RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
De Duitse economen Andreas Popp en Rico Albrecht heb­ben een duurzaam eco­nomisch model uitgewerkt. Het heet plan B en bestaat uit vier onderdelen: vrij circulerend geld, een onvoor­waarde­lijk minimuminkomen voor ieder­een, sociaal bewust bodemrecht en een vrije pers.
Plan B
UITGELICHT, 06/02/2014
Plan B bestaat uit 4 onderdelen
Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. De kosten voor levensonderhoud stijgen, maar de meeste salarissen zijn al jaren bevroren. Veel mensen dreigen hun baan kwijt te raken. Diegenen die ontslagen zijn, kunnen haast geen nieuw werk vinden. Huizen dalen in waarde, maar de hypotheekschuld blijft ondertussen even groot. Betalingsverplichtingen gaan alsmaar zwaarder drukken.
De economische problemen dreigen ons boven het hoofd te groeien. De overheid voert bezuinigingen door, wat de problemen voor de gewone burger nog groter maakt. Maar volgens de regeringsleiders is dit het enige juiste beleid.
Andreas Popp en Rico Albrecht hebben een alternatief. Ze hebben Plan B ontwikkeld waarmee ze de economische problemen bij de wortel willen aanpakken. Het doel is transformatie naar een duurzame samenleving met welvaart voor iedereen.
De beide economen krijgen vaak het verwijt dat hun plan luchtfietserij is. Afzonderlijk van elkaar kunnen de vier ideeën ook niet functioneren. Maar gezamenlijk zullen ze elkaar versterken en werken ze wel.
Onze dagelijkse boodschappen zijn veel duurder dan noodzakelijk is. Circa 30% van de kostprijs van een product gaat naar rentebetalingen. De leverancier en de winkelier hebben meestal een lening bij de bank. De rente die ze daarover moeten betalen, berekenen ze door aan de klant.
Het huidige geld heeft een herverdelend effect van arm naar rijk: de rijken worden steeds rijker en de armen armer. Vrij stromend geld –het basisidee van Plan B- heeft dit nadeel niet. Het is ontworpen in het belang van iedereen.
Ook het tweede en derde onderdeel van Plan B, een onvoorwaardelijk minimuminkomen en een recht op de voordelen van grondbezit voor iedereen, zijn erop gericht de rijkdom veel eerlijker over de mensen te verdelen.
De oprichting van een onafhankelijke pers lijkt op het eerste gezicht weinig te maken te hebben met een rechtvaardig en duurzaam systeem van economie en financiën. Maar een vrije pers is onmisbaar. Als de controle over de publieke opinie in de handen blijft van de 1% meest vermogenden, dan is het logisch dat het huidige systeem in stand blijft.
In de vierde pijler van Plan B wordt daarom benadrukt dat het belangrijk is om te zorgen voor een ongebonden berichtgeving. Ook afwijkende opvattingen moeten gehoord kunnen worden. Zoals de telefoon- en elektriciteitsnetwerken zijn geopend voor andere aanbieders, zouden ook de kranten en de televisie- en radiozenders ruimte moeten bieden aan alternatieve media.
Lees meer over Plan B. Op de website van Andreas Popp en Rico Albrecht is Plan B in het Engels beschik­baar als PDF
 Zien
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

  1. Astrid van Triet  1 augustus

    Dankjewel, ik nodig je uit om eens te kijken op http://economieenbewustzijn.wordpress.com. Deels is Plan B wel gelijk aan wat er op ‘Economie & Bewustzijn’ staat. Dus het Plan B-principe kan je in eerste instantie wel ‘even mee nemen’ in je gedachten. Maar Plan B mist nog iets heel essentieels: iets wat zichzelf al leeft, en waar het nou precies om gaat. Je gaat het zien via ‘Economie & Bewustzijn’. Een hartelijke groet, Astrid van Triet

  2. Gijs  7 februari

    Ik vind plan B erg symphatiek klinken. Maar als iedereen gegarandeerd een minimuminkomen krijgt, wie gaat er dan nog werken? Volgens mij is dit plan onhaalbaar.

VOLG MIJ
ZOEKEN