RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
"Dit is de Bank for International Settlements, deze toren in Bazel. Alles wat daarbinnen gebeurt is strikt geheim. Geheimer dan de CIA en de FBI bij elkaar. Niemand van de medewerkers betaalt belasting. Deze bank wordt door geen enkel democratisch instituut gecontroleerd. Zelfs de Zwitserse overheid heeft geen toegang. De BIS bank heeft een eigen politiedienst.
BIS, bank van de bankiers
UITGELICHT, 06/02/2015
D
it is de Centrale Bank der Centrale Banken. In dit gebouw wordt alles geregeld over de hele wereld, qua macht. Ook onze democratieën worden van hieruit bestuurd. IMF, FED, Wereldbank zijn de uitvoerende organen van deze BIS bank. De toren van Bazel wordt het genoemd. De aandeelhouders van deze bank zijn de 0,1% rijksten ter wereld waar Thomas Piketty het over heeft. Die verdelen de poet onderling. Dit is hun uitvoeringsorgaan. De BIS is opgericht om het banksysteem in stand te houden."
Aldus George van Houts tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door van 4 november 2014. Pierre Bokma, Victor Low, Leopold Witte, Tom de Ket en George van Houts voerden een gedeelte op uit hun theaterstuk De Verleiders. Door de bank genomen.
De Verleiders. Door de bank genomen
Bekijkenpingback
Inmiddels zijn De Verleiders opnieuw te gast geweest in De Wereld Draait Door. Deze keer om het Burgerinitiatief Ons Geld te lanceren. Het Burgerinitiatief is bedoeld om de problemen omtrent private geldschepping in de politiek bespreekbaar te maken en de regering op te roepen de alternatieven op private geldschepping te onderzoeken. Inmiddels zijn al meer dan 90.000 handtekeningen binnen. Teken ook.
Bis, bank van de bankiers
Dat het allemaal klopte als een bus, wat George van Houts vertelde over de BIS, kun je nalezen in Geld komt uit het Niets (2012) van Ad Broere. Hij wijdt daarin een heel hoofdstuk aan de BIS, bank van de bankiers.
Broere citeert de historicus dr. Carroll Quigley die al in 1966 op basis van uitvoerig onderzoek concludeerde dat de BIS bank hoofdzetel en anker van het systeem van wereldwijde financiële controle is.
“De krachten achter het financiële stelsel hebben (..) een verreikend doel, niets minder dan een wereldorde te creëren op basis van een in private handen zijnde wereldwijde financiële controle. Zo wil men het politiek systeem van elk land afzonderlijk controleren alsmede de gehele wereldeconomie. Het systeem zal op een feodale manier worden gestructureerd via ’s werelds samenwerkende centrale banken door middel van in het geheim gesloten akkoorden. De hoofdzetel en het anker van dit systeem is de BIS in Bazel Zwitserland. Deze bank is in private handen en wordt gecontroleerd door banken die op hun beurt in private handen zijn.”
Ad Broere schrijft hierover:
“De sleutel van het succes is volgens dr. Quigley, dat de internationale bankiers het geldsysteem van alle landen controleren en manipuleren, terwijl ze de indruk geven dat de controle bij de regering ligt.“
De BIS bank blijft op de achtergrond. Het instituut wordt bijna nooit genoemd in het nieuws. Je hoort weleens over het 'Financial Stability Board' of het 'Bazel Comité', maar niet over de bank van de centrale bankiers, de BIS. Het is alsof die niet bestaat.
De geschiedenis van de BIS bank
In 1930 is de BIS bank opgericht in Den Haag door Duitse, Engelse, Franse, Italiaanse en Amerikaanse diplomaten en bankiers. De bank was vanaf de oprichting een private onderneming (dus niet in overheidshanden) en werd gevestigd in Bazel, Zwitserland. Al snel werd het een ontmoetingspunt van internationale bankiers en grote ondernemers. Via deze bank zouden de Duitse herstelbetalingen van na WOI worden gecoördineerd. Na 1933 stopten de herstelbetalingen en kwam een omgekeerde geldstroom naar het nazi-bewind op gang. Ad Broere verwijst naar het boek Wall Street and the Rise of Hitler (1976) van Antony Sutton waarin dit wordt aangetoond.
Na WOII vond er een schijn democratiseringsproces plaats in de financiële wereld. Er werden een aantal centrale banken genationaliseerd, hoewel de controle over de geldschepping niet onder publieke controle kwam, maar in handen bleef van de internationale bankiers. In dezelfde periode werden het IMF en de Wereldbank opgericht. Ad Broere schrijft dat het IMF in feite het voorzetraam werd van de BIS bank, zodat die op de achtergrond kon blijven. De BIS bank stuurt het IMF.
