RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
De Wet van Aantrekking stelt dat het fysieke leven een soort spiegel is die onze eigen staat van zijn reflecteert. In het kort: wat je uitzendt krijg je terug. Als dit waar is heeft dat enorme implicaties, ook voor een website als deze. Maar hoe werkt de Wet van Aantrekking eigenlijk precies?
Hoe de Wet van Aantrekking werkt
UITGELICHT, 29/01/2016
A line from one to another
Foto: @sage_solar via Flickr CC BY 2.0
D
e Wet van Aantrekking geeft snel aanleiding tot misverstanden. Ik kan me herinneren dat ik destijds het boekje The Secret van Rhonda Byrne teleurgesteld en geïrriteerd in een hoek heb gegooid. De Wet van Aantrekking is te mooi om waar te zijn. Bovendien werkt het voor geen meter.
Pas nu kan ik er weer een beetje onbevangen naar kijken. Misschien zit er toch wat in? Op mijn zoektocht kwam ik onlangs een heldere tekst over de Wet van Aantrekking tegen van spiritueel coach Bentinho Massaro. Hij legt de werking van de wet uit en laat zien hoe je deze bewust en eenvoudig kunt toepassen zonder meteen gefrustreerd of teleurgesteld te raken. Ik heb het artikel vertaald. Ik zou het leuk vinden om reacties te krijgen. Wat vinden jullie ervan? Hebben jullie ervaring met de Wet van Aantrekking?
Hoe werkt de Wet van Aantrekking echt?
Bentinho Massaro: "De Wet van Aantrekking, in het Engels vaak afgekort tot LOA (Law of Attraction), verwijst naar een universeel mechanisme waar niemand van ons aan kan ontsnappen -vandaar het woord 'wet'.
De Wet van Aantrekking is onontkoombaar in de zin dat we zolang als we bestaan van invloed zullen zijn op de realiteit die we waarnemen. De waarnemer en het waargenomene zijn meer één en dezelfde dan we vaak beseffen. We kunnen niet ophouden de ervaringen naar ons toe te trekken die weerkaatsen wat we uitzenden (denken, voelen, geloven, worden) in elk moment.
In het kort: wat je uitzendt is wat je terug krijgt. Je frequentie bepaalt de realiteit die je zult ervaren. Je vibratie van zijn activeert de Wet van Aantrekking op een bepaalde manier, laat de dingen in je leven op een bepaalde manier verschijnen als een weerspiegeling van wat je 'uitzendt'.
Dus het fysieke leven is als een spiegel die jou reflecteert. Je kunt de reflectie in de spiegel niet wijzigen zonder dat je jezelf verandert. Dit is de sleutel die je echt moet begrijpen voordat je de Wet van Aantrekking positief, bewust en intentioneel kunt gebruiken.
Begrijpen dat alles energie is en hoe dat van invloed is op de Wet van Aantrekking
Als u de geheimen van het heelal wilt kennen, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie.
— Nikola Tesla
'Alles is energie'. Ik weet zeker dat je deze uitspraak weleens ergens hebt gehoord in de afgelopen jaren, ofwel van een spiritueel leraar, een allang overleden genie, via een New Age affirmatiekaart of van een moderne kwantumwetenschapper.
In de rest van dit artikel ga ik ervan uit dat je de uitspraak 'alles is energie' voldoende gelooft om door te kunnen gaan voorbij het debat over de vraag of dit fysieke universum echt fysiek is, afgescheiden en beheerst door willekeurig gegenereerde fysische wetten of dat lichamelijkheid een illusie van het bewustzijn is die in stand wordt gehouden door complexe elektromagnetische velden en vergelijkingen en door de subtielste realiteit van kwantumconfiguraties/fluctuaties.
Als alles energie is betekent dit ook dat alles verbonden is. Dit is het punt waar het concept van energie een rol begint te spelen in hoe de Wet van Aantrekking eigenlijk in ons dagelijks leven werkt.
Alles wat wij echt noemen is gemaakt van dingen die niet beschouwd kunnen worden als echt. Als kwantummechanica je niet diep geschokt heeft, heb je het nog niet begrepen.
— Niels Bohr
