer zegt in een lezing dat je je als econoom bezighouden met het geldstelsel academische zelfmoord is. Economen die vragen aan de orde willen stellen met betrekking tot ons huidige geld worden uit de gemeenschap van economen gestoten. Je krijgt je artikelen domweg niet meer gepubliceerd.
Accepteren als normaal
Kennis van het geldstelsel is fundamenteel om de huidige ravage te begrijpen -rente is slavernij- maar we weten er niets van. Dat de 1% steeds rijker wordt en wij steeds armer is geen toeval. Uitbuiting en onteigening zijn fundamenteel voor het kapitalistische systeem. Ons wordt ondertussen wijs gemaakt dat we in een democratie leven, maar kapitalisme en democratie gaan helemaal niet samen.
Wat er precies aan de hand is en welke krachten er spelen, ontgaat ons grotendeels. De machthebbers hebben grip op ons denken. We worden dom gehouden. De breincontrole werkt vooral via de media en het onderwijs. De huidige ideologieën -neoliberalisme en postmodernisme- waarvan kranten, tijdschriften en tv programma's volledig doordrenkt zijn, zorgen er verder voor dat we een diep onrechtvaardige situatie zonder al te veel protest accepteren als normaal.
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

VOLG MIJ
ZOEKEN