RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Veel uitkeringsgerechtigden worden wanhopig van het hardvochtige beleid van de gemeentelijke sociale diensten. Mensen die al amper rond kunnen komen krijgen boetes of hun uitkering wordt gekort of geweigerd om de meest futiele redenen. Hoe halen ambtenaren het in hun hoofd om hun medemensen zo meedogenloos te behandelen?
Medewerkers Sociale Dienst worden gebrainwasht
BLOG, 29/07/2015
Slide uit de cursus Sturen op Zelfsturing *)
D
at uitkeringsgerechtigden steeds ongenadiger ambtenaren tegenover zich krijgen heeft een aantal oorzaken. De eerste is de nieuwe bijstandswet. Die is geboren uit wantrouwen over hoe mensen in de bijstand zich gedragen en is niet behulpzaam om de meest zwakke mensen te helpen, zegt René Paas, directeur van de club van directeuren Sociale Dienst 'Divosa'. De nieuwe bijstandswet bevat minimumstraffen. Als de klant zich niet goed gedraagt, zijn medewerkers van de Sociale Dienst wettelijk verplicht om sancties op te leggen, de uitkering te korten of te weigeren.
De Monitor, Sociale Dienst - Reportage 1, 18/01/15, René Paas v.a. plm. 10:00 min.
Bekijkenpingback

