RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Mensen die onverwachts genezen van ziektes als kanker, diabetes, cardio-vasculaire aandoeningen, emfyseem, schildklierafwijkingen, etc. Wat hebben zij gemeen? De Amerikaanse neurowetenschapper, schrijver en chiropractor Joe Dispenza bestudeerde jarenlang spontane remissies van ernstige ziektes. Hij ontdekte 4 factoren die bij spontane genezing een rol spelen:
Spontane genezingen onderzocht
VIDEO, 23/07/2018
Dr. Joe Dispenza, Mind Over Matter
M
ensen die spontaan herstellen van ernstige ziektes accepteren en geloven dat hun lichaam bestuurd wordt door een goddelijke intelligentie. Sommigen noemen het een spirituele intelligentie, anderen zien het als een grotere, diepere of mysterieuze Geest, maar ze accepteren allemaal dat bij gezondheid een intelligentie een rol speelt die veel groter is dan zij.
Maar is dit een geheimzinnige, onbegrijpelijke, bovennatuurlijke kracht? Het is dezelfde kracht die ervoor zorgt dat je hart je bloed door je lichaam pompt. 60 tot 100 slagen per minuut, dat hoef je niet zelf te regelen. Dat wordt voor je verzorgd. Iedere levensminuut weer. Daar is dus een grote intelligentie aan het werk die ons leven geeft. Het is dezelfde intelligentie die ons voedsel verteert tot opneembare voedingsstoffen voor de noodzakelijke celstofwisseling. Dit vindt allemaal plaats zonder dat wij erover na hoeven te denken.
Een grotere intelligentie die veel meer weet en veel meer overzicht heeft dan wijzelf bestuurt ons lichaam
Als je dit tot je door laat dringen is het duidelijk dat een grotere intelligentie ons lichaam bestuurt. Een grotere intelligentie die veel meer weet en veel meer overzicht heeft dan wijzelf. De mensen bij wie een ernstige ziekte spontaan verdween redeneerden zo: als we met die intelligentie een verbinding kunnen maken, zal daar misschien heling vandaan kunnen komen.
Elke seconde verliezen we 10 miljoen cellen. De volgende seconde maken we 10 miljoen nieuwe cellen. Daar denken we niet over na. Een grotere orde, een grotere intelligentie doet dit voor ons. Elke cel in ons lichaam gaat elke seconde door 100.000 chemische reacties. Als we dat vermenigvuldigen met de 100 biljoen cellen in ons lichaam gaat dat ons bevattingsvermogen ver te boven. Daaraan kunnen we zien dat er een grotere intelligentie aan het werk is die ons consistent leven geeft. Deze intelligentie heeft een wil die onafhankelijk is van de onze. Het gaat onze wil en ons denken ver te boven. Het zorgt ervoor dat we niet uit elkaar vallen en dat de orde in ons lichaam gehandhaafd blijft.
De mensen die spontaan genazen waren ervan doordrongen dat ze meereden op de rug van een gigant. Ze vroegen zich af of ze niet konden leren contact te maken met deze intelligentie zodat die hun lichaam zou herstellen.
Andere manier van denken
De tweede factor die je bij mensen die spontaan genazen tegenkomt is dat ze begrijpen dat hun manier van denken een rol speelde in hun ziekte. Ze concludeerden dat ze om weer gezond te kunnen worden anders moesten gaan denken dan ze de afgelopen jaren gedaan hadden. Elk moment dat we een bepaalde gedachte denken maken we een chemisch stofje aan. Als we prettige dingen denken maken we stofjes aan die ons lekker doen voelen.
Als we negatieve, slechte of onzekere gedachten hebben maken we chemische stoffen aan die ons exact zo doen voelen als we denken. De chemische stof die in ons hoofd wordt aangemaakt is een boodschap aan het fysieke lichaam. Het lichaam voelt op dezelfde manier als waarop we denken. Dan gebeurt er iets ongelofelijks. Het brein checkt bij het lichaam hoe het zich voelt en het begint te denken op de manier waarop we voelen. Waardoor er weer meer chemische stofjes worden aangemaakt waardoor we gaan voelen zoals we denken en dan weer denken zoals we ons voelen.
We komen vast te zitten in een soort loop tussen het brein en het lichaam, tussen denken en voelen
We komen vast te zitten in een soort loop tussen het brein en het lichaam, tussen denken en voelen. Het neveneffect hiervan is dat we een staat van zijn creëren. En die staat van zijn wordt de manier waarop we denken. Met andere woorden: voelen wordt de manier waarop we denken. En als voelen de manier wordt waarop we denken dan zijn we gevangen in een loop waarin het lichaam voor ons denkt.
