RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Roberto Rivas, een brandweerman uit La Coruña in Spanje heeft geweigerd om mee te werken aan de ontruiming van het huis van een bejaarde dame Aurelia Rey, die haar hypotheek niet meer kon betalen.
Applaus voor Spaanse brandweerman
NIEUWS, 01/10/2014
Plan B bestaat uit 4 onderdelen
Rivas weigerde, samen met andere brandweerlieden, openlijk om een ketting door te knippen die het huis van Rey afsloot en kreeg daarom 600 euro boete wegens het 'weigeren van een dienstopdracht'.
Na de weigering van Rivas en zijn vrienden volgden brandweermensen in heel Spanje het voorbeeld en werden ontruimingen, waar ook al verzet tegen geboden werd door leden van de ‘bond van hypotheekslachtoffers PAH’ weer een stukje moeilijker om uit te voeren.
Afgelopen week moest Rivas voor de rechter komen. Hij werd met luid applaus onthaald door collega’s en omstanders. Op de website StopdeBankiers.nl staan 2 korte video’s die beide historische momenten laten zien.
Geweldloos verzet
Het verhaal van de brandweerman in Spanje deed mij denken aan Rosa Parks. In 1955 weigerde de Afro-Amerikaanse Rosa Parks om haar plaats in de bus af te staan aan een blanke medepassagier.
Die weigering bleek voldoende aanleiding om haar aan te houden, want volgens de toenmalige wetgeving in de staat Alabama –en de meeste andere staten in het zuiden van de VS- waren zwarten verplicht hun zitplaats in de bus af te staan. Mede onder impuls van Martin Luther King werd besloten om als protest hiertegen een busboycot te organiseren. En met succes.
Maandenlang weigerde de Afro-Amerikaanse gemeenschap in Montgomery gebruik te maken van het openbaar vervoer. Uiteindelijk gingen de politieke leiders door de knieën en de bosboycot leidde tot de nietigverklaring van de wet op de rassenscheiding in bussen. Een immens belangrijke overwinning op het vlak van burgerrechten.
De weigering van Rosa Parks bracht een kettingreactie teweeg. De busboycot zorgde ervoor dat uiteindelijk blank en zwart gelijke rechten hebben gekregen. Eén zo’n kleine actie van burgerlijke ongehoorzaamheid / geweldloos verzet had enorme gevolgen. Zal de weigering van Roberto Rivas dezelfde verreikende consequenties hebben?
***
Dit artikel is eerder verschenen op Lang Leve Europa
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

  1. Irma Schiffers  11 oktober

    Dit zijn de dingen waar het om gaat. Zo komt de verandering; die kan slechts van binnenuit komen omdat de mensen van binnenuit hun ‘job’ niet meer kunnen en willen uitvoeren. Iedereen wacht op een verandering van bovenaf, maar die komt er nooit! Het ‘beveel is beveel’-principe moet zo onder druk komen te staan van binnenuit dat je het bijltje erbij neergooit. Zo ook met deurwaarders, overheidsambtenaren, belastingmensen en zeker ook medisch personeel dat weigert langer mee te helpen aan corruptie en financieel belang. Goede zaak, en je ziet ook meteen dat er meerderen het voorbeeld volgen. Dat doen klokkenluiders. Het gaat langzaam, maar het komt!

VOLG MIJ
ZOEKEN