WvI, Mensen worden gek gemaakt door de Sociale Dienst 25/07/15
Bekijkenpingback

Daarnaast wordt er enorm bezuinigd. Sociale diensten zagen hun budget om mensen aan het werk te helpen gekort worden van 1,8 miljard euro in 2010 naar 600 miljoen nu. Ondertussen is het aantal bijstandsontvangers de afgelopen twee jaar met 11 procent gegroeid en moeten de gemeenten straks met hetzelfde participatiebudget ook andere inwoners gaan helpen, zoals de verstandelijk of lichamelijk beperkte werknemers van sociale werkplaatsen en de arbeidsgeschikte jonggehandicapten die nu nog onder de Wet Wajong vallen.
Om dit allemaal zonder blikken of blozen te kunnen verkopen worden ambtenaren op cursus gestuurd, zo is te lezen in een Vrij Nederland artikel uit januari 2014 Verboden woorden voor ambtenaren. Medewerkers van de sociale diensten worden getraind hoe ze mensen moeten bejegenen: geen mededogen tonen want de klant is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen situatie. Werkzoekenden kunnen en moeten het zelf doen. Ze moeten ‘zichzelf gaan sturen’. ‘Waar een wil is, is een weg’, ‘Voor niets gaat de zon op’, ‘Neem je leven in eigen hand’.
Sturen op Zelfsturing
Medewerkers van de sociale diensten moeten hun ‘klanten’ anders gaan bejegenen. ‘Steeds de bal bij hem neerleggen,’ zegt de cursusleider van Sturen op Zelfsturing. 'Je manier van framen is belangrijk.'
Het Gilde Netwerk geeft door het hele land trainingen aan sociale diensten onder de titel Sturen op Zelfsturing. De driedaagse cursus is geënt op een gelijknamig rapport dat de nationale Raad voor Werk en Inkomen eind 2010 publiceerde. Het rapport is gebaseerd op ‘de laatste sociaal-psychologische inzichten’ en staat vol paragrafen als ‘De klant achter het stuur’, ‘Het gebeurt tussen de oren’, ‘Verandertaal uitlokken’ en ‘Mislukkingen duiden als leermoment’.
Raad voor Werk en Inkomen, Het heft in eigen hand, Sturen op zelfsturing nov. 2010
Bekijkenpingback
De cursus aan ambtenaren leert: ‘Bijstandsgerechtigden kunnen het, ... als ze maar willen’. Met de juiste gedachten. Met de juiste houding. ’Just do it’.
Werkloosheid wordt als een mindset geframed.
Werkloosheid wordt als een mindset geframed
Naar schatting dertig procent van de gemeentelijke sociale diensten onderwerpt hun medewerkers aan trainingen als Sturen op Zelfsturing. Er zijn naast het Gilde Netwerk meerdere bureaus die dit doen. Het idee van zelfsturing is alomtegenwoordig, maar de gemeenteambtenaren moeten nog wel worden getraind in hoe ze die zelfsturing moeten aanzwengelen.
Het allereerste gesprek dat iemand krijgt die een bijstandsuitkering aanvraagt, is de intake. Ambtenaren wordt geleerd dat ze dit moeten brengen als een slechtnieuwsgesprek. Je begint dus direct met het slechte nieuws. Mensen krijgen te horen dat ze zo snel mogelijk aan het werk moeten.
De ambtenaar zal enkele vragen stellen voor een snelle diagnose en de klant zal het gesprek verlaten met ‘werkgerelateerde afspraken’: solliciteren, of als dat nog niet gaat, het maken van een CV of het wegwerken van een belemmering (naar een huisarts gaan bijvoorbeeld). De klant heeft drie weken om dat plan uit te voeren en dient zelf een tweede afspraak te maken waarin de klantmanager beoordeelt of hij zijn plan heeft uitgevoerd. Zo niet, dan volgt mogelijk de eerste maatregel: het korten van de eerste uitkering met dertig procent.
Cultuuromslag
Sommige ambtenaren die al langer werken bij de Sociale Dienst weten dat het vroeger heel anders ging. ‘Toen was het: “Kom maar binnen, jeetje wat een ellende allemaal, hoe kunnen we je helpen?”’ Er was begrip voor de uitkeringsgerechtigde, de belangen en rechten van burgers stonden centraal. Ambtenaren wezen op de mogelijkheden van de Bijzondere Bijstand die bepaalde kosten vergoedde.
Dat gebeurt nu allang niet meer. Als een ouder nu vraagt om Bijzondere Bijstand omdat de basisschool van een kind de aanschaf van een iPad verlangt, luidt het antwoord: dan moet uw kind maar naar een andere school; daar is de bijstand niet voor bedoeld.
Sociale diensten zijn een soort uitzendbureau geworden
Er heeft een cultuuromslag plaats gevonden bij de Sociale Dienst. De burger is klant gaan heten. Dat was al een rigoreuze ontwikkeling, maar inmiddels is het nog gekker: nu is de potentiële werkgever de klant. Sociale diensten zijn een soort uitzendbureau geworden. Op elke tien medewerkers van de werkteams van Werk en Inkomen in Rotterdam zijn drie externe krachten ingehuurd, intercedenten van uitzendbureaus die de weg moeten wijzen.
Reorganisatie volgde op reorganisatie. De huidige medewerkers van de Sociale Dienst hebben zelf op de nieuwe functies gesolliciteerd. Als er nog medewerkers bestaan die zouden willen vasthouden aan de oude aanpak, dan zijn die vrijwel allemaal uit de teams verdwenen.
Verboden woorden
De woorden 'wij', 'helpen' en 'samen' zijn verboden. Zelfs 'ik' moet je zien te vermijden. De ambtenaar moet zichzelf er helemaal buiten laten. Het gaat om de klant, hij moet het doen. De ambtenaar is een soort voetbalcoach die druk gebarend aan de zijlijn staat, terwijl de speler zich in het zweet werkt. Een andere metafoor die gebruikt wordt is die van bijrijder in de auto. Terwijl de klant aan het stuur zit, wijst de bijrijder op de vangrails – de regels: ‘pas op, je begaat een overtreding. Je bent verplicht werk te accepteren, je wordt gekort als je je niet aan de afspraken houdt.’
Hoe kun je 'je leven in eigen hand nemen' als de bodem onder je voeten wordt weggeslagen?
De klant legt een zogenaamd zelfgekozen weg af, maar ondertussen is de bijrijder enorm sturend. Mensen moeten 'Zelf Sturen', maar een deugdelijk vervoermiddel krijgen ze niet. Hoe kun je 'je leven in eigen hand nemen' als de bodem onder je voeten wordt weggeslagen door (dreigende) boetes en sancties waardoor je onder het bestaansminimum terecht komt? 'De methode is een wolf in schaapskleren', geeft een cursusleider in een zeldzaam moment van eerlijkheid in het interview in VN toe.
Neoliberaal gedachtegoed
Mensen moeten zin krijgen in en gemotiveerd raken voor het pad dat is uitgestippeld: werken voor weinig en tegen slechte voorwaarden, een tegenprestatie verrichten, een boete slikken, etc. De ambtenaar is een motivational coach die de gesprekstechnieken toepast die daarvoor zijn ontwikkeld door moderne psychologen.
Het neoliberale gedachtegoed wordt via de ambtenaren verspreid
Het is de psychologie van de participatiesamenleving die wordt aangeleerd. Dit neoliberale gedachtegoed wordt zo via de ambtenaren verspreid. Het neoliberalisme is een wereldbeschouwing die ervan uitgaat dat ieder individu een onderneming is en dat alleen jij verantwoordelijk bent voor je eigen bestaan. Er bestaat niet zoiets als een samenleving, zei Margaret Thatcher, de voorvrouw van deze ideologie. Je moet het alleen doen. Je kunt het, als je maar wilt. 'Just do it'.
Het is de laatste stap in het afscheid van de verzorgingsstaat. De dominante politieke opvatting is veranderd, de financiering en organisatie van het sociale systeem worden aangepast, en nu moeten de medewerkers zich anders leren opstellen, anders leren praten. Het ultieme doel is dat ook denken en doen van bijstandsgerechtigden zich voegen naar het idee dat iedereen zijn lot in eigen handen heeft.
Framen, de pijn vergroten
Maar hoe pas je dat toe bij mensen die al honderden keren hebben gesolliciteerd en overal worden afgewezen? Je moet de pijn vergroten. ‘Wat bent u voor voorbeeld voor uw kinderen als u over een jaar nog steeds thuis zit?’ ‘Wat heeft uw partner zo aan u?’’Kunt u zichzelf nog wel in de spiegel aankijken als u opgeeft?’
‘Je manier van framen is belangrijk,’ zegt de cursusleider. ‘Hoe je de dingen verwoordt bepaalt of iemand in standje actie schiet of in standje lijdzaamheid.’ ‘Je moet draaien aan die knoppen in die hoofden. Uiteindelijk is het allemaal psychologie.’
Het ultieme doel is dat ook denken en doen van bijstandsgerechtigden zich voegen naar het idee dat iedereen zijn lot in eigen handen heeft
Is het gepast is om werkloosheid als een individueel, psychologisch probleem te benaderen ten tijde van een hoge werkloosheid ten gevolge van een economische crisis? De PvdA-wethouder (Werk en Inkomen) onder wiens leiding de cursus Sturen op Zelfsturing in Rotterdam werd ingevoerd erkent dat in de bijstand verkeren geen psychologie is. "Maar", zegt hij, "het is wel van belang om vanuit je eigen kracht te werken, of het nou hoog- of laagconjunctuur is".
In Rotterdam zijn ze zo enthousiast over de cursus Zelfsturing dat ook medewerkers van andere diensten eraan onderworpen zullen worden. Sturen op zelfsturing moet het uitgangspunt worden voor alle ambtenaren die met de Rotterdamse burger in aanraking komen. Eigen trainers van de gemeente hebben de cursus onder hun hoede genomen en moeten ervoor zorgen dat het gedachtegoed van blijvende aard is.
Helpen is verboden
De werkelijkheid is weerbarstig. Mensen zijn murw geslagen door de teleurstellingen op de arbeidsmarkt, alle mislukte sollicitaties en de halve baantjes die ze soms voor even hebben, de papierwinkel, de dreigende boetes. Ze liggen nachten wakker over hun onzekere financiële situatie. ‘Heb ik morgen nog wel brood op de plank?’ 'Kan ik wel een nieuwe winterjas voor m’n kind kopen?' ‘Zal de deurwaarder straks niet op de stoep staan?’ ’Heb ik volgende maand nog wel een dak boven mijn hoofd?’
WvI, Armoede en problemen met instanties; waar kun je terecht? 03/07/15
Bekijkenpingback
Soms raken klanten overstuur en gaan hartverscheurend huilen tijdens zo'n 'motivatie-gesprek'. Wat doe je dan?
‘Tegen de vangrail laten aanlopen is ook zelfsturing’
‘Tegen de vangrail laten aanlopen is ook zelfsturing,’ zegt de cursusleider. ‘Maar frame dat dan wel als haar keuze en confronteer haar daarmee. “Hoe is dat nou voor je?”’
Leren om zonder blikken of blozen je medeburger in de kou te laten staan. Vooral geen mededogen toelaten ook al staat het water de ander aan de lippen. Genade tonen mag niet. Helpen is verboden. Medewerkers van de Sociale Dienst worden door een cursus als Sturen op Zelfsturing totaal gebrainwasht.
Bron: Vrij Nederland, Verboden woorden voor ambtenaren
Meer
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

 1. de jong .A  23 februari

  asielzoekers krijgen een ingericht huis ,met een uitkering ,Nederlanders zijn tweede klas mensen geworden .wordt alles afgenomen ,dit wordt oorlog..

  • Mia  24 februari

   Heb ik ook gehoord/ gelezen. Moeilijk te controleren of het klopt. Maar zo ja, dan is het idd. wel heel wrang. Hoe moeilijk ook: het blijft zaak om erop te letten dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen.

 2. uitkeringsgerechtigde  18 januari

  Bedankt voor het herkenbare artikel. Ik begon mij het afgelopen jaar al af te vragen of ik mij nog in Nederland bevond. Zelfs aan psychologen heb ik uit moeten leggen dat dit de realiteit is en het niet ‘tussen de oren zit’. Dus wellicht is daar ook nog winst te behalen. Anders vrees ik dat bijstandsgerechtigden nog ernstiger beschadigd worden, dan dat nu al het geval is. #Totaal respectloos#

 3. bernadette  17 juli

  Voor mensen die door Sociale diensten worden onderdrukt,
  en ook met behoud van een uitkering ,,dwangarbeid,, moeten verrichten , kunnen hier terecht voor hun mensen rechten; http://www.legal2people.nl/

  Voor mensen die uit hun huizen dreigen gezet te worden;
  http://www.opvanghuis.nl/

  Voor mensen die met restschulden zitten ;
  http://www.stopderestschuld.nl/

  • Mia  20 juli

   Bedankt Bernadette voor je reacties en tips.

 4. Linda  16 juli

  “. De ambtenaar is een motivational coach die de gesprekstechnieken toepast die daarvoor zijn ontwikkeld door moderne psychologen. ”
  eerder door anti-psychologen; althans, de “normale”psycholoog zou juist de mens uit de psychologische problematiek moeten helpen, niet erin

 5. Marjan  11 augustus

  Herkenbaar artikel. De meedenkende arbeidscoach, die zichmook strak aan de regels hield, maar redelijk was, belde een paarmjaar geleden op om te vragen of mijn partner voor haar een aanbevelingsbrief wilde schrijven. Ze lag er uit! Dit was dus de omgekeerde wereld. Natuurlijk heeft mijn partner dat gedaan. solidariteit enzo. De vervangster heeft waarschijnlijk hoge punten op de beschreven cursus gevolgd. Er was niet mee te praten. Toen we haar communicatiestijl door hadden zijn we hetzelfde (ik kreeg haar ook nog al eens aan de telefoon) gaan communiceren. Vond ze niet leuk, maar ze bond wel in. Wat ook helpt het gevoel van regie in eigen hand te houden is niet meedoen met het werkplein. (U weet wel via de slechte bereikbare en beveiligde site van het UWV)Daarop wil de coach het liefst ,met je communiceren (lees controleren) het is niet verplicht om te gebruiken. Mijn partner doet dat dus niet, ondanks dreigementen. Enerzijds meer rompslomp met brieven die gestuurd moeten worden, anderzijds wel de regie.
  Dank voor de publicatie, bevestigd wat we al meemaken.

 6. Rita Jacobs  8 augustus

  Waar is het eigen geweten en gevoel van deze mensen gebleven ? Nederland is diep gezonken , maar emphatie en gevoel uitschakelen in opdracht , is het opgeven van een mensenrecht

 7. Indigo  5 augustus

  Ik troost me met de gedachte dat ook hun eigen banen overbodig gaan worden, weg bezuinigd /of geautomatiseerd gaan worden en zij zelf ook ten prooi zullen vallen aan het “Sociale? Dienst?” monster wat ze zelf hebben helpen opbouwen.

  “What comes around goes around always”

  Koning, Keizer Admiraal, mensen zijn en blijven we we allemaal ;-) Alleen sommigen hebben een flinke ego-shock nodig om zelf ook tot dat besef te komen.

 8. Pietje Puk  5 augustus

  Het is nooit te laat. De wet is bedoelt voor de mensen niet andersom. (computer says NO)

  En iedereen mag ten alle tijden laten weten wat ie van iets vindt!

  The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.

  Edmund Burke

 9. Cissy  4 augustus

  Nu is het te laat om te klagen. Wet is wet en medewerkers van de “sociale dienst” zijn verplicht de Participatiewet uit te voeren. Of ze het leuk vinden of niet.

 10. Angela  3 augustus

  Een zeer duidelijk en waar artikel. Ik ben de afgelopen tijd ook tot het uiterste gedreven en de robot die mij behoort te helpen reageert ook als een tiran. Tijdens een gesprek heb ik aangegeven ivm mijn rug zwaar lichamelijk arbeid niet aan te kunnen en dat ik vegetariër ben (dit noem ik nu omdat het van belang is zometeen). Ook is mijn privé situatie niet rooskleurig te noemen en hang ik op het randje van een hele zware dip. Doordat ik nog met mijn ex samenwoon (ik sta wel ingeschreven voor een andere woning) krijg ik een aanvullende uitkering van maar liefst 130 euro. Het is niet zo dat ik hier niets voor doe want ik werk 5 tot 6 uur per week vrijwillig op een kinderboerderij. Dit deed ik al voordat ik deze riante uitkering mocht ontvangen. Maar mevrouw het contactpersoon is toch oh zo naarstig voor mij op zoek naar een baan. En waar komt zij mee aan? Zwaar lichamelijk werk in de productie en vlees inpakken. Ik ben niet vegetariër vanwege mijn gezondheid o.i.d. Ik ben vegetariër omdat ik van dieren houd en niet mee wil doen aan het moorden van dieren. Dus waarom zou ik dan wel dode dieren of delen daarvan in kunnen pakken?
  Nu heb ik een mailtje van mevrouw ontvangen dat wij een afspraak hadden gemaakt dat ik 2 keer per week zou solliciteren en dat ik dus nog 6 sollicitaties moet aantonen voor het einde van deze dag. Maar hoe kan ik solliciteren als er geen werk voor mij is?
  Dat ze robotjes zijn is ook in mijn geval heel erg duidelijk gebleken. De gevoelens van een mens, zowel fysiek als mentaal, staan op de allerlaatste plaats.

 11. Albertus  2 augustus

  “Het zijn ongeprogrammeerde mensen die achter de loketten bij de sociale dienst zitten.” zo lees ik zojuist op Linkedin. Hoewel ik het met het artikel volledig eens ben en ook aan de lijve ondervind hoe dit type mens met je omgaat, ben ik het met dat ongeprogrammeerde niet eens: ze zijn wel degelijk geprogrammeerd!!! Gerobotiseerd!!
  Er is maar 1 vaardigheid nodig en dat is dat je goed kan afvinken! Meer hoef je niet te kunnen. Mevrouw/meneer A is geweest, verhaaltje gedaan, voldaan aan alle voorwaarden: geen empathie, geen mededogen, geen extra hulp, geen persoonlijke benadering , geen medemenselijkheid…………maar het formulier is wel goed ingevuld en meneer/mevrouw had niet voldoende bewijs van sollicitaties. Had mevrouw/meneer dan die 100 brieven mee moeten brengen? Voor alle duidelijkheid; ik ben niet werkloos, maar iemand die werklozen helpt op allerlei manieren. In dat kader was ik nog niet zo lang geleden in het UWV kantoor van mijn woonplaats. Ik had een afspraak met een meneer die nogal nerveus was en mijn hulp vroeg om hem bij te staan, tijdens het zoveelste gesprek dat hij had met de dames/heren van het gemeentehuis. Kort/krachtig, deze meneer van 49 jaren oud, werd behandeld alsof hij een kind van tien was en zo onbeschaafd benaderd dat, ik er iets van gezegd heb. O jongens! IK moest op het matje komen bij de vrijwilligersorganisatie, omdat ik wat voorzichtiger moest zijn. We hebben ze nodig, zo was het advies. Ik kan nog wel even doorgaan. Ik zal het niet doen. Maar dat deze ambtenaren ongeprogrammeerd zijn? Nee! Ze hebben een fantastisch beroep. AFVINKER! Geprogrammeerd tot op het bot! V V V V V V V V V V V V Sterkte Nederland,sterkte alle welwillende mensen die dag in dag uit hun best doen om weer aan de slag te komen, maar niet gewaardeerd worden! Inderdaad Miranda Asociale Dienst!!

 12. Remco Dijkstra  2 augustus

  Verbazend dat sociale dienst ambtenaren nog geen uitstervende dier zoort is .
  Maar als dit nog veel langer gaat duren dan weten we allemaal wel zeker dat er op ten duur er een paar door hun gedrag gaan sneuvelen.
  Kwestie van geduld, verandering komt .

 13. miranda  1 augustus

  Het is niet meer de Sociale dienst, maar de Asociale Dienst. De buitenlanders krijgen vlugger een uitkering dan de Nederlanders. Zie je uit als een bouvier dan heb je geluk !

 14. Pietje Puk  1 augustus

  Daarom is het ook belangrijk je uit te spreken tegen die ordervolgers en leiders dat dit gewoonweg een verkapte vorm fascisme is.

  Let wel, je mening geven mag, beledigen niet!

 15. Johan Amsterdam  31 juli

  Vreselijk die mensen. Ze kunnen straks zo naar een vernietigingskamp om daar te werken. De stap van mentaal naar fysiek is een kleine. Administratief en psychisch vernietigen ze de mensen al.

 16. Pietje Puk  31 juli

  Heel erg triest dat iemand zelfmoord pleegt wanneer men gedreven wordt tot het uiterste en er geen echte hulp meer blijkt te zijn. Het vangnet is meer verworden tot een valstrik.

  Want tegenwoordig zelfs als mensen spreken over helpen moet je op je hoede zijn! Vaak blijkt het uiteindelijk toch uit eigenbelang te zijn en wanneer iemand dit zogenaamde helpen als professie doet, speelt in eerste instantie altijd het salaris mee. Zij spelen een rollenspel!

  Alles is er dus op gericht om je maar bezig te houden. Dat is niet alleen zo in deze sector maar op heel veel gebieden in onze samenleving. Het bekende ‘van het kastje naar de muur’ gebeuren. Afleiding dus van werkelijk belangrijke zaken.

  Zoals terecht gemeld, zorgen dat iemand daadwerkelijk zichzelf kan bedruipen middels bijvoorbeeld een opleiding dat is uiteraard helemaal niet de bedoeling! Kijkend naar wat de voornamelijk tijdelijke vacatures die er zijn. Met een jaarcontract mag je tegenwoordig in je handen wrijven. Men wil ‘draaideur-labbekakken’ zodat het systeem als een vicieuze cirkel kan doorgaan.

  Vandaar ook mijn TIP om zoveel als mogelijk schriftelijk te doen en klachten in te dienen en waar mogelijk zelfs een bezwaar zodat het systeem kan doldraaien. Deze administratieve rompslomp kunnen zij niet aan.

  Daar zit wel het gevaar in dat ze steeds meer cliënten gouden bergen zullen beloven en onder het mom van participeren zullen ze aankomen met zogenaamd vrijwilligerswerk, een stage, werkervaringsplek of zelfs dwangarbeid en deze knechten gebruiken om de zojuist beschreven administratieve rompslomp te laten oplossen.

  Vooral ook de werkervaringsplen die vaak wordt aangeboden met baangarantie, blijkt een belofte die in de praktijk vrijwel nooit wordt vervuld. Het is een makkelijke manier in deze tijden van crisis (ook bedrijven pretenderen het zwaar te hebben) om goedkope en gratis werknemers te hebben. Een kinderhand is snel gevuld. Zelfs bij het zogenaamd ‘goede doelen vrijwilligerswerk’ voor e.o.a. stichting blijkt dat er wel degelijk ergens een winstoogmerk aan vast zit. Typisch voorbeeld zijn de kringloopwinkels die als paddestoelen uit de grond zijn geschoten. Vergeet niet de directeur en zijn kornuiten staan zelf vaak wel op de loonlijst met een dik uurloon. Maar ondertussen denkt de labbekak vrijwilliger goed bezig te zijn.

  Denk dus goed na waarvoor je je laat gebruiken en of dat waaraan je ‘gratis’ meewerkt ook echt tot het groter geheel bijdraagt of juist een bepaalde situatie in stand houdt. Uiteindelijk draagt het vooral bij tot broodroof en vage financiële constructies zoals ook vaak met reïntegratiebureau’s het geval is.

  Helemaal erg is de broodroof die gaande is in het geval van de dwangarbeid. Daar rest de enige middelen en dat is de boel zoveel als mogelijk frustreren en saboteren. Deze broodroof constructies zijn de ergste van alle, er is direct veel geld mee gemoeid. Het bedrijf in kwestie krijgt vaak duizenden euro’s per cliënt onder het mom van reïntegratie en hebben tegelijkertijd, mooi, een gratis werknemer. Wees vooral solidair met elkaar. Weet wie je in vertrouwen neemt en wie niet. De leiders in kwestie kunnen vaak leuk naar je lachen en heel aardig doen (streng doch rechtvaardig) zelfs alsof ze je helpen maar je tegelijkertijd heel lief de deur wijzen omdat je niet aan je verplichtingen zou hebben voldaan. Het zijn wolven in schaapskleren.

  Het ergste is nog wel dat de zwakkeren het snelst aan de rand van de afgrond komen te staan of zelfs op straat , tot waanzin worden gedreven of zelfs de hand aan zichzelf slaan. En ook voor deze situaties zijn allerlei constructies en stichtingen voor bedacht (met vrijwilligers en werkervaringsplekken) waar veel geld in omgaat, allemaal in het kader van ‘helpen’!

 17. Cath  31 juli

  Mede hierom heeft mijn man zelfmoord gepleegd!