De BIS heeft alle kenmerken van een soevereine staat. “Er is geen organisatie die de handel en wandel van de BIS kan controleren.” In 1987 werd het ‘Headquarters Agreement’ getekend tussen de Swiss Federal Council en de BIS Bank. Dit akkoord kent aan de BIS Bank dezelfde uitzonderlijke status toe als aan het Vaticaan. De gebouwen en het omringende land die gebruikt worden door de Bank zullen immuniteit genieten, immuniteit van rechtsvervolging. Tenslotte is de BIS bank ook nog vrijgesteld van belastingen. Ad Broere concludeert dat de BIS een staat binnenin een staat is.
De BIS bank in deze tijd
De invloed die de BIS bank uitoefent op het wereldwijde monetaire reilen en zeilen is steeds groter geworden. In de BIS nemen de centrale banken van 55 landen deel, waaronder ook die van de opkomende mogendheden China en India. Alle 55 centrale banken zijn aandeelhouder in de BIS. Zij bezitten samen 86% van alle aandelen, dus grofweg minder dan 2% per land. De overige 14% van de aandelen zijn in handen van particulieren, dezelfden die er al waren voordat de 55 centrale banken toetraden tot de club. Ad Broere schrijft: "Ten opzicht van de centrale banken hebben de 14% aandeelhouders een groter belang en dus meer zeggenschap".
“Bovendien beschikken de 14% aandeelhouders over een fabelachtig vermogen. En in deze wereld betekent het grootste bezit de grootste macht.”
De leden van de BIS komen regelmatig in vergadering samen. Van deze bijeenkomsten worden geen notulen gemaakt en er wordt ook geen verslag van gedaan in de media. Heel af en toe vinden we een glimpje over de BIS. Zoals in 2009 in Der Spiegel. Blijkbaar had het tijdschrift heel even binnen mogen kijken. Ad Broere heeft een fragment opgenomen in zijn boek:
“Het auditorium van de BIS doet sterk denken aan Star Trek (witleren clubfauteuils, duizenden kleine LED lampjes, gespiegeld glas). Vanzelfsprekend is het gebouw volkomen geïsoleerd tegen afluisterpraktijken en hackers. Niets van wat daarbinnen gebeurt, mag naar buiten weglekken. Niet geautoriseerde personen krijgen geen toegang tot het gebouw. Er worden geen openbare verslagen gemaakt van de vergaderingen. Alles wat binnen besproken wordt, is strikt vertrouwelijk. Transparantie komt niet in het BIS woordenboek voor, niets wordt verwerpelijker geacht dan een indiscrete bankier. De BIS kan worden beschouwd als de meest exclusieve en invloedrijke financiële organisatie ter wereld, het Vaticaan van de financiële wereld.”
Geldschepping
Hoe komt de BIS aan zoveel macht? De BIS maakt geen wetten. Dat is ook niet nodig, want de BIS heeft de controle over de financiële sector en beschikt over enorme reserves. De BIS beschikt over 4x zoveel goud als de FED en maakte in het crisisjaar 2009 een belastingvrije winst van 2 miljard euro en heeft een vermogen van 17,3 miljard euro. Maar dat de BIS en de daaronder vallende banken het privilege hebben om geld te mogen scheppen, geeft deze sector de meeste macht. De topbankier Mayer Amschelm Rothschild (1744-1812) sprak ooit:
“Geef mij het recht om geld te scheppen en het maakt mij niet uit wie de wetten van een land maakt.”
Het geldscheppingsvermogen is de werkelijke goudmijn van de bankiers. Want bedenk: geld scheppen kost hen niets, maar ze lenen het uit en vragen echt geld, waarvoor gewerkt moet worden, terug. Met rente. Daarop lopen ze lekker binnen. Dat kun je je voorstellen. Lees hierover meer in het boek Geld komt uit het Niets van Ad Broere.
Daarin ook meer over de oplossingen, want die zijn er gelukkig. Complementair geld, rentevrij bankieren, in het kort: een menselijke economie waar de mens weer centraal staat en niet het geld.
Dit artikel is in iets andere vorm eerder verschenen op Lang Leve Europa, DWDD presenteert: BIS, bank van de bankiers
Meer over de problemen:
Meer over de oplossingen:
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

VOLG MIJ
ZOEKEN