In energie is echte afscheiding niet mogelijk op de manier waarop het mogelijk lijkt te zijn in de illusie van de fysieke wereld. In de fysieke illusie kun je één object nemen en scheiden in twee delen. Deel A kun je verplaatsen naar China en deel B naar Amerika. Je kunt hun fysieke afstand van elkaar waarnemen en dat 'afscheiding' noemen. Maar op het kwantum-energetische niveau blijft communicatie tussen de 'deeltjes' bestaan, ongeacht tijd en ruimte, afstand en fysieke scheiding.
Dit wordt 'kwantumverstrengeling' genoemd, een bewezen en goed gedocumenteerd fenomeen. Ben je nog steeds sceptisch over de stelling 'alles is energie' en 'alles is verbonden' en 'je trekt aan wat je denkt' dan kun je de term kwantumverstrengeling opzoeken.
In de wereld van vandaag is de onderlinge verbondenheid van alle energie evenzeer echte wetenschappelijke kennis als dat het intuïtief bekend is bij ieder schepsel dat bestaat. Als je het instinct vertrouwt dat weet dat alles op de een of andere manier verbonden is met alles en dat wat we fysiek waarnemen niets anders is dan energie die met zichzelf op verschillende frequenties communiceert, dan ben je er klaar voor om de Wet van Aantrekking intentioneel in je leven te gebruiken.
Welke rol spelen frequentie en trillingen in de Wet van Aantrekking en hoe kun je bewust gebruik maken van de Wet van Aantrekking?
Als je begrijpt dat alles energie is, begrijp je ook dat alles wat je denkt, gelooft en voelt uit energie bestaat. Je houding -of focus- vibreert en die trillingen zijn van invloed op de kwantumvelden die ten grondslag liggen aan en bepalend en vormend zijn voor de fysieke materie. Je focus heeft dus de kracht om de verschijning van je fysieke omstandigheden te veranderen.
In de oorspronkelijke tekst wordt het woord focus/focusing veel gebruikt. Ik heb dit vaak vertaald met focus/focussen, maar soms ook met 'concentreren op' en 'richten op'.
Dit is de Wet van Aantrekking in zijn simpelste definitie: waar je je op concentreert daarvan zal je meer aantrekken in je ervaring.
Laten we dit opsplitsen in een paar stappen om een dieper inzicht te krijgen. Waar je je op concentreert -en vanuit welk oogpunt, geloofssysteem of veronderstelling je je erop concentreert- zal bepalen hoe je focus je laat voelen.
Als je je goed voelt betekent dit dat je trillingsveld zelf in overeenstemming -synthese, harmonie- komt met de diepere vibrerende velden (waarheden/wetten) van het bestaan zelf. Je trillingen beginnen zich aan te passen aan die van hogere niveaus van werkelijkheid/bewustzijn.
Met andere woorden: wanneer je je op dingen concentreert -en daarop focust op een manier die je je echt goed laat voelen- zijn die goede gevoelens de vertaling van het lichaam van de mate waarin je in overeenstemming bent met de totaliteit van het universum. Hoe beter je je voelt, hoe meer waarheidsgetrouw en in overeenstemming met de totaliteit van het leven je letterlijk bent.
Dit is de reden waarom we ons goed voelen wanneer we ons focussen op iets dat ons het gevoel geeft dat we alles kunnen doen wat we wensen (ik bedoel niet wat je denkt dat je nodig hebt, maar de echte verlangens van je hart), en waarom we ons slecht voelen wanneer we ons richten op een gedachte die ons laat denken dat we niet kunnen bereiken wat we echt willen omdat het ons bijvoorbeeld aan vaardigheden, waardigheid of middelen ontbreekt.
In de oorspronkelijke tekst wordt het woord focus/focusing veel gebruikt. Ik heb dit vaak vertaald met focus/focussen, maar soms ook met 'concentreren op' en 'richten op'.
In het eerste voorbeeld -waar we ons concentreren op overvloed en ons goed voelen- voelen we ons goed omdat we in overeenstemming zijn met de vibrerende coderegels van oneindigheid, uitgebreidheid, aangeboren waardigheid, onbeperkte mogelijkheden en overvloed. We voelen ons goed omdat we in harmonie zijn met universele waarheden. Dit zijn de ware trillingen die harmoniseren met het geheel van het bestaan -in plaats van zich ertegen te verzetten.
Wanneer we langs deze lijnen (of golflengten) denken, zullen we ons beter en beter beginnen te voelen omdat we onze individuele frequenties afstemmen op de meest fundamentele trillingen en golflengten van de totaliteit van het bestaan zelf.
