RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Michael Tellinger legt in deze video in het kort uit wat Ubuntu Contributionisme betekent. Van slavernij naar vrijheid, van schaarste naar overvloed, van angst naar vreugde, van verdeeldheid naar eenheid. En dat allemaal door afscheid te nemen van geld, want geld is het obstakel dat ons in de weg staat om te creëren en te gedijen. "Als het niet goed is voor iedereen, is het helemaal niet goed."
Ubuntu Contributionisme: van verdeeldheid naar eenheid
VIDEO, 03/11/2014
Als de Nederlandse ondertiteling niet direct gaat lopen, klik dan even op [=] rechtsonder in beeld.
H
ieronder vind je de vertaling van het transcript van de video Ubuntu Contributionisme: Eenheid en een Hoger Bewustzijn voor een Nieuwe Wereld. De grondlegger van het Ubuntu Contributionisme Michael Tellinger aan het woord:
"Al mijn hele leven ben ik geschokt door het menselijk lijden en de ellende die heersen op onze prachtige planeet. Lijden dat alsmaar door lijkt te gaan, alsof er geen oplossingen zijn voor de benarde toestand van de mensheid. En toch weten we in onze harten allemaal dat er wèl oplossingen zijn en dat ze heel eenvoudig zijn.
Leiders
Maar op de een of andere manier zorgen onze zogenaamde leiders niet voor oplossingen, maar in plaats daarvan creëren ze meer verwarring en ellende. We hebben onze leiders aangesteld als onze dienaars, maar ze dienen ons niet. We hebben ze aangesteld om het beste voor ons te doen, niet voor hen. Wat wij willen en nodig hebben als bevolking, zouden ze voor ons moeten doen. Gebeurt dat? Nee, het omgekeerde gebeurt.
En dus worden miljoenen mensen zich bewust van de stille oorlog tegen de mensheid. En onderling verbonden maken ze zich sterk voor verandering wereldwijd. Moedige, verlichte mensen met visie die weten dat er een betere toekomst voor de mensheid is weggelegd.
Vrijheid
We zijn allemaal geboren op deze prachtige planeet en we zijn allemaal vrij geboren. Toch kunnen we ons niet vrij bewegen. We kunnen niet wonen waar we willen, we moeten regels en wetten volgen waar we niet akkoord mee gegaan zijn toen we werden geboren. We moeten werken om belasting te betalen en om datgene te verdienen wat we geld noemen. Ook daar zijn we niet mee akkoord gegaan toen we werden geboren.
We zijn er niet mee akkoord gegaan om een nummer te krijgen en om behandeld te worden als een bedrijf. We zijn levende, ademende mensen, geen nummers. We zijn een oneindige ziel en van vlees en bloed. En toch worden we niet zo behandeld. De beperkingen die ons opgelegd worden, zijn eindeloos. En ze worden dagelijks erger.
Verdeeldheid
Het werd me heel erg duidelijk dat de mensheid een diep verdeelde soort is geworden. Verdeeld op elk mogelijk niveau dat we ons maar voor kunnen stellen. Verdeeld door landsgrenzen, door een vlag, door een religie, door onderwijs, de manier waarop we leven, de baan die we hebben, de auto die we rijden. Het soort kleren dat we dragen, de merken die we kopen. De verdeeldheid is eindeloos en veel ernstiger dan de meesten zich voor kunnen stellen. Het wordt me duidelijk dat deze menselijke verdeeldheid in direct conflict staat tot de wetten van de natuur en de resonantie van Eenheidsbewustzijn die de basis lijkt te zijn van de hele schepping.
Angst
Verdeeldheid is ook de belangrijkste reden waarom zovelen van ons altijd in angst leven. We hebben angst voor alles, angst voor de dood, angst voor onze buren, angst voor het onbekende, angst voor kanker, angst voor ziekte, angst voor het gezag, angst om onze baan kwijt te raken. We lