RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
De econoom Ad Broere heeft op zijn website een belangrijk artikel vertaald: Staat de wereld aan de rand van een nieuwe financiële crisis? van de Canadese econoom Mark Anielski. Een nieuwe financiële crisis is onvermijdelijk, tenzij we een begin maken met het kwijtschelden van de schulden. “De vroege joden begrepen dat dit soort correcties noodzakelijk waren om de samenleving niet ten onder te laten gaan.”
Nieuwe crash… of jubeljaar?
NIEUWS, 12/12/2014
Bomb   Foto: Steve Rotman, Flickr CC BY-NC-ND 2.0
A
ls je wilt weten hoe we ervoor staan wat betreft ons financiële systeem, aan wie kun je dat dan beter vragen dan aan een risicomanager? Mark Anielski gaat te rade bij zijn vriend Paul Moore die tot 2004 bedrijfsjurist en 'risk manager' was bij de Halifax Bank of Scotland (HBOS), destijds een van de grootste hypotheekbanken van Groot Brittannië.
Moore nam zijn werk om de bank te beschermen tegen systeemrisico serieus. Hij luidde intern de klok omdat hij zag dat HBOS failliet dreigde te gaan. Hij waarschuwde zijn medewerkers dat ze veel te hoge risico’s namen.
Sinds de crisis van 2008 is het schuldenrisico alleen maar verergerd
De bank negeerde de boodschap van Paul Moore. Omdat hij zich niet het zwijgen op liet leggen, werd hij ontslagen uit zijn functie. Maar de bankencrisis van 2008 liet zien dat Moore gelijk had gehad. HBOS viel bijna om en was gedwongen om te fuseren met RBS (Royal Bank of Scotland). RBS moest op zijn beurt worden gered met miljarden ponden aan belastinggeld.
Mark Anielski vraagt nu aan Paul Moore: Geloof jij dat sinds de bankencrisis van 2008 iets is veranderd wat betreft de financiële risico’s? Het antwoord is: Nee. Sinds de crisis van 2008 is het schuldenrisico in zowel Groot Brittannië als in de VS alleen maar verergerd.
In de fundamenten van ons financiële systeem zit iets helemaal fout. Welvaart voor Iedereen, Scheuren en barsten in het geldsysteem: reparatie of nieuwbouw?
Bekijkenpingback
We zitten in een langdurige schuldencrisis waarvoor geen oplossing bestaat en waaruit geen uitweg is. Het probleem is dat bijna al het geld (zo’n 97%) in de economieën van de VS, Canada en Europa geld-door-schuld is, dat wordt gecreëerd door private banken als ze geld uitlenen. De som van deze schulden is exponentieel gegroeid sinds het einde van de tweede wereldoorlog. Het totale bedrag van de schulden in de VS nadert bijvoorbeeld nu $ 60.000 miljard… Deze schulden zijn onaflosbaar, hoe sterk de economie ook groeit.
Samengestelde rente → exponentiële groei van schuld
Het probleem van ons op schulden gebaseerde geldsysteem is, dat de schulden hoe langer hoe meer oplopen als gevolg van het effect van de samengestelde rente (rente berekend over rente).
De Duitse gelddeskundige prof. dr. Margrit Kennedy geeft hiervan een goed voorbeeld. Stel dat iemand 5 cent op een bankrekening heeft gezet in het jaar 0 tegen een samengestelde rente van 5%. Dan zou dat in het jaar 2000 een astronomisch hoog bedrag geworden zijn dat gelijk staat aan het gewicht van vijf gouden aardbollen. Dit illustreert de absurditeit van samengestelde rente en het bewijst dat daardoor op den duur een samenleving om zeep wordt geholpen door de druk van de hierdoor ontstane schuld.
Website van prof. dr. Margrit Kennedy waar je haar boek Interest & Inflation Free Money gratis kunt lezen en downloaden
Bekijkenpingback
De schuld is 138 x zo groot geworden sinds 1950, de economie maar 5 x
Door het effect van samengestelde rente verdubbelde in de VS het totaal van de uitstaande schulden elke zeven jaar sinds 1950. In 1950 bedroeg die schuld $425 miljard ($ 2.792 per Amerikaan). In 2012 was het schuldentotaal opgelopen tot $58.800 miljard ($187.371 per Amerikaan). Dit komt neer op een verbijsterende stijging van bijna 138 keer de schuld in 1950. De Amerikaanse economie was daarentegen in 2012 niet meer dan 5 keer zo groot als in 1950. In andere landen zien we hetzelfde beeld, ook in Europa.
Sommigen zeggen dat de schulden uiteindelijk zullen worden terugbetaald. Vergeet het. De geschiedenis bewijst dat de schulden harder oplopen dan de economie groeit. Daarom zal men altijd achter de feiten aan blijven lopen.
Rente zuigt de levensenergie uit de economie
Over deze steeds groeiende schuldenberg moet ook steeds meer rente worden betaald. Rente zuigt de levensenergie uit de economie door een steeds groter beslag te leggen op elke euro, elke dollar etc. waarde die wij produceren.
De gemiddelde Amerikaan moet ongeveer 1/3 van zijn leven werken om rente te betalen
Mark Anielski heeft een schatting gemaakt dat bij het huidige schuldenniveau van de VS er in elke dollar die wij uitgeven voor goederen en diensten ongeveer 36 dollarcent aan rente zit. Dit betekent dat de gemiddelde Amerikaan ongeveer een derde van zijn werkzame leven moet werken om rente te betalen over schulden die fundamenteel onaflosbaar zijn.
Het allergrootste probleem is de onwetendheid bij de grote meerderheid van de mensheid met betrekking tot wat geld werkelijk is. De meeste mensen veronderstellen dat het geld door de centrale bank wordt gedrukt en dat de overheid daar toezicht op houdt. Beide ideeën zijn onjuist. Private commerciële banken creëren tot 98% van de totale geldhoeveelheid, in de VS, in Groot Brittannië en in de rest van Europa.
Welvaart voor Iedereen, We zijn met z’n allen financieel ongeletterd
Bekijkenpingback
Derivaten
De gevaarlijke risico’s die samenhangen met financiële derivaten – een exotische soort schuld – maken de zaken nog gecompliceerder. De mega belegger Warren Buffet heeft gewaarschuwd dat het buitensporige hoge bedrag aan derivaten wat momenteel uitstaat (690 BILJOEN dollar, 8 keer zo veel als de waarde van alles wat er in een jaar op de wereld wordt geproduceerd) een tikkende tijdbom vormt. Volgens Buffet zijn derivaten massadestructie-wapens.
Jubeljaar
Er is geen uitweg uit deze doodlopende ‘schulden’ straat. Het leidt onvermijdelijk tot een catastrofale wereldwijde financiële ineenstorting, tenzij er een moedige daad wordt gesteld door een internationaal schulden ‘jubeljaar’ uit te roepen: het kwijtschelden van alle uitstaande schulden en de wederopbouw van de wereldeconomie op basis van een wereldwijd schuldvrij en rentevrij geldsysteem. Wanneer die financiële ineenstorting plaats gaat vinden is onmogelijk te voorspellen, evenals de bankencrisis die op 30 september 2008 toesloeg niet exact voorspelbaar was.
... of roept men een jubeljaar uit met invoering van een nieuw geldsysteem?
30 september 2015 is echter wel exact zeven jaar na de crash in 2008. In de klassieke oudheid hielden de Joden zich aan economische wetten die elke zeven jaar (het Sabbath jaar) de kwijtschelding van schulden eisten en een herverdeling van de vermogens om de 49 jaar. De vroege joden begrepen kennelijk dat deze correcties noodzakelijk waren om de samenleving niet ten onder te laten gaan.
Als de schulden tijdbom zou ontploffen in 2015, zeven jaar na de crisis in 2008, wordt de wereld dan in een nieuw duister tijdperk gestort? Of roept men een wereldwijd jubeljaar uit met kwijtschelding van schulden en met invoering van een schulden- en rentevrij nieuw geldsysteem? Wie luidt er deze keer de klok?
Dit artikel is grotendeels overgenomen van Ad Broere, Staat de wereld aan de rand van een nieuwe financiële crisis?
Oorspronkelijk artikel Mark Anielski, Is the world on the verge of another financial crisis?
Meer
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

  1. Jan  13 december

    Rente zou levenskracht uit de economie halen, maar de VS is misschien het meest creatieve land ter wereld. De crisis was daar alleen in 2008 (-0,3%)en 2009 (-2,8%) en de economie groeit daar nu al zo’n 5 jaar op rij met gemiddeld boven de 2%. Veel landen in de wereld hebben amper een crisis ervaren. De huidige crisis is vooral een Europese crisis. Binnen de EU is bezuinigd op de overheidsuitgaven, dat recept past wel een beetje bij dit verhaal. Maar Ewald Engelen heeft gepleit voor meer overheidsuitgaven. Anderen zeggen dat de economische problemen worden opgelost door de impuls van nieuwe technologieën zoals robottechnologie en 3D-printen. De ene econoom zegt het tegenovergestelde van wat een andere econoom zegt.

VOLG MIJ
ZOEKEN