De mensen die spontaan genazen redeneerden: als mijn denken deze ziekte heeft gecreëerd en mijn gedachten creëren deze chemische stoffen die me op een bepaalde manier doen voelen en handelen dan moet ik de manier waarop ik denk veranderen. Dus zij begonnen dit proces te interrumperen.
Jezelf opnieuw uitvinden
De derde factor die de mensen die spontaan genazen gemeen hadden was dat zij besloten dat om hun denkproces te veranderen ze zichzelf opnieuw moesten uitvinden. Ze moesten iemand anders worden. Op het moment dat ze erover nadachten wie ze wilden worden stopten ze de feedback loop van denken en voelen. Ze begonnen zichzelf belangrijke vragen te stellen. Bijv. hoe zou het zijn om een gelukkig iemand te zijn? Wie ken ik die gelukkig is? Wat moet ik aan mezelf veranderen om een ander persoon te worden? Welke beroemde persoon uit de geschiedenis bewonder ik? Kan ik bij diegene misschien de kunst afkijken om een nieuw ideaal van mezelf te formuleren?
Deze mensen begonnen erover na te denken hoe het zou zijn om zo iemand te zijn. De mogelijkheden en andere opties van zichzelf na te gaan. Terwijl ze dit deden begon het brein te veranderen, het begon anders te denken, het werd een platform voor verandering.
Buiten tijd en ruimte vertoeven
Het vierde onderdeel dat een rol speelt bij spontane genezing is vaak en veel buiten tijd en ruimte vertoeven. Mensen die spontaan genazen gingen zo op in hun veranderingsproces dat de band met de 'gewone werkelijkheid' en de feedback tussen hun brein en lichaam losser werd. Onze hersenen verwerken iedere seconde 400 miljard bits aan informatie. We zijn ons slechts bewust van 2000 bits hiervan. Die 2000 bits hebben te maken met maar 3 dingen: de feedback van ons lichaam, de feedback van onze omgeving en de feedback van en referentie aan de tijd. Bijv. doet m'n rug pijn, heb je honger, heb je hoofdpijn, ben je moe, is het te koud, is het te warm, hoe ruikt het in je omgeving, hoe lang duurt het nog voordat je die afspraak hebt, enz.? Onze hersenen gaan helemaal op in die 3 dingen.
Dus hoewel we toegang hebben tot 400 miljard bits aan informatie, houden we onze aandacht slechts bij die 2000 die met ons lichaam, de omgeving en de tijd te maken hebben. De mensen die spontaan genazen verlegden hun aandacht van deze dingen naar die andere bits aan informatie. En als je dat doet, zijn je hersenen in staat om nieuwe patronen en circuits aan te leggen.
Dit was een zeer interessant onderzoek voor Dispenza want hij wilde weten wat er in de hersenen van deze mensen gebeurde om het verband te kunnen leggen met wat hun fysieke lichaam liet zien. Zou het zo kunnen zijn dat ze hun brein veranderden WAARDOOR ze een fysiologisch effect in hun lichaam bewerkstelligden WAARDOOR ze uiteindelijk compleet herstelden? Sommige van deze mensen waren geen vegetariër, ze vastten niet, ze pasten hun voeding niet aan, ze deden helemaal geen andere alternatieve therapieën. Het enige wat ze deden was hun manier van denken veranderen waardoor er meetbare resultaten ontstonden in hun leven.
Bron: eerste 10 minuten van Dr. Joe Dispenza, Mind Over Matter
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

 1. Cor van der Kaaij  23 juli

  Mooi en herkenbaar voor velen onder ons. NU nog iets mee gaan doen ( voor wie wil natuurlijk )

  • Mia  25 juli

   Ik ben Joe Dispenza’s boek Breaking the Habit of Being Yourself aan het lezen. Daaruit kun je leren hoe je kunt breken met beperkende gewoontes. Het boek geeft ook een wetenschappelijke onderbouwing. Fascinerend! De grote uitdaging is echter het toepassen. O.a. de discipline opbrengen om minimaal een half uur per dag buiten ruimte en tijd te vertoeven.

 2. only you  23 juli

  Zeker iemand ziek maken met de meest afschuwelijke middelen en daarna zeker zeggen dat ze te genezen zijn?

  • Mia  25 juli

   Hoe de mensen waar het hier over gaat ziek geworden zijn weten we niet. Uit dit artikel kun je ook niet afleiden dat iedereen te genezen is. Dit gaat over een onderzoek naar gevallen van spontane remissie. Wat hebben deze mensen gedaan? Daar kunnen we van leren natuurlijk. Maar je kunt niet zeggen: als je deze methode maar toepast wordt je gegarandeerd beter.

VOLG MIJ
ZOEKEN