RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Nederland zit in een slepende economische crisis. Ons kabinet denkt dat bezuinigingen, lastenverzwaringen en loonmatiging de oplossing zijn. Financieel geograaf Ewald Engelen gelooft hier niets van. De crisis verergert hierdoor alleen maar.
Eis fors meer loon
VIDEO, 09/02/2014
Plan B bestaat uit 4 onderdelen
De schulden van de overheid zijn niet de oorzaak van de crisis. De schulden van de huishoudens zijn het probleem.
De huishoudens hebben hoge rente- en aflossingslasten. Door lonen te matigen en lasten te verzwaren, hebben mensen nog minder te besteden, zodat de binnenlandse economie stagneert. Faillissementen en een negatieve economische groei zijn het gevolg. De belastinginkomsten van de overheid lopen hierdoor terug, wat het overheidstekort weer groter maakt. Volgens de logica van onze regering zou dit nog meer bezuinigingen vereisen. Een negatieve spiraal.
Ewald Engelen pleit voor een forse verhoging van de lonen. De besteedbare inkomens zijn sinds de jaren '80 niet gestegen. Het wordt hoog tijd dat de werknemers weer mee gaan profiteren van de groei van het BBP. Een loonsverhoging kan de economie uit het slop trekken, want mensen gaan dan meer uitgeven. Dat leidt tot meer banen.
Tegenstanders zullen onmiddelijk roepen: niet doen, want meer loon is slecht voor de export. Onze producten worden dan te duur waardoor we minder aan het buitenland kunnen verkopen en dat gaat ten koste van de werkgelegenheid. Volgens Ewald Engelen is dit onzin, want onze economie draait maar voor 30% op de export, ons handelsoverschot is groot en onze concurrentiepositie is door dertig jaar loonmatiging inmiddels ruimschoots in orde.
Onlangs was Ewald Engelen uitgenodigd een lezing te geven voor het FNV-congres. In een gloedvol betoog licht hij zijn stelling toe: EIS MEER LOON, DREIG MET STAKING.
 Zien
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

  1. Pieter Weelen  2 mei

    Meer loon is meer loonkosten dus hogere prijzen, wat andere dingen ook weer duurder maakt. Geld is in wezen een schuldbriefje (door banken uit de blauwe lucht gemaakt) en daar kun er je wel meer van vragen als je werkt (= looneisen), maar je wordt er niet rijker van als je hetzelfde met je werk presteert.
    Uw voorstel gaat niet de oplossing zijn EE verwacht ik.

VOLG MIJ
ZOEKEN