RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Monsanto en andere landbouwmultinationals vormen met grootschalige monoculturen een gevaar voor de biodiversiteit. Ze bedreigen de veerkracht van de voedselproductie, de natuur en de ecologie van onze planeet.
Stop Monsanto. Doe mee aan de Mars voor Moeder Aarde!
GASTBLOG, 20/05/2015
Singing while cycling   Foto: Neerav Bhatt CC BY-NC-SA 2.0
- Een gastblog van Casimir ten Have
M
et patenten en regelgeving zet een bedrijf zoals Monsanto kleinschalige boeren buiten spel, ondermijnt de zelfredzaamheid van mensen en maakt ze afhankelijk van een op winst gebaseerde industrie.
Waarom moet het veel beter?
Monsanto en andere landbouwmultinationals claimen dat zij de wereld voeden en dat dit het beste kan met de door hen voorgestelde monocultuur en genetische manipulatie. Maar dit is eigenlijk een propaganda verhaal om hun winstbelangen te behartigen.
In ontwikkelingslanden produceren multinationals zoals Monsanto dingen die niet voor de consumptie van de lokale bewoners zijn. Bijvoorbeeld grondstoffen voor luxeartikelen in de westerse consumptiemaatschappij. Voor deze grondstoffen worden hele regenwouden gekapt. Het gaat hierbij om dingen als: palmolie, katoen, biobrandstof, soya voor de vleesindustrie en soortgelijke producten.
Monsanto doet aan genetische manipulatie om van hun van nature zwakke niet weerbare monocultuur een meer weerbare manier van landbouw te maken. Het bedrijf houdt hierbij geen rekening met de langetermijneffecten op de natuur, alleen met de kortetermijneffecten op de winst. Bij de grootschalige monocultuur zelf wordt ook niet naar de langetermijneffecten gekeken. Een monocultuur put de grond uit en heeft veel meststoffen en pesticiden nodig die op de lange termijn zeer schadelijk zijn voor de directe en ook globale omgeving.
Bij een monocultuur verdwijnen variëteiten aan plantensoorten. Hierdoor is een gewas minder bestand tegen veranderingen. Omdat er hierbij geen natuurlijk evenwicht is zijn er pesticiden nodig. Door pesticiden worden bijen gedood. Zonder bijen stort het gehele natuurlijke ecosysteem in. Zo worden wij als consumenten steeds meer afhankelijk van mechanische voedselproductie.
Door middel van genetische manipulatie kan Monsanto een patent aanvragen op bepaalde gewassen die zij gemanipuleerd hebben. Een aantal van deze gewassen zijn zo gemanipuleerd dat alléén deze gewassen tegen de bestrijdingsmiddelen van Monsanto kunnen. Door contracten met overheden worden deze gewassen op grote schaal geïntroduceerd. De chemische bewstrijdingsmiddelen verspreiden zich over het land en zo worden ook de kleine boeren gedwongen over te gaan op de gewassen van Monsanto. Door de patenten is het voor kleine boeren niet toegestaan om zaden van deze gewassen te herplanten. Dit betekent dat zij elk jaar dure zaden, pesticiden en meststoffen moeten kopen bij Monsanto. Monsanto maakt het de boeren dus onmogelijk om zelfvoorzienend te zijn. Zij maken gebruik van intimidatie en omkoping om hun zin te krijgen bij boeren en overheden.
Hoe kan het veel beter?
De beste manier om de wereld te voeden is door middel van lokale, kleinschalige, zelfvoorzienende permacultuur. Dit heeft verschillende redenen.
-De totale opbrengst aan voedingsstoffen is groter. Bij zelfvoorziendende permacultuur kunnen verschillende gewassen tegelijkertijd op hetzelfde stuk land geproduceerd worden. Deze leven prima in symbiose. Omdat het niet uit maakt welk gewas er geproduceerd wordt kan er ook het hele jaar door gebruik gemaakt worden van het land. Het is immers voor eigen consumptie.
Het is mogelijk om op aarde in overvloed te leven
Dit zijn de redenen waarom de totale opbrengst bij permacultuur dus eigenlijk groter is dan bij grootschalige monocultuur. Dit is ook mogelijk omdat er niet aan een belachelijke vraag van de wereldmarkt voldaan hoeft te worden. Er hoeft niet standaard 30 ton aan exact rechte komkommers geproduceerd te worden. De voedselopbrengst is bij permacultuur elk jaar anders, gevarieerd en dus meer dan bij monocultuur.
-Omdat er zelfvoorzienend geproduceerd wordt houdt men rekening met de lange termijn. Men is afhankelijk van de directe omgeving en zorgt hier dus goed voor. Het land moet over 10 jaar ook nog vruchtbaar zijn. Wanneer meerdere gewassen en planten door elkaar groeien ontstaat sneller een natuurlijke balans waardoor de bodem minder uitgeput raakt. Een rijke bodem met een grote variatie aan voedingsstoffen zorgt voor gezond en voedzaam voedsel. Kunstmest heeft geen grote variatie aan voedingsstoffen, daarom is het voedsel bij permacultuur voedzamer dan bij een monocultuur.