 18. Anouk  31 juli

  Het is goed om veel zelf te doen maar als bij de sociale dienst staat dan heb je al veel geprobeerd. Ik vind het geldverspilling wat ze nu doen. Geld uitgeven aan een cursus die zegt dat niet mag helpen. Er zullen altijd mensen blijven die altijd hulp nodig hebben. Of soms een klein beetje hulp. Ik begrijp het beleid niet het is toch beter om mensen te helpen aan een baan voor jaren door misschien een opleiding. En dan jaren aan het werk dan steeds draaideur werk. Dat je dan even werk hebt weer een uitkering etc. Echt mensen helpen en goed helpen levert veel meer op dan wat je op zo’n cursus leert. Dus weg met de cursus en geld uitgeven aan hoe kan je helpen je probleem op te lossen.

 19. Jopie  30 juli

  Ik hoop dat een ieder die dit idiote nieuwe beleid een warm hart toedragen, zelf heel snel in eenzelfde situatie als een bijstand behoeftige terecht komen. En dan ook op dezelfde manier behandeld zullen worden zoals die arme drommels die nu afhankelijk zijn van een uitkering van de (a)sociale dienst. Misschien moeten de veroorzakers en hun beleidsmakers, dus de banken en de multinationals die deze banken aansturen en besturen eens aangepakt worden. Maar ja, dan komen we ook aan de portemonnee van de politicus hé, direct of indirect. Oh ja, ons koningshuis bezit ook miljarden, maar wij moeten wel betalen voor hun verbouwinkjes en nog wat miljoenen zaakjes. Logisch toch?

 20. Pietje Puk  30 juli

  En zo houden we (sheeple) elkaar lekker bezig.

  Want waar twee honden vechten om een bot daar gaat…

  TIP: Wanneer sanctie ALTIJD aanvechten middels een bezwaarschrift (zij hebben namelijk juridisch vaak de dingen niet op een rijtje en verliezen vrijwel altijd)!

  Gevolg van deze nieuwe Participeer (voor minder dan minimumloon) wet, is dat veel van de ambtenaren u tot het botte af zullen gaan beledigen. Dat is uiteraard klachtwaardig. Zij hebben zelf eigenlijk ook erg weinig zekerheid, werken onder enorme stress (caseload van meer dan 100 of meer is niet ongewoon), moeten allerlei targets halen en hun grootste angst is zelf hun baan te verliezen (totaal gezichtsverlies en ware bevestiging van hun inferieuriteit (zij zijn dragen eigenlijk niets bij aan de wereld maar kunnen niets anders dan met het vingertje wijzen)).

  Dus zoveel als mogelijk klachten indienen!

 21. H bron  30 juli

  Sociale dienst Rotterdam. Het was een groot drama.
  Gedwongen om werk aan te nemen waar ik niet capabel voor was. De constante dreiging om gekort te worden.
  Vragen die niet werden beantwoord. Zoek het zelf maar uit lees de tekst op de site werd er gezegd. De gegeven punten voor de sollicitatie activiteiten paste niet in wat ik had gedaan. Toch dan maar invullen, dat was dan ook weer niet goed. Hoe ik het dan moest invullen dat moest ik zelf maar uitzoeken. Meer dreigingen met kortingen op de uitkering. Constant maar gebeld worden, waardoor ik totaal in paniek raakte als de telefoon al af ging.
  Ik heb een forse burn-out opgelopen bij de UWV. Het is geen sociale dienst meer maar iets totaal dictatoriaals.

 22. P.J.Pakvis  30 juli

  Ik kan de reactie van de heer Willems niet begrijpen. Hij stelt dat er voor miljoenen is en wordt gefraudeerd met gemeenschapsgelden. Maar hij vergeet te melden dat het overgrote deel van die fraude niet door bijstandstrekkers is gedaan, maar door grote witteboordencriminelen en misschien nog wel overheidsinstanties zelf.

  ‘We moeten aan de bak,’ zegt hij ook. Als wat? We schoppen de hovenier de WW in en laten zijn werk door een Bijstandstrekker doen. En wat gaat de hovenier doen? En dan de ‘strenge’ ambtenaar. Sinds wanneer is hij/zij rechter, aanklager en beul tegelijkertijd? De ‘slachtofferrol’ waarin 80 % van de uitkeringsgerechtigden op dit moment in zitten is echt niet aan henzelf te danken. En dat ambtenaren hun eigen medeburgers ziek zo niet erger moeten maken, is een regelrechte misdaad tegen de mensheid.

  De heer Willems heeft klaarblijk nu geen uitkering, WW of Bijstand. Dan is hij gelukkig te prijzen. Ik hoop ook dat hij het sociale vangnet zoals die er nu is, niet nodig zal hebben. Niet binnen dit kabinetstermijn. Want hij zal dan zeer snel op zijn gedane uitspraken terug komen.