Op deze manier zijn we krachtige medescheppers. We zijn geweldige vrije actoren van oneindig bewustzijn met een bijna oneindig vermogen om onze levenservaring te genereren. We hebben de mogelijkheid om onze vibratie te richten en af te stemmen op de aangeboren liefde, licht, kracht en oneindigheid van dit oneindig bestaan met oneindige mogelijkheden.
Door bewuste training van onze focus kunnen we letterlijk onbegrensde mogelijkheden aanboren en dat kanaliseren in een fysieke manifestatie. Ik heb af en toe rare dingen zien gebeuren. Maar ik heb voornamelijk verbazingwekkende dingen zien gebeuren waar velen van profiteerden. Ik heb oplossingen gevonden zien worden voor onmogelijk problemen -allemaal als gevolg van doelbewust gebruik van de Wet van Aantrekking.
De Wet van Aantrekking is universeel en iedereen wordt erdoor beïnvloed. Het is altijd waar dat wat ik denk en wat ik voel en wat ik krijg in overeenstemming zijn.
— Abraham Hicks
We voelen ons ook minder en minder afgescheiden wanneer we in lijn zijn met perspectieven die zijn geworteld in onbegrensde mogelijkheden, oneindige overvloed en onvoorwaardelijke aanvaarding of liefde. Wij voelen ons minder afgescheiden omdat we onze frequenties in lijn brengen met de frequentie van het 'Al' of 'eenheid'.
Door deze oefening van onze trillingen te concentreren op overvloed in plaats van gebrek worden we steeds meer als het universum zelf en voelen we ons dus natuurlijk minder verlaten en afgezonderd. In plaats daarvan beginnen we onszelf te ervaren als een complex, onlosmakelijk met anderen verbonden en gewaardeerd deel van het geheel dat onvoorwaardelijk wordt ondersteund in het streven om de oneindigheid op een unieke manier te uiten. We voelen een bedoeling en inspiratie terugkeren naar onze bloedsomloop. We voelen ons opnieuw levend en krachtig op een eenvoudige en niet-egoïstische manier. Wij voelen ons Een met de Schepping.
Dit is de toestand om naar te streven omdat het de manifestaties bevat die ons gedeelde hart echt wenst en oneindig veel meer.
Hoe kunnen we een beroep doen op de wet van aantrekking als we ons slecht voelen?
In het tweede voorbeeld -waar we ons richten op een gebrek aan waardigheid of een gebrek aan de middelen om te bereiken wat wij echt wensen (als een voorbeeld)- voelen we ons slecht, depressief en afgescheiden van de pracht van Alles-dat-Is. Waarom?
Omdat wij onze trillingen actief richten op een golflengte die zeer scherp, verspreid en niet in lijn is met de onderliggende golflengten van de schepping zelf. Ons instrument klinkt ontstemd, we spelen 'out of tune' en zo snijden we onszelf af van de ervaringen van steun en volheid die -in essentie- altijd beschikbaar voor ons zijn.
Wanneer we ons op een gebrek aan liefde, middelen, waardigheid, vermogen, tijd of kansen richten -of een ander type van gebrek- scheiden we onszelf actief af van het in harmonie zijn met het universum. Omdat gebrek het enige is dat binnen deze oneindige creatie niet echt bestaat.
Dus wanneer we ons met een tunnelvisie richten op een gedachte die gelooft dat het enige ding dat dit oneindige bestaan niet voortbrengt 'echt' is, dan vertaalt het lichaam dat natuurlijk in een slecht gevoel zoals een gevoel van afscheiding, isolatie, demotivatie, verdriet of depressie.
Gericht zijn op een tekort aan wat dan ook zal je uit lijn brengen (misalignment) en lijden voortbrengen dat op zijn beurt bepaalde reflecties aan zal trekken: omstandigheden in je fysieke wereld die overeenkomen met die trillingen. De Wet van Aantrekking moet altijd met jouw trillingen corresponderen in de dingen die het je brengt. Want onthoud: je fysieke leven spiegelt jou en alleen jou.
