RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Van 11 tot en met 14 juni 2015 wordt in het Interalpen-Hotel Tyrol in Oostenrijk de 63ste Bilderberg conferentie gehouden. Ongeveer 120 invloedrijke mensen uit de politiek, de media, de financiële wereld, de wetenschap en het bedrijfsleven uit Europa en Amerika komen bij elkaar. Maar hun bijeenkomst is strikt geheim. Er worden geen journalisten toegelaten en de deelnemers mogen niks zeggen over de inhoud van de vergadering.
Vergadering van de Bilderbergers
UITGELICHT, 13/06/2015
Plan B bestaat uit 4 onderdelen
D
e eerste Bilderbergconferentie werd georganiseerd in 1954 in Hotel De Bilderberg te Oosterbeek. Een van de initiatiefnemers was prins Bernhard. Vanaf dat moment werd er ieder jaar zo’n vergadering gehouden, telkens op een andere plaats. De omgeving van de conferentieaccommodatie wordt van te voren door de politie afgezet. De deelnemers komen aan in geblindeerde auto's. Het ziet er allemaal heel geheimzinnig uit. Niemand mag in de buurt komen, alleen als je bent uitgenodigd mag je het terrein op.
Elk jaar zijn er andere genodigden, maar sommigen zijn iedere vergadering aanwezig. Prinses Beatrix is een van de vaste gasten. In de jaren 2013 en 2012 waren de deelnemende Nederlandse politici premier Mark Rutte en D66-leider Alexander Pechtold. Vorig jaar waren de fractievoorzitter van de PvdA Diederik Samson en de minister van volksgezondheid Edith Schippers uitgenodigd.
Wikipedia, Lijst van Belgische en Nederlandse deelnemers van Bilderbergconferenties
Bekijkenpingback
Dit jaar gaan minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem en regeringsleider Mark Rutte, naast Shell-topman Ben van Beurden, bestuursvoorzitter van de Universiteit Wageningen Louise Fresco, hoogleraar economie Victor Halberstadt en Klaas Knot president van De Nederlandsche Bank.
Bilderbergmeetings.org, Deelnemerslijst 2015
Bekijkenpingback

NineforNews, Dijsselbloem en Rutte naar controversiële Bilderbergconferentie 9/6/15
Bekijkenpingback

Over de Bilderberg Conferentie wordt nauwelijks iets geschreven in de reguliere media
De Bilderbergconferenties zijn niet onomstreden. De Bilderberggroep zou buiten de democratie om besluiten nemen. In de Tweede Kamer zijn er meerdere keren vragen over gesteld. In de antwoorden wordt nooit op de inhoud van de vergadering ingegaan, zelfs de agenda wordt niet bekend gemaakt.
Youtube, WeAreChangeRotterdam, Harry van Bommel: 'Bilderberg 2015 bespreekt vast #TTIP'
Bekijkenpingback

Lang Leve Europa, Bilderberg conferentie 2014 komt er weer aan, 03/04/14
Bekijkenpingback

Michiel van der Geest, Beatrix, Rutte en Pechtold op 'geheimzinnige' Bilderbergconferentie, De Volkskrant 01/06/12
Bekijkenpingback

