RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
'De bouwstenen van ons universum zijn geen materiedeeltjes, maar golven van potentiële mogelijkheden. Zo gauw ze worden waargenomen verschijnen elektronen als deeltjes. Als ze niet worden waargenomen, keren ze terug naar een golftoestand van oneindige mogelijkheden.' Dit zijn de revolutionaire ontdekkingen van de kwantumfysica.
Het Veld van alle mogelijkheden: de basis van al wat is
UITGELICHT, 20/08/2017
Waves at Heceta   Foto: David Lebech CC BY-NC 2.0
W
aar zijn de elektronen als mogelijkheidsgolven op het moment dat niemand ze waarneemt? Deze plek heeft in de loop van de tijd veel verschillende namen gekregen: -de 'Planck schaal' (door de fysicus Max Planck), -de 'impliciete orde' (door de fysicus David Bohm), -de 'vacuüm staat', -de 'kwantum golffunctie', -het 'nulpuntsenergieveld', -het 'superstring veld', -het 'M veld', -het 'verenigd veld'.
Tegenwoordig wordt het meestal 'Het Veld' genoemd. In haar boek Het Veld (2008) definieert Lynne McTaggart het eenvoudig als 'Het Veld van alle mogelijkheden'.
Lynne McTaggart, The Field: The Quest for the Secret Force of the Universe, p.xxi
Bekijkenpingback
Alles wat je kunt bedenken, en alles wat je niet kunt bedenken, en alles wat geen mens kan bedenken, bestaat al in dit veld, als mogelijkheidsgolven.
De Amerikaanse natuurkundige Dr. John Hagelin zegt erover: "Door de vooruitgang van onze kennis van het universum zijn nieuwe niveaus van natuurwetten ontdekt. Van het macroscopische tot het microscopische, van moleculaire naar atomaire naar nucleaire naar subnucleaire niveaus van het functioneren van de natuur. En wat we in het diepste hart van het universum hebben ontdekt, in de fundamenten van het universum, is een enkel universeel veld van intelligentie.
In het diepste hart van het universum bevindt zich een enkel universeel veld van intelligentie
Alle natuurkrachten en alle zogenaamde 'deeljes' van de natuur worden nu begrepen als verschillende rimpelingen op een enkele oceaan van het bestaan. Het wordt het 'verenigd veld' genoemd of het 'superstring veld' en het ligt aan de basis van alles: van geest en materie. Het veld is niet materieel. Planeten, bomen, mensen en dieren zijn allemaal slechts vibratiegolven van dit onderliggende verenigde superstring veld. Het is de bron van alle natuurwetten. Alle fundamentele krachten, alle fundamentele deeltjes, alle levenbepalende wetten op alle niveaus van het universum hebben hun verenigde bron in dit verenigde veld.
Het is pure abstracte potentie, die vibratiegolven doet ontstaan om deeltjes te laten ontstaan, mensen, alles wat we in het hele universum zien. Dit is niet de wereld van elektronen; dit is de wereld van potentiële elektronen. En dit is waar we van zijn gemaakt."
“Progress in our understanding of the universe through physics over the past quarter century has been exploring deeper levels of natural law, from the macroscopic to the microscopic, from the molecular to the atomic to the nuclear to the subnuclear levels of nature’s functioning…. and what we’ve discovered at the core basis of the universe, the foundation of the universe, is a single universal field of intelligence…. So all the forces of nature, and all the so-called ‘particles’ of nature… are now understood to be… just different ripples on a single ocean of existence…. It’s called the “unified field,” or “superstring field,” at the basis of everything — mind and matter…. That field is a non-material field. Planets, trees, people, animals, are all just waves of vibration of this underlying unified superstring field…. It’s the fountainhead of all the laws of nature; all the fundamental forces, all the fundamental particles, all the laws governing life at every level of the universe have their unified source in the unified field…. It is pure abstract potential, which rises in waves of vibration to give rise to the particles, to the people, to everything we see in the vast universe…. This isn’t the world of electrons; it’s the world of potential electrons…. And that’s what we’re made of.” -Hagelin, John, Ph.D., Physics Professor, Maharishi University. What the Bleep!? – Down the Rabbit Hole.
Dit onderliggende verenigde veld is de bron van alle natuurwetten
Fysicus dr. Fred Alan Wolf zegt het zo: "Fysici geven dit een naam; ze noemen het een 'kwantum golffunctie' omdat het iets 'golfachtigs' heeft. Maar deze golffunctie is niet zomaar een golf van materie zoals een oceaangolf of een geluidsgolf, of wat voor materiële golf dan ook. Het is een golf van mogelijkheden; een soort 'gedachten' golf. En omdat het een golf van gedachten, of van mogelijkheden, of van 'niet-materie' is, is het voor ons onzichtbaar. Maar we kunnen wat we zien als materie niet verklaren, tenzij we inzien dat deze materiedeeltjes voortkomen uit, of oprijzen uit deze gedachtengolfpatronen."
“Physicists give this a name; they call it a ‘quantum wave function,’ because it seems ‘wavy.’ However, this wave function isn’t just a wave of matter, like an ocean wave or a sound wave, or any kind of wave of matter. It’s a wave of possibility; it’s a kind of ‘thought’ wave. And because it is a wave of thought, or possibility, or ‘not-matter,’ it’s invisible to us. But we can’t explain what we do see as matter…unless we picture that these matter particles somehow come out from or emerge from these thought-wave patterns.” -Wolf, Fred Alan. What the Bleep!? – Down the Rabbit Hole.
Bekijk de video over Het Veld met John Hagelin en Fred Alan Wolf uit What the bleep!? – Down the rabbit hole. Klik daarvoor hier.
Het probleem is dat niemand het bestaan van Het Veld kan bewijzen. Je kunt het niet zien, niet meten, niet in je hand houden. Maar omdat kwantumfysici aannemen dat Het Veld er is, kunnen ze ongelofelijk accurate mathematische voorspellingen over het fysieke universum doen -over hoe het zich gedraagt- wat hen zonder de aanname van Het Veld niet lukt. Zoals Fred Alan Wolf het uitdrukt: "We kunnen wat we wél zien als materie niet verklaren, tenzij we aannemen dat de materiedeeltjes op de een of andere manier voortkomen of oprijzen uit deze gedachtegolfpatronen."
“We can’t explain what we do see as matter, unless we picture that these matter particles somehow come out from or emerge from these thought-wave patterns.”
Maar hoe is dit Veld ontstaan? Wie heeft het gemaakt? Waar komt het vandaan?
Op deze vragen heeft de wetenschap geen antwoord. Wetenschappers weten alleen dat Het Veld er moet zijn. Daarom heeft het weinig zin om te speculeren over hoe Het Veld is ontstaan of wie het heeft gecreëerd, of over hoe het komt dat alle mogelijkheden daarin aanwezig zijn. Omdat er absoluut geen manier is voor de mens om dit te begrijpen en er ook geen ervaringen zijn van wat zich aan de andere kant van Het Veld afspeelt.
Bron: hoofdstuk 5 Butterfliesfree
Lees alle artikelen over Butterflies are free to fly op WvI
Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in op de mailinglist.

* indicates required
Je gegevens zijn veilig. Je privacy is gegarandeerd.
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

  1. jhon nijhoff  25 augustus

    Het “veld” is er, maar ook weer niet !
    https://www.youtube.com/watch?v=OkVpMAbNOAo

VOLG MIJ
ZOEKEN