Bedenk dat dit niet mysterieus of vaag is. Het treedt op omdat je actief ingrijpt op de kwantumvelden die ten grondslag liggen aan de fysieke illusie van materie. Dus als je je slecht voelt door je te concentreren op of vanuit het geloof in gebrek aan iets (het enige dat niet bestaat in het hele Universum) dan zendt je letterlijk een 'off'-trilling uit in deze kwantumvergelijkingen die dan zullen starten met het organiseren van uw vermeende fysische universum op een overeenkomstige manier: chaos, een geblokkeerde flow en verstoring.
Let op je frequentie. -Hoe de Wet van Aantrekking bewust te gebruiken
In de Trinfinity Academie leer ik je stap voor stap hoe je je bewust kunt worden van jezelf als bewustzijn en hoe je dit intentioneel kunt gebruiken om je leven krachtig in eigen hand te nemen en een te worden in je realisaties met het universum zelf. Ik adviseer je om hier naar te kijken als je geïnteresseerd bent om hier diep op in te gaan. Maar ik geef je nu alvast de korte versie zodat je kunt beginnen met het beoefenen van dit principe en je de voordelen ervan in je leven en in het leven van anderen kunt gaan ervaren.
Het is belangrijker om je goed te voelen dan om te hebben wat je wilt
Het meest belangrijke om te begrijpen bij het intentioneel gebruik van de Wet van Aantrekking is dat het belangrijker is om je goed te voelen dan om te hebben wat je wilt. Om de volgende reden:
Wanneer je je concentreert op dingen die je een goed gevoel geven en wanneer je je concentreert vanuit denkbeelden/overtuigingen die je een goed gevoel geven dan harmoniseer je jezelf met oneindige potentie, weet je nog? Voor jou wordt alles mogelijk.
Wanneer je je specifiek richt op iets wat je wilt dan kan dit je frequentie verhogen en je individuele trillingen harmoniseren met die van de onderliggende waarheden van het universum. Daardoor kun je een goed gevoel krijgen. Maar wanneer je je richt op het krijgen van wat je wilt (het in je leven nodig hebben) concentreer je je vaak onvermijdelijk op het schijnbare gebrek eraan in je leven nu.
Voor veel mensen is het eigenlijk schadelijk voor hun harmonisatie proces om zich te concentreren op wat ze willen hebben omdat ze zich slecht zullen voelen door te denken dat ze het momenteel aan de dingen die ze willen ontbreekt. Denken over wat ze willen kan hun trillingen soms verschuiven in de richting van opgetogenheid zolang ze de waarschijnlijkheid ervaren dat hun wensen langs deze lijn naar ze toe zullen komen. Maar vaak herinnert deze focus hen gewoon aan het door hen waargenomen feit dat 'het hier nog niet is'.
Deze negatieve feedbacklus is zeer belangrijk om te begrijpen voordat je doorgaat met het 'visualiseren van je gewenste realiteit'.
Focus op overvloed, vergeet het tekort
Snap je het? Je moet je richten op overvloed -welke vorm van overvloed dan ook- om te harmoniseren met de oneindige mogelijkheden en positief gebruik te maken van de Wet van Aantrekking.
Denken over wat je wilt kan geweldig voelen of verschrikkelijk afhankelijk van het feit of je erop focust vanuit het perspectief van overvloed en de mogelijkheid en waarschijnlijkheid dat het je leven binnen komt stromen -en de vrede die je nu ervaart in het gewoon genieten van de volheid van het gevoel van wat je visualiseert en wenst- of dat je denkt over wat je wilt vanuit het oogpunt van het geloven dat het ontbreekt en dat het moeilijk of onmogelijk is om het te bereiken, enz.
Dus wanneer een ongetrainde of onervaren beoefenaar van de Wet van Aantrekking zich richt op wat hij wenst, kan het hem slechter doen voelen en zijn intentioneel gebruik van de Wet van Aantrekking hinderen doordat hij zich concentreert op de overtuiging dat wat hij wil er nog niet is.
Diegenen die op mijn Trinfinity Academy hebben gestudeerd of die veel van mijn video's op Youtube hebben gezien, zullen weten (en tot op zekere hoogte onder de knie hebben) dat het mogelijk is om in te zien dat zelfs wanneer iets niet fysiek aanwezig is, dat niet betekent dat het ontbreekt in je leven. Zij zullen zich kunnen richten op wat ze willen, zelfs terwijl ze nog geen enkel fysiek bewijs hiervan in hun huidige omstandigheden hebben en zij blijven zich harmoniseren naar steeds hogere frequenties omdat ze nog steeds de overvloed van wat zij wensen waarnemen. Zij zien geen gebrek, ze denken niet in termen van gebrek, ze voelen geen gebrek.
Voor diegenen onder jullie voor wie de wetenschap van de Wet van Aantrekking nieuw is, zal het wel moeilijker zijn om te denken over de wonderbaarlijke en grootse realiteit die je in je toekomst wenst terwijl je ondertussen het zure gevoel van het huidige gebrek eraan niet voelt.
Dus totdat je de kans krijgt om deze stof meer grondig te bestuderen en zult ontdekken dat niets ooit aan het bestaan ontbreekt. Totdat je echt leert genieten van de trillingen van dingen die nog niet fysiek manifest zijn, raad ik je aan je minder op visualiseren of denken aan de specifieke dingen die je wilt te richten en eerst te leren je te focussen op overvloed en goedheid en steun en liefde in het algemeen. Op deze manier zul je beginnen te ervaren hoe het is om te vibreren en harmoniseren op steeds hogere frequenties.
Wanneer je resoneert op/met hogere frequenties zal je inzichten beginnen te krijgen en gedachten en impulsen die representatief zijn voor die hogere frequenties waar je voorheen geen toegang toe had. Net zoals je de nummers via je radio pas hoort als ze overeenkomen met de frequentie waarop je hebt afgestemd, zo zul je geen toegang hebben tot helderheid als je gedeharmoniseerd bent met de fundamentele waarheden van de schepping.
Dus bij het begin beginnen: leer je voornamelijk te richten op iets -wat dan ook maar- wat je volledig goed laat voelen, overvloedig, vrij, krachtig, vreedzaam en liefdevol.
Leer ook om je te concentreren op iets waarop je je schijnbaar moet concentreren (zelfs wanneer je je er niet op wilt concentreren) op een manier die het beste voor je voelt wanneer je je erop concentreert.
Wanneer je de manier waarop je naar dingen kijkt verandert, veranderen de dingen waar je naar kijkt.
— Dr. Wayne Dyer
Je moet je bijvoorbeeld concentreren op het doen van de was. Dit zou weleens niet je meest opwindende focuspunt kunnen zijn, maar je kunt altijd de manier waarop je je op zoiets concentreert veranderen, zodat je er meer en meer perspectieven van overvloed en goedheid van een bepaalde werkelijkheid in herkent. Je kunt komen tot op het punt waarop je het contact met een gebrek aan opwinding, goedheid of overvloed helemaal verliest -zelfs wanneer je dingen doet die je voorheen gezien zou hebben als veroorzakers van gebrek en die je daardoor zouden hebben gedeharmoniseerd met het universum.
Waar het dus op neer komt: harmoniseer! Voel je geweldig. Beheers je focus en de manier waarop je naar dingen kijkt. Dan zul je geweldige resultaten beginnen te zien omdat je letterlijk van invloed bent op de kwantumconfiguraties die de werkelijkheid bepalen die je waarneemt/ontvangt.
Samenvatting van hoe de Wet van Aantrekking werkt
Vraag: "Hoe werkt de Wet van Aantrekking echt?" Antwoord: het werkt door aan jou te reflecteren waar je op bent gefocust of je op hebt gefocust en de manier waarop je je hebt gefocust op de dingen waarop je gefocust was en of die focus of de manier van focussen al of niet in lijn is/was met de onderliggende waarheden van het universum.
Als je leert om je frequentie te harmoniseren met die van het heelal -en je weet wanneer dit gebeurt door dat je je steeds geweldiger gaat voelen- zal de Wet van Aantrekking voor je beginnen te werken. (Eigenlijk heeft de wet altijd al voor je gewerkt, maar het moest jou reflecteren ten goede of ten kwade want het is een wet). Door je verhoogde frequentie en inspiratie zal je een natuurlijk kanaal voor deze wet worden ten voordele van iedereen, met inbegrip van jezelf.
Nu je de basis van frequentie en de Wet van Aantrekking begrijpt, kijk dan naar de volgende video om je versnelling naar het volgende niveau te brengen. Alles wat je wenst is haalbaar. 'Alles is mogelijk.'"
Bron
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