-Mensen die in hun eigen omgeving voedsel produceren vechten niet tegen de natuur zoals grote bedrijven, maar ze leven in symbiose met de omgeving en nemen verantwoordelijkheid hiervoor. Uiteindelijk plukken zij de vruchten van deze samenwerking. Het is mogelijk om op aarde in overvloed te leven. De schaarste die ons voor gehouden wordt is een illusie!
The March for Mother Earth!
Multinationals zoals Monsanto hebben door machtsspelletjes een monopolie op de biosfeer verworven. Zij hebben grote stukken land in handen. Zij omzeilen regelgeving door onderzoeken te manipuleren en gebruik te maken van lobbyisten en handelsverdragen zoals TTIP. Vanwege hun winstbejag houden zij geen rekening met de natuur, het ecosysteem en de gezondheid van de wereldbevolking. Zij zeggen onterecht dat dit noodzakelijk en voor ons bestwil is. Maar in feite willen zij ons en alles slaaf van hun winstsysteem maken.
We marcheren ergens voor, in plaats van ergens tegen
Om het ecosysteem te redden moeten wij de omgeving weer terug claimen van de grote bedrijven. Wij weten dat het beter kan en laten zien dat wij dit beter kunnen doen. Wij weten het beste hoe het ecosysteem gered kan worden. We leggen geen nadruk op het negatieve en het vechten tegen, maar laten zien dat we prima weten hoe het wel kan! We marcheren daarom ergens voor, in plaats van ergens tegen. Wij marcheren voor moeder aarde!
Tijdens deze manifestatie op 23 mei a.s. in Den Haag laten wij (de 99%) zien dat wij een eenheid zijn die op positieve wijze een nieuwe wereld wil creeren. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze eigen natuur en de omgeving, We pakken de macht hierover terug en laten zien dat wij als souvereine wezens prima zelfvoorzienend kunnen zijn, en niet afhankelijk zijn van machthebbers in bedrijven en overheden. Herclaim de straat, herclaim de omgeving, herclaim de natuur!! Marcheer voor moeder aarde op deze internationale dag van de March against Monsanto!
De manifestatie/demonstratie op 23 mei a.s.
De Mars tegen Monsanto is niet alleen tegen Monsanto maar vooral ergens vóór! We zijn voor het idee dat mensen hun lot in eigen handen nemen en de omgeving en de natuur terug claimen. Vandaar ook de facebook-pagina: “Sow seed not greed” en de naam “March for Mother Earth”.
Met alleen ergens tegen knokken kom je niet met een oplossing voor het probleem. Daarom hebben we een creatie-manifestatie! Mensen worden tijdens deze demonstratie aangemoedigd om mee te doen met het creëren van een nieuwe aarde. We gaan daarom een zadenruil-markt houden. Er wordt aan wat guerilla-gardening gedaan, er worden wat zaadbommetjes gegooid. Er is ook een plantenruilmarkt. Deze dingen zijn er om zelfvoorzienendheid te stimuleren.
Mensen worden tijdens deze demonstratie aangemoedigd om mee te doen met het creëren van een nieuwe aarde
Het is de bedoeling dat mensen meer op kleine schaal in een kleine community gaan samenwerken, mensen moeten weer meer tot elkaar komen dan dat in deze individualistische samenleving het geval is. Het gaat om samenwerken en samenzijn. Hiervoor is het handig als er bepaalde schillen van ons afvallen en dat de psychologische barriëres wegvallen die door de individualistische concurrentie zijn ontstaan. Om deze reden gaan we ook gezellig samen muziek maken en co-creëren door samen de straat onder te krijten met stoepkrijt. Het is om mensen weer een gevoel te geven dat de omgeving van hen is en zij er invloed op kunnen uitoefenen!
Verder hebben we ook een hoop boeiende sprekers die ons inlichten over de werkwijze van Monsanto en andere multinationals en ons ook informeren over de mogelijkheden die we als “bewuste bewoners, die in hun kracht staan” hebben.
Als Den Haag wat ver voor je is: ook in andere steden wordt een Mars tegen Monsanto georganiseerd. Amsterdam Rotterdam Zwolle Groningen Alkmaar
***
Het oorspronkelijke artikel De Mars tegen Monsanto 23 Mei Rabbijn Maarsenplein Den Haag verscheen eerder op Lang Leve Europa.
Lees meer
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

  1. Richard11  20 mei

    De ideale manier om permacultuur klein- en grootschalig in te zetten. Robots die planten, verzorgen en oogsten. Elk zaadje wordt voortdurend gecontroleerd en als er iets mis dreigt te gaan kan de robot aanpassingen doen.

    http://hackaday.com/2011/10/20/robotic-farming-means-more-corn-for-everyone/

VOLG MIJ
ZOEKEN