RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Straling van mobiele telefoons is schadelijk, biologische groenten zijn gezonder, vrije energie bestaat, ‘alternatieve geneeswijzen’ werken. Het zijn van die onderwerpen waarbij mensen wetenschappelijk bewijs willen zien. Als je dat niet kunt geven, is het vaak einde discussie.
… … “Is dat wel wetenschappelijk bewezen?”
BLOG, 02/09/2015
Researching in the Library, Foto: Steve Goodyear via Flickr
CC BY-NC-ND 2.0
A
ls je even buiten de box denkt en daarover aan anderen vertelt, krijg je al gauw de vraag: “Is dat wel wetenschappelijk bewezen?” Wat betekent dat eigenlijk: ‘wetenschappelijk bewijs’?
Veel mensen hanteren het begrip 'wetenschappelijk bewijs' als was het een meetlint of een weegschaal. Leg de kwestie erlangs, zet hem erop. Lees je een bepaalde waarde af dan is het wetenschappelijk bewezen en dus waar.
In werkelijkheid is het niet zo eenvoudig en objectief. Over wat wetenschappelijk bewijs is, zijn afspraken gemaakt. Iets is pas wetenschappelijk bewezen als er experimenten zijn gedaan die toetsbaar en herhaalbaar zijn. Bij medisch onderzoek is een dubbelblind, placebo studie nodig om aan te tonen dat iets werkt.
Wetenschappelijk onderzoek
Een wetenschappelijk onderzoek opzetten is niet iets wat je even op een namiddag doet. Daarvoor moet een team gevonden worden dat toegewijd is aan het onderwerp en vastbesloten om een antwoord te vinden. Een grondige voorbereiding is vereist. Alles bij elkaar een hele onderneming.
Een medisch wetenschappelijke dubbelblind, placebo studie bijv. vraagt om een grote groep patiënten met dezelfde diagnose. Die worden in twee groepen verdeeld. De ene groep krijgt het te testen geneesmiddel, de andere krijgt een placebo. Patiënten noch onderzoekers mogen weten wie wat krijgt.
Ons westerse ‘medisch wetenschappelijk onderzoek’ barst van de afspraken, aannames en vooronderstellingen
Ons westerse ‘medisch wetenschappelijk onderzoek’ barst van de afspraken, aannames en vooronderstellingen. Er moet overeenstemming zijn over het onderwerp en de opzet van het onderzoek. Er moeten fondsen beschikbaar zijn, want al die onderzoekers moeten wel betaald worden. Er moeten veel patiënten bereid zijn om mee te werken. Daarvan moet overeenstemming zijn over de diagnose.
We gaan ervan uit dat patiënten met dezelfde diagnose altijd baat hebben bij hetzelfde geneesmiddel. Het doet er ook niet toe wie het toedient. Zowel arts als patiënt zijn uitwisselbaar. Iedere patiënt is hetzelfde en iedere arts ook. Ook de wisselwerking tussen beide is helemaal niet van belang. Subject (onderzoeker) en object (patiënt) zijn gescheiden.
Uit de kwantumfysica weten we dat de subject-object scheiding niet vol te houden is. De onderzoeker maakt deel uit van het systeem dat hij wil onderzoeken. Op het moment dat je beide kunstmatig gaat scheiden, krijg je al een vertekening van de werkelijkheid.
Ook een diagnose zorgt voor vervorming. Veel diagnoses zijn niet meer dan een label voor een aantal klachten. Bij de reguliere geneeskunde ligt de focus vooral op de symptomen. Een ‘alternatieve arts’ zal zo’n patiënt heel anders diagnosticeren omdat hij op zoek gaat naar de oorzaak van de klachten en die kan voor mensen met dezelfde reguliere diagnose toch heel verschillend zijn.
Het meeste geneesmiddelen onderzoek wordt gefinancierd door farmaceuten. Zij hebben belangen bij welk onderzoek wordt opgezet en hoe het wordt gedaan. Ook als we ervan uitgaan, dat ze niet rommelen met de uitkomst kun je wel aanvoelen dat bepaalde onderzoeken wel van de grond zullen komen en andere helemaal niet.
Wetenschappelijke literatuur
De meeste mensen die wetenschappelijk bewijs als synoniem voor waarheid hanteren hebben zich nooit in de achterliggende literatuur verdiept. Een kop in de krant of in een tijdschrift volstaat. Zelfs de meeste artsen komen er niet aan toe om de wetenschappelijke tijdschriften waar de onderzoeken in gepubliceerd staan te bestuderen. Ze gaan af op wat hen tijdens de opleiding is geleerd, wat in de protocollen staat of wat hen tijdens bijscholingen wordt verteld. Dat moet voldoende zijn.
Als je je echt in de onderzoeken zou verdiepen zou je vinden dat veel wetenschappelijk bewijs helemaal niet zo hard is als wordt gesuggereerd
Als je je echt in de onderzoeken zou verdiepen zou je vinden dat veel wetenschappelijk bewijs helemaal niet zo hard is als wordt gesuggereerd. Neem bijvoorbeeld het verband tussen hartziekten en een hoog cholesterol. In de documentaires Heart of the Matter, Dietary villains en Cholesterol Drug War komen een aantal cardiologen aan het woord die veel patiënten zagen bij wie de aderen dicht waren geslibd die tegelijkertijd een laag cholesterol hadden en patiënten met een hoog cholesterol bij wie de aderen schoon waren.
Healthimpactnews, The Cholesterol Drug War: ABC Australia Bans Documentary Exposing Statin Drug Scandal 13/05/14
Bekijkenpingback
Dat begrepen ze niet en daarom zijn ze zelf in het wetenschappelijk onderzoek gedoken. Toen ontdekten ze tot hun verbijstering dat het verband tussen cholesterol en hartziekten nooit voldoende zeker is aangetoond.
Als zelfs het verband tussen hartziekten en cholesterol een mythe blijkt te zijn, kunnen we dan die andere ‘wetenschappelijke waarheden’ wel vertrouwen?
Wanttoknow, Big Pharma: Van cholesterolmythe naar ‘statine’-schade.. 06/07/15
Bekijkenpingback
Hoofd en hart
Voor onze kritiekloze volgzaamheid aan de wetenschap zou wat te zeggen zijn als die ons gezondheid en overvloed zou brengen voor een redelijke prijs. In werkelijkheid is onze omgeving vervuild, moeten we steeds harder werken, worden we steeds zieker en is de ‘gezondheidszorg’ zo langzamerhand onbetaalbaar geworden terwijl de farmaceuten zich verrijken.
Onze passiviteit en braafheid zouden begrijpelijk zijn als er geen informatie beschikbaar was. Maar in werkelijkheid is dat er in overvloed. Middels openbare bibliotheken en internet zijn we in staat om zelf gegevens bij elkaar te zoeken en te combineren. Eureka.
We zouden geëxcuseerd zijn als we zelf totaal niet in staat zouden zijn om onderzoek te doen en na te denken. Maar in werkelijkheid hebben we twee kennislichamen meegekregen bij onze geboorte: een hoofd en een hart. Het is de bedoeling dat we die gebruiken. Niet om zomaar aan te nemen wat een ander ons vertelt.
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