 1. Marcel  22 december

  Hallo Mia
  In dit geval moet ik snel aan deze hernia geopereerd Een deel van de tussenwervel zit los in het wervelkanaal en drukt op de zenuw en had uitval en pijn in het been.

  Ja ik steek natuurlijk een beetje de draak met de zeilboot en hoger trillen. Zoals ik al zei. Dingen gaan zoals ze gaan.
  De essentie blijft..omstandigheden veranderen.

  • Mia  26 december

   Heel veel sterkte met de operatie Marcel. Ik hoop dat het allemaal goed komt.

 2. Marcel  22 december

  De zeilboot heb ik nog niet.
  Ik vrees dat ik te hoog tril, want mijn lichaam kon dat niet aan en heb nu een hernia.

  • Mia  22 december

   Hoi Marcel, wat rot dat je een hernia hebt. Veel sterkte en beterschap gewenst. Ik ben absoluut geen expert op het gebied van WvA en kan je dus ook geen advies geven. Je lichaam vraagt nu overduidelijk om rust. Neem die rust, niet alleen fysiek maar ook geestelijk. Als je bij jezelf te rade gaat, kun je erachter komen wat je weg is. Misschien is die zeilboot wel niet wat je het liefste wilt. Probeer erachter te komen wat het gevoel is wat je wilt ervaren en stem je daarop af (niet op de fysieke manifestatie). Wat is je roeping? Waarom kwam je hierop aarde? Probeer daar contact mee te krijgen, al is het maar een paar minuutjes per dag. Wat mij helpt bij tegenslag is om iets te zoeken waar je dankbaar voor bent en daar elke dag een paar minuutjes bij stil te staan. Dankbaarheid voelen werkt helend. Misschien helpt deze kleine ‘oefening’ je wel? https://welvaartvooriedereen.nl/2016/06/een-mooie-kleine-oefening-voor-als-je-de-weg-kwijt-bent/

  • Mia  22 december

   Heb je al wietolie geprobeerd? Dat helpt zo’n beetje overal voor. Je gaat je vooral ook beter voelen kan ik uit eigen ervaring zeggen :-) Hernia is niet alleen uitpuiling van de tussenwervelschijf zoals ik altijd dacht. Er zit vrijwel altijd ontsteking bij die de zenuwen irriteert en dus ook pijn geeft. Wietolie helpt fantastisch tegen ontstekingen. http://www.stichtingmediwiet.nl/2016/02/01/je-moeder-heeft-zitten-eten-als-een-bootwerker/

 3. Marcel  19 september

  Ha mia,

  De dingen gaan zoals ze gaan…en daar leren we van.

 4. Marcel  14 september

  Tja In deze video van Teal SWAN F**ck the law of attraction vanaf 10 minuten.
  https://youtu.be/V6xCjY39_t0?t=601
  Daar geeft ze een voorbeeld om de law of attraction toe te lichten.
  Je lagere fysieke zelf wilt liefde.
  Je hoger zelf geeft je dan geen liefde, zodat je leert wat liefde is.

  Dat wordt toch wel erg krom geredeneerd.
  Als je lagere zelf liefde wilt, is dat omdat het er nu al niet is.
  Dus nog meer GEEN liefde geven, dan is of je hoger zelf ff de kluts kwijt of Teal een moment debiel.

  Overigens hebben ze daarboven natuurlijk ook wel humor.
  Maar denk goed na wat je gaat super acceleraten, want je moet dus vooruit denken. In dit voorbeeld had je lagere zelf dus op nog minder liefde moeten focussen, zodat je hogere zelf je eerst meer liefde geeft en daarna weer afneemt om aan je wens te voldoen.

  • Mia  19 september

   Het is mogelijk dat je goed bezig bent met de Wet van Aantrekking en dat er vervolgens iets op je pad komt wat je absoluut niet wilt. Stap 1 is om het niet af te wijzen, al is dit nog zo moeilijk. Want afwijzing helpt in ieder geval niet om ervan af te komen. Je raakt alleen maar verder verstrikt. Bovendien kan er een diamant in de omstandigheden verborgen zitten, zoals Teal Swan in dit filmpje zegt. Maar ik ben geen specialist en dit is duidelijk WvA voor gevorderden.

  • Mia  14 september

   Interessant Marcel, genoeg om over na te denken. Het duizelt me nu even. Ik ga je nog reactie geven.

 5. Marcel  14 september

  Ha Mia.
  Ik zie geen button om te reageren op betreffende passage van jouw reactie, dus moet ik hier opnieuw beginnen.

  Mijn punt bedoel ik anders. Ik snap jouw verklaring. Het concept laag, hoog trilling en de aannames vragen om kritsch te kijken.
  Er is de aanname dat een hogere frequentie betekent dat je goed ,beter voelt. Een slechts gevoel zou dan een lagere frequentie zijn. Ik denk niet dat je daar zo vanuit kan gaan.
  Een blokkade kan wel eens een hogere frequentie zijn. Maar eigenlijk is dat voor je zijn niet van belang om die indeling te maken, op bases van een concept/leer van iemand anders. Is dat zou voor jou. Als jij je goed voelt, denk jij dan: Ik tril nu hoger?

  Het is gebiassed, Bv iemand heeft op basis van zijn verlangens, verleden een idee, over verlichting en wil verlichting bereiken, luister en gelooft allerlei guru’s en vind het niet of ziet het en herkent het daardoor niet.

  • Mia  17 september

   Het is idd. een valkuil om de autoriteit buiten jezelf te leggen. Concept van hogere en lagere trilling is maar een poging om iets uit te leggen. Als het je niet dient, hoef je er geen gebruik van te maken. Afwijzen van iets in het nu, levert blokkade op. Acceptatie en zonder oordeel zijn, is vlgs. mij het beste.

 6. Marcel  12 september

  Nu de praktijk even getest…

  Ik heb me een zeilboot gewenst en die gaat er komen, maar dan moet ik ook een trailer en havengeld realiseren, bedenk ik me nu. Ach wat kan mij het schelen. De kosmos zal wel dat dan ook fixen. Heerlijk dat spirtueel kapitalisme…U vraagt wij draaien
  O ja en nog een paar leuke dames heb ik erbij gefantaseerd, zodat het zeilen nog gezeilliger wordt.