Men zegt dat de bijeenkomst privé is om een eerlijke en open discussie aan te kunnen gaan. Maar onze regeringsleiders zijn democratisch gekozen en werken voor en namens de bevolking. De deelnemende politici zijn verantwoording schuldig over wat zij daar met andere machthebbers bespreken.
Men beroept zich op de zogenaamde Chatham House Rule die de vertrouwelijkheid van de bron van informatie regelt. Het is de vraag of deze claim terecht is. In de VS kennen ze de Logan Act die gekozen politici expliciet verbiedt om in de privésfeer te vergaderen met invloedrijke personen over de ontwikkelingen van openbaar beleid. Daniel Estulin, De ware geschiedenis van de Bilderberg Conferentie (2007), p. 29-30
Door het geheime karakter wordt er druk gespeculeerd over het doel van deze vergaderingen. Sommigen zeggen dat de Bilderberggroep uit is op een wereldregering. De initiatiefnemers zouden niet het beste voor hebben met de mensheid. Ze zouden onze welvaart, rechten en vrijheid willen inperken. Omdat er geen openheid van zaken gegeven wordt, vallen zulke beweringen moeilijk te controleren.
Over de Bilderberg Conferentie wordt nauwelijks iets geschreven in de reguliere media. Op dit moment staan de kranten vol van de achterkamertjespolitiek over de belastingherziening in Den Haag. Maar de achterkamertjes van Bilderberg waar nog veel belangrijker zaken aan bod komen, halen het nieuws niet.
Irma Schiffers schrijft…, Belastingstelsel achterkamertjes-politiek. En Bilderberg dan? 12/06/15
Bekijkenpingback
Dit jaar is het terrein nog strenger beveiligd dan anders. Journalisten kunnen niet in de omgeving van het hotel in Oostenrijk komen. Maar nog vreemder is een mast die daar geplaatst is op een wagen en die alle communicatie verstoort die je daar probeert te versturen.
Lang Leve Europa, Bilderberg Conferentie zet communicatie stoorzenders in 12/06/15
Bekijkenpingback
Bovendien wordt er door de zware beveiligingscordons gedreigd met gevangenisstraf wanneer je toch in de buurt probeert te komen.
Lobby kans
Daniel Estulin is een onderzoeksjournalist die al jarenlang studie maakt van de Bilderberggroep. Zijn boek De Ware Geschiedenis Van De Bilderbergconferentie (2007) is geschreven op basis van uitgelekte informatie.
Estulin omschrijft de Bilderberggroep als een ‘doelgerichte aristocratie’.
Daniel Estulin, De ware geschiedenis van de Bilderberg Conferentie (2007), p.21-2, 37
De leden zijn bankiers, politici, leden van de Europese koningshuizen, leiders van multinationale ondernemingen, presidenten, premiers, ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken, vertegenwoordigers van de Wereldbank en het IMF, bestuursvoorzitters van mediaconglomeraten en militaire leiders.
Daniel Estulin, De ware geschiedenis van de Bilderberg Conferentie (2007), p.23
Twee derde van de aanwezigen komt uit Europa, de rest uit de Verenigde Staten en Canada. Een derde deel van de afgevaardigden bestaat uit politici; de overige deelnemers komen uit de industrie, het geldwezen, het onderwijs, de vakbonden en de media.
Daniel Estulin, De ware geschiedenis van de Bilderberg Conferentie (2007), p.28
De Bilderbergconferentie is een geweldige lobby kans voor multinationals
Normaal gesproken gaan lobbyisten van grote bedrijven bij politici langs om de besluitvorming in hun voordeel te beïnvloeden. Nu zitten ze gezellig samen in een luxe hotel. De Bilderbergconferentie is een geweldige lobby kans voor multinationals. Drie dagen lang hebben ze privé toegang tot hoge beleidsmakers.
Charlie Skelton, BILDERBERG AND TRANSATLANTIC TRADE: A LOBBYING SCANDAL WAITING TO HAPPEN , Transparency International UK, 22/05/14
Bekijkenpingback
Maar ook de politici hebben er belang bij. Het zakenleven en de politiek zijn in deze nieuwe tijd van globalisering steeds meer van elkaar afhankelijk geworden.
Daniel Estulin, De ware geschiedenis van de Bilderberg Conferentie (2007), p. 23. Zie ook mijn stuk Zogenaamde democratie. De ijzeren wet van de oligarchie op deze website.
Bekijkenpingback
Hun belangen zijn verweven en nieuw beleid bereiden ze bij voorkeur gezamenlijk voor. De Bilderbergconferentie is hiervoor een uitstekende gelegenheid.
De structuur van de soevereine, democratisch georganiseerde nationale staat is voor deze vorm van politiek een obstakel.
Daniel Estulin, De ware geschiedenis van de Bilderberg Conferentie (2007), p. 45
Lobbyen in veel verschillende landen tegelijk is een arbeidsintensieve zaak. Ook kan een nationale staat zijn interne markt beschermen door allerlei wet- en regelgeving voor arbeid en import van producten. De expansie van de grote bedrijven wordt hierdoor beperkt. Daarom zijn multinationals dol op internationale samenwerking, handelsverdragen en supranationale organen.
Steeds meer integratie
Al in 1955 spraken de Bilderbergers over de noodzaak van een Europese Unie. In zo kort mogelijke tijd wilde men zoveel mogelijk integratie bereiken, te beginnen met een Europese markt.
In de samenvatting van het verslag staat dat er een “pressing need [is] to bring the German people, together with the other peoples of Europe, into a common market. (...) It was generally recognized that it is our common responsibility to arrive in the shortest possible time at the highest degree of integration, beginning with a common European market”. Helemaal opvallend is dat de Bilderbergers in 1955 al aandrongen op een gezamenlijke munt: “A European speaker expressed concern about the need to achieve a common currency, and indicated that in his view this necessarily implied the creation of a central political authority.” Paul Joseph Watson, LEAKED 1955 BILDERBERG DOCS OUTLINE PLAN FOR SINGLE EUROPEAN CURRENCY, INFOWARS.COM, 08/05/09
Bekijkenpingback