 1. Indigo  6 september

  “..Maar in werkelijkheid hebben we twee kennislichamen meegekregen bij onze geboorte: een hoofd en een hart…” Yeah right… Weer een beperkende “into-somebody-elses science-brain-box” wetenschappelijke aanname, in het leven gebracht door ene Fransman genaamd Rene Decartes[1], die zich – met zijn beroemde uitspraken zoals “Ik denk dus ik besta” – geheel vast zetten in zijn eigen hoofd :-P

  Wat een compleet onzin verhaal, want bij deze aan-name wordt er (bewust?) heel rap even vergeten de eeuwig openstaande verbinding naar onze ZIEL, ESSENTIE, KERN
  http://alexgrey.com/wp-content/uploads/2012/06/Alex_Grey-Newborn.jpg

  ..die – vanaf je geboorte – inter-dimensionaal verloopt tot ver buiten de grenzen van tijd, ruimte en perceptie. Zie de witte bol in onderstaande afbeelding:
  http://semelexerri.co.uk/wp-content/uploads/2012/04/higher-self3.jpg

  Wanneer je jezelf ervoor open (kunt) stellen, kun je – rechtstreeks uit Eigen Bron alle informatie die jij nodig hebt downloaden in je bewustzijn, als je er maar in slaagt om je eigen mind-control-layers wagenwijd open te breken.
  Zie afbeelding hieronder:
  https://www.flickr.com/photos/indigowarrior9/11305548195/

  Als je nog zelfstandig en onafhankelijk kunt denken, bedenk dan goed dat dezelfde “wetenschappelijk bewezen circus-act” een aantal eeuwen terug nog dacht/aanname dat de Aarde PLAT was (en alle tegensprekers verketterde).

  Wil je echt iets wetenschappelijk bewijzen? Leer dan je eigen zaken te onderzoeken, uit te gaan van je zelf gevonden feiten en daar je onbevooroordeelde conclusies uit te trekken. Dat is WETEN-schap (van jezelf), de rest is marketing en propaganda.

  Zo deden alle “Groten der Aarden” (Archimedes, DaVinci, Copernicus, Plato) het ook, totdat hun wijsheid werd begraven in de kelders onder Het Vaticaan.. omdat hun eigen gevonden wijsheid niet overeenkwam met het
  Geloof wat er gepredikt werd door Rome.[2]

  De kreet “… wetenschappelijk bewezen..” is tegenwoordig – anno 2015 – niets anders dan een RECLAME BOODSCHAP, waarmee het publiek keer-op-keer gehersenspoeld wordt, om (weer) BLIND het verhaal te gaan GELOVEN wat de verteller je probeert wijs te maken.

  [1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
  [2] http://www.imdb.com/title/tt0382625/

 2. John Molenaar  5 september

  Het verband tussen cholesterol (een onmisbare stof voor o.a. hormoonsynthese) en hartkwalen is al lang bekend, maar volledig foutief in het leken-straatbeeld beland. En ja, huisartsen, artsen, medisch personeel, zijn ook leken hierin. Tijdens mijn onderzoek aan de Erasmus Universiteit (1980-1983) bleek al duidelijk dat de scheidslijn veel vager is dan men daarna de wereld in heeft geslingerd. De subfracties HDL2 en HDL 3 spelen een veel belangrijkere rol dan de verhouding LDL/HDL, of de verhouding totaal chol/HDL chol.

  Natuurlijk, Big Pharma heeft hierin duidelijk een negatieve rol gespeeld, helaas.

  OT: kritiekloze volgzaamheid in de wetenschap bestaat niet. Een wetenschapper in hart-en-nieren betwijfelt altijd alles en gaat op zoek naar antwoorden.

  “Het bewijs” is nooit keihard geweest. Wij vonden destijds wel een globaal verband tussen bv LDL en hartfalen, maar echt niet keihard. De wetenschappelijke publicaties laten dat altijd eerlijk zien. Pas als Big Pharma erop duikt gaat het mis!

 3. Richard11  2 september

  Op dit moment ben ik aan het testen met een fine particle counter. Ik heb in mijn werkruimte de particle count weten te halveren met heel veel verschillende luchtreinigers en wordt op die plek nu niet meer ziek. Buiten mijn werkruimte wordt ik na verloop van tijd bijna overal ziek door teveel particles in de buitenlucht. Dit is precies de reden waarom longkanker patienten die nooit gerookt hebben toch longkanker krijgen. Om die reden zijn de meeste wetenschappelijke medische onderzoeken volledig waardeloos stomweg omdat deze belangrijkste faktor -waardoor mensen ziek worden- in de onderzoeken volledig buiten beschouwing wordt gelaten.

VOLG MIJ
ZOEKEN