  Ik ben nu al helemaal gelukkig….en laat de afloop nog weten.

  • Mia  14 september

   Daar gaat het vooral om: dat je je nu al gelukkig voelt. Onafhankelijk van de materiële omstandigheden. We zijn benieuwd hoe het verder gaat :-)

 7. Marcel  10 september

  Hmm…wensen naar een “hogere trilling” is ook een valkuil.

  Het ego zit toch wel in de weg dan en blokkeert wat van nature gaat. Wat als slecht gevoel(lagere trilling) betiteld wordt, is ook ook maar een waardeoordeel en interpretatie van een tijdelijke toestand die je in je bewustzijn waarneemt . Wie zegt dat dit een lagere trilling is. Ik geloof het zeker niet. Wie zegt dat een hogere trilling beter is.

  Er is bewustzijn en dat heeft geen indeling nodig. Je zelf of essentie oordeelt niet in die termen van laag en hoog bewustzijn.
  Alleen het ego en denken maakt die constructies is mijn ervaring.
  You are good as you are…..dus zo min mogelijk streven naar een hoger zelf ,brengt vrijheid en voorbij het ego wat een super bewustzijn najaagt.

  The one you are looking for, is the one you are looking from.

  • Mia  11 september

   Ja, je hebt hier wel een punt. (Waarom) is hogere trilling beter dan lagere? Alles is toch goed zoals het is? Ja, dat is waar. Ik denk dat ‘lagere trilling’ betekent dat er blokkades zijn en ‘hogere trilling’ dat alles vrij stroomt. Zonder blokkades voelt gewoon lekkerder. Is dat het?

 8. Joris  4 februari

  Dank, heel concreet inderdaad, deze top tien!

 9. Douwe  1 februari

  @ Joris.

  Wellicht een interessante aanvulling. In dit artikel heb ik uitgebreid onderzocht wat mensen doen om zichzelf goed / beter te voelen. Vervolgens heb ik onderzocht wat de meeste mensen gebruiken. Hieruit is een top 10 gekomen van zaken die de meeste mensen gebruiken om zichzelf beter te voelen. Dus om hun frequentie te verhogen.

  http://achterdesamenleving.nl/10-manieren-hoe-mensen-zichzelf-goed-beter-laten-voelen/

  • Mia  3 februari

   Goede tips Douwe! Bedankt voor de aanvulling.

 10. wunjo  31 januari

  Mooie uitleg! Dat deze wet altijd in werking is zie ik dagelijks om me heen.

 11. Jenny  30 januari

  Dit is zo fijn … Voordat ik dit artikel tegenkwam dacht ik nog aan Bentinho . Ik kom hem heel dikwijls tegen op het net en steeds in Engels . En ja ik dacht zou fijn zijn om iets in Nederlands te vinden , en daar is het .. Wet van aantrekking … Heerlijk. En bedankt voor de vertaling 💠🌀🌀

 12. Joris  29 januari

  Heel mooi. Ik hoop dat je nog concreter wilt ingaan op de transformatie van lage naar hoge frequentie. Met andere woorden. als je al hoog zit, komt het wel goed, maar velen zitten laag. Voor hen voelt het onmogelijk om even een hogere frequentie aan te trekken. Het klinkt als: weet je wat jij moet doen om gelukkig te worden? Gewoon gelukkig zijn! Je wordt daar zo kwaad van, ik geloof nooit dat dat je frequentie verhoogd.

  Ik ben zelf mijn vrouw verloren, het verlies voelt na vijf jaar nog zo rauw soms. Maar er zijn zovelen waarmee het nog erger is gesteld. vluchtelingen, zieken. Concrete stappen hebben we nodig om te leren dat ‘alles mogelijk is’, ook als je terminaal ziek bent, depressief, je kinderen, man of vrouw in Syrië zijn omgekomen en hier wordt weggehoond.

  Hartelijk dank

VOLG MIJ
ZOEKEN