Als je het rapport zelf wilt lezen, het is te vinden op Wikileaks.org, Bilderberg meeting report Garmisch-Patenkirchen 1955, 08/05/09
Bekijkenpingback

Giovanni Agnelli, de overleden bestuursvoorzitter van Fiat die verschillende jaren in het organisatiecomité van de Bilderbergconferenties heeft gezeten, liet zich eens ontvallen: “Ons doel is de Europese integratie; waar de politici het hebben laten afweten, zullen wij als industriëlen slagen.”
Daniel Estulin, De ware geschiedenis van de Bilderberg Conferentie (2007), p. 25
In 1957 werd de EEG opgericht, die een vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal over de grenzen binnen Europa mogelijk maakte. Deelnemers aan de Bilderbergconferentie van 1955, zoals de Belg Paul-Henri Spaak en de Duitser Walter Hallstein, zaten aan tafel om de officiële oprichtingsdocumenten te tekenen.
James Corbett, Why We Must Oppose Bilderberg, The Corbett Report 30/05/14
Bekijkenpingback
Sindsdien zijn de idealen van de supranationale organen langzaam maar zeker steeds verder doorgevoerd: de Europese politieke unie is al bijna een feit. Nu streeft de Bilderberggroep naar een Amerikaanse en een Amerikaans-Europese Unie, die momenteel worden voorbereid door allerlei handelsverdragen, zoals TTIP het Transatlantic Trade and Investment Partnership.
Paul Joseph Watson, Bilderberg Agenda Revealed: Elite Desperate to Rescue Unipolar World, GlobalResearch 27/05/14
Bekijkenpingback

James Corbett, Why We Must Oppose Bilderberg, The Corbett Report 30/05/14
Bekijkenpingback

“Ons doel is Europese integratie; waar politici het hebben laten afweten, zullen wij als industriëlen slagen”
- Giovanni Agnelli
De Bilderbergers streven naar steeds meer integratie. Maar dit is niet in het belang van burgers. Twee voorbeelden: -Het vrije verkeer van personen en diensten binnen de EU leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt. In bijvoorbeeld de transportsector en in de bouw ontstaat werkloosheid. Werknemers moeten steeds meer met elkaar concurreren, waardoor de lonen dalen en de arbeidsvoorwaarden achteruit gaan.
Lang Leve Europa, Vrij verkeer werknemers: zegen voor multinationals, ramp voor ons 20/03/15
Bekijkenpingback

SP Rood, Kies je voor werkloosheid of voor werk? 20/05/14
Bekijkenpingback


-Omdat handelsbeperkingen met de VS in het nieuwste handelsverdrag TTIP geschrapt worden, is het niet langer mogelijk om eisen te stellen aan goederen die hier verkocht worden. Het feit dat een land democratisch heeft besloten bepaalde genetisch gemodificeerde voeding of gewassen te verbieden, wordt bijvoorbeeld aan de kant geschoven.
WvI, Stop TTIP
Bekijkenpingback

WvI, Teken tegen TTIP
Bekijkenpingback

Ewald Engelen, Waarom het handelsverdrag met de VS met argwaan moet worden bekeken #TTIP, De Correspondent plm. 01/06/14
Bekijkenpingback

