RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
logo
Men spreekt over de crisis alsof er maar één is, de laatste. Maar de afgelopen 40 jaar zijn er wereldwijd honderden crises geweest. ‘Business cycles’ worden voorgesteld als natuurverschijnselen: overmacht, niks aan te doen. De gevolgen van een crisis zijn altijd hetzelfde. Het grootste deel van de bevolking moet inleveren, maar bedrijven, banken en vermogenden ontspringen de dans.
De armsten en meest kwetsbaren betalen de rekening
Daklozen in tent city 'Nickelsville' Seattle, Washington 28/02/09
Foto: Joe Mabel
W
e zitten nu al 7 jaar in een crisis.
Voor een geschiedenis van de crisis kun je naar dit filmpje kijken. Ewald Engelen legt uit: de crisis begon in 2008 met het omvallen van Lehman Brothers. In eerste instantie was het een interbancaire crisis. Na verloop van tijd kwamen wij, net als andere landen, in een recessie terecht. Aanvankelijk stimuleerde de overheid de economie. Vanaf 2010 is het beleid gewijzigd. In Brussel werd afgesproken dat het medicijn voor Griekenland aan alle landen toegediend moest worden: drastisch bezuinigen. Door deze aanpak houdt het kabinet de crisis nodeloos in stand. Ewald Engelen, Houdt dit kabinet nodeloos de crisis in stand? We are change Rotterdam 25/11/13
Bekijkenpingback
We zien de gevolgen daarvan dagelijks om ons heen. De toestand op de arbeidsmarkt verslechtert. Er zijn veel werklozen en er zijn weinig vacatures. Mensen die nog wel een baan hebben merken dat hun lonen onder druk staan. Het vaste contract is eerder uitzondering dan regel. De arbeidsmarkt wordt geregeerd door onzekerheid. Elk moment kun je op straat staan.
WvI, Wet Werk en Zekerheid: geen werk en ook geen zekerheid 01/05/15
Bekijkenpingback

WvI, Grove loondump in de thuiszorg 06/05/15
Bekijkenpingback

De armoede neemt toe. Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Hun inkomen stagneert of gaat omlaag, terwijl de kosten van levensonderhoud stijgen. De voedselbanken kunnen de grote toeloop nauwelijks aan. Huizenbezitters hebben te kampen met hoge hypotheekschulden. De huizenmarkt zit op slot. Veel MKB-bedrijven gaan failliet.
Archie van Riemsdijk, EU-rapport: Vooral zeer kleine bedrijven failliet in Nederland, Beurs.nl 26/11/13
Bekijkenpingback
De economische crisis wordt gehanteerd als argument om enorme bezuinigingen en lastenverzwaringen door te voeren.
Ewald Engelen, Geen beter moment om het monster te temmen dan een diepe en verwarrende crisis, FTM 23/09/13
Bekijkenpingback
Publieke voorzieningen worden afgebroken, het sociale stelsel wordt steeds meer versoberd. Terugvallen op de overheid kan niet meer, we moeten het zelf opknappen.
Serie van crises
De laatste 40 jaar zijn er honderden crises geweest, vertelt de Belgische gelddeskundige Bernard Lietaer in zijn lezingen.
Bernard Lietaer, Monoculture of Money creates economic instability, Youtube 18/08/13
Bekijkenpingback

Bernard Lietaer, Bernard Lietaer stelt boek 'Geld en Duurzaamheid' voor in Vooruit, Youtube 04/12/12
Bekijkenpingback

Uit cijfers van het IMF blijkt dat er sinds 1970 145 bankcrashes, 204 monetaire crashes en 72 schuldencrises van hele landen hebben plaats gevonden. Dat zijn in totaal 425 crises, d.w.z. meer dan 10 per jaar. Sinds 1637 zijn er 48 complete meltdowns geweest.
L. Laeven and F. Valencia, Systemic banking crises database, IMF Economic Review (2008, update 2012)
Bekijkenpingback

Bernard Lietaer & Stephen Belgin, New Money for a New World (2011)

De Grote Depressie in de jaren ’30 van de vorige eeuw was zo’n economische verwoesting. Wereldwijd klapte de economie volledig in elkaar met massale werkloosheid en verpaupering tot gevolg. Sinds 1980 is de frequentie van het aantal crises toegenomen. Een klein overzichtje: Latijns-Amerikaanse schuldencrisis (1982), ‘Black Monday’ Wall Street (1987), de Mexico Crisis (1994), de Azië crisis (1997), de dotcom-crisis (2000), de subprime crisis (2008).
Frank Knopers, Interview met Sander Boon: Het falen van het geld- en kredietsysteem, MarketUpdate 18/12/13
Bekijkenpingback
De gevolgen van een crisis zijn vaak hetzelfde. Bedrijven, banken en vermogenden ontspringen de dans. De armste en meest kwetsbare mensen betalen de rekening.
Men doet voorkomen of crises spontaan ‘out of the blue’ tevoorschijn komen en niemand er iets aan kan doen. Ze zouden horen bij de economische ontwikkeling. Periodes van economische voorspoed –‘booms’- worden afgewisseld met periodes van economische tegenspoed –‘busts’-, zoals de zomer overgaat in de winter. Omdat ‘business cycles’ onvermijdelijk zijn, moeten we ze gewoon accepteren. Het ontstaan van crises ligt buiten onze macht.
Alleen al in Amerika raakten meer dan 10 miljoen mensen hun huis kwijt
Binnen ons huidige geldstelsel zijn crises inderdaad onontkoombaar, maar ze zijn ook voorspelbaar. De banken hebben de controle gekregen over de geldhoeveelheid. Nieuw geld wordt als een lening in omloop gebracht. Eerst verstrekken de banken veel leningen, waardoor een 'boom' ontstaat. Bij de crisis van 2008 was dit de huizenbubbel. Dan trekken ze de touwtjes aan en geven veel minder leningen uit. De economie stagneert, de bubbel knapt. Kleine ondernemers kunnen niet meer aan geld komen en gaan failliet. Het inkomen van veel mensen gaat omlaag door bevriezing van de lonen en door werkloosheid. De bestedingen lopen terug, waardoor de economie nog verder krimpt, enz.
Dat er in de jaren na de eeuwwisseling sprake was van een 'boom' in de vorm van een huizenbubbel, was voor velen duidelijk. De schulden van huiseigenaren in onder andere de VS waren enorm opgelopen. Als de rente dan een klein beetje gaat stijgen, kunnen mensen hun hypotheek niet meer betalen. De situatie was onhoudbaar geworden. Verschillende economen zagen de huidige crisis daarom al ver van tevoren aankomen en waarschuwden ervoor.
Dirk Bezemer, Why some economists could see the crisis coming, Financial Times 08/09/09
Bekijkenpingback
Beleidsmakers wilden niet luisteren, de crisis sloeg hard toe. Alleen al in Amerika raakten meer dan 10 miljoen mensen hun huis kwijt.
Laura Gottesdeiner, 10 Million Americans Have Had Their Homes Taken Away by the Banks -- Often at the Point of a Gun, Alternet 01/08/13
Bekijkenpingback
De gevolgen hadden niet zo desastreus hoeven zijn als we eerder hadden ingegrepen.
Maar het zou natuurlijk veel beter zijn als we voorgoed afrekenen met de ‘booms’ en ‘busts’. Hiervoor moet het economisch roer helemaal om. In het hoofdstuk REMEDIE wordt beschreven wat daarvoor nodig is. Als we de economie inrichten op een manier die iedereen ten goede komt gaan crises, met alle ellende van dien, tot het verleden behoren.
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

VOLG MIJ
ZOEKEN