 23. farid  30 juli

  @Joey Willems: Van waar komt geld en hoe werkt het precies? Hoe is het ontstaan en wat is een economische crisis? Van waar komt die schuld en aan wie moet die betaald worden?mvg

 24. Anton  30 juli

  …dit wordt niet alleen bij ambtenaren gedaan. Ik werk bij een groot concern en ik herken dit patroon bij het afdelings- en teammanagement.

 25. Joey Willems  30 juli

  Over framing gesproken.. dit artikel doet precies hetgeen wat de ambtenaar wordt verweten.. Zoals er inderdaad wordt verteld moeten er nu meer gebeuren met minder financiën. Als we het doen zoals we deden zullen we gigantisch in het rood lopen. Alles heeft te maken met de crisis van afgelopen jaren. En ja zelfs de bijstandsklant moet hier aan geloven, evenals de bakker of de monteur of zelfs de zakenman. Een nieuwe aanpaknis hierbij vereist omdat het kennelijk met het oude beleid niet meer mogelijk was. Nu kunnen we hier met z’n allen in de slachtofferol gaan zitten en zeuren over het onrecht wat ons wordt aangedaan, maar uiteindelijk is de bijstand bedoeld als laatste redmiddel en dien je gewoon zo snel als mogelijk weer aan de bak te komen. Deze aanpak is zo “hard” geworden omdat er simpelweg voor miljoenen wordt gefraudeerd met het gemeenschapsgeld. Ik ben voor een sociaal vangnet, zoals de bijstand is bedoeld. Maar wat veel mensen niet inzien is dat een dergelijke voorziening van tijdelijke aard is en dat er zo snel mogelijk weer gewerkt moet worden. En natuurlijk is dat vele malen makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als de “strenge ambtenaar” je niet een beetje achter de broek zit zal de uitstroom ook vele malen kleiner zijn. Al met al: deze aanpak is de status quo, tot onze economie weer sterk is zullen wij allen ons steentje bij moeten dragen. Het blijft tenslotte gemeenschapsgeld.

 26. maup  30 juli

  Ja dat krijg je als je je niet organiseert he,
  je lekker laten onderdrukken,gewoon een advocaat menemen

 27. R1twan  30 juli

  Maar gelijktijdig wel heel het land volzetten met asielzoekers die met open buidel mogen komen graaien hier …eerst onze eigen mensen daarna al dat schorem toch…?

 28. Dick van Nieuwkoop  30 juli

  Eugenetica agenda. De meeste mensen in de bijstand zijn ook in meer of mindere mate gewoon chronisch ziek. Hoe duw je mensen voor de trein.

 29. dennis eijs  29 juli

  Ik denk dat ik na zo’n gesprek verzekerd ben van kost en inwoning, alleen zou ik dan niet zelf meet over de sleutels mogen gaan. En ik denk dat die persoon de eerste tijd geen gesprek meer kan voeren.

 30. emile van der Heijden  29 juli

  ik denk dat we uiteindelijk beter af zijn als we massaal zelfmoord plegen. zijn zij van ons af…en houd de hel op aarde…die bijstand heet ..op. ik zou mij als ambtenaar niet in de spiegel durven zien als ik dit beleid zou moeten uitvoeren. dit zijn gestapo methodes die op burgers worden
  toegepast die de pech hebben gehad hun baan te verliezen.

 31. cRR Kampen  29 juli

  Er zit natuurlijk wel wat in. Laat dus tienduizende uitkeringsgerechtigden proletarisch winkelen en proces na proces uitlokken. ‘Dat hoort niet?’ Nee, je in de grond laten trappen voor iets waar je waarschijnlijk ook gewoon belasting voor betaald hebt, dat hoort zeker wel.

 32. L.Huis  29 juli

  sociale dienst en het UWV zijn een van de grootste leugenaars ze verzinnen alles om zelf buiten schot te blijven om jou de schuld te geven. Bij het UWV kreeg ik te horen dat ik te zwaar was en ze zich niet in gingen spannen om mij aan het werk te krijgen, ik stond bij mijn werkgever op 11 mei voor een dichte deur kreeg bij het UWV per i mei ontslag. Bij de gemeente moest ik tekenen voor een werkstroom traject met een bijlage waarin stond dat ik eerst gekeurd zou worden voor ik aan het werk zou gaan maar voor de keuring werd ik uit het traject gezet.

VOLG MIJ
ZOEKEN