Lang Leve Europa, Hoe je leven eruit ziet als TTIP is ingevoerd
Bekijkenpingback

In deze video uit januari 2014 legt de journalist James Corbett van het Corbett Report op een heldere en overtuigende manier uit waarom we tegen de Bilderberg conferentie moeten zijn.
Bekijken
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

 1. Autistisch en Zendgemachtigd zendamateur  21 oktober

  Ik heb het boek gelezen, de ware geschiedenis van Bilderberg conferentie. Echt een top boek !! Dat door vele elite mensen, de wat zwakkere beticht worden van het geloven in complotten is natuurlijk uitstekend middel om die mensen mond dood te maken en publiekelijk voor gek te verklaren om te voorkomen dat ze ooit nog serieus worden genomen. Eigenlijk best sneu en zielig !! Kennelijk geloven ze zelf in complotten maar durven ze het niet toe te geven daarom ter afleiding schuiven ze het van zich af.
  Maar goed ik als persoon met autisme voel ik mij niet bepaald aangesproken. Die hele NWO zuigt !!!

 2. Richard11  23 juni

  Lees ook mijn laatste artikel over Bilderberg en waarom de elite zich nu gaat terugtrekken in doomsday bunkers: https://schafderenteaf.wordpress.com/2015/06/17/de-echte-bilderberg-agenda/

 3. Richard11  17 juni

  Wat nog weinigen begrijpen is dat de wereldoorlog die op dit moment wordt gevoerd niet meer een oorlog is van landen tegen elkaar, maar een oorlog van de elite tegen de rest van de mensheid. Een oorlog van rijken tegen de armen. Omdat de elite hun rijkdom te danken hebben aan de opbrengst van vervuilende produkten, maar daar zelf niet aan ten onder wil gaan met de massa en ook niet mee willen stoppen. De wapens die de elite daarvoor gebruikt zijn hun eigen produkten: de uitlaatgassen van de auto’s die ze ons door de strot geduwd hebben, de uitlaatgassen van de vliegtuigen waarmee wij lekker 2x per jaar op vakantie gaan. Maar ook de draadloze technieken van onze mobiele telefoons die in combinatie met het ultrafijne stof -wat niemand kan voelen- onze hersenen en alle andere organen heel langzaam maar gestaag beschadigt. En dit is nu zo ver gekomen dat slechts 5% van de wereldbevolking nog volledig gezond is. TTIP is ook een duidelijk voorbeeld en de afbraak van de zorg in Nederland. Uiteindelijk moet dit resulteren in afname van de wereldbevolking en totale controle. De elite heeft echter de middelen om zichzelf daartegen te beschermen. Hun huizen, auto’s en de hotels waar zij verblijven zijn voorzien van de allerduurste luchtbehandelingssystemen. Ze hebben allemaal 2e huizen op plaatsen waar nog heel weinig luchtvervuiling is, met prive landingsstrippen voor hun prive jets. Ze eten geen GMO of chemisch vervuilde voeding. Zij willen niet eerlijk delen, zij willen geen welvaart voor iedereen, maar op dezelfde voet doorgaan ten koste van de rest. Dit is de oplossing voor henzelf waar de Bilderbergers jaarlijks over vergaderen, en daarom komt er ook nooit een zinnig woord naar buiten. Het wordt daarom hoog tijd dat het volk wakker wordt en aktie gaat ondernemen waar iedereen beter van wordt, anders ziet het er slecht uit voor ons en onze kinderen.

  • Mia  20 juni

   Richard11, bedankt voor je reactie. “De Bilderbergers willen niet eerlijk delen, zij willen geen welvaart voor iedereen, maar op dezelfde voet doorgaan ten koste van de rest”. De onderzoeksjournalist Mark Anderson beaamt dit. Hij houdt zich al jaren met de Bilderberg groep bezig en is geïnterviewd over de Bilderberg conferentie van dit jaar. Hij noemt de Bilderbergers de ‘beschermers van het huidige systeem op basis van schulden’ wat hen en hun verwanten vermogend houdt en ons steeds meer verarmt. En niet alleen dat. Zoals je schrijft krijgen wij steeds meer te maken met het restafval wat het systeem produceert. Het ultrafijne stof -wat niemand kan voelen- dat onze hersenen en alle andere organen heel langzaam maar gestaag beschadigt.

VOLG MIJ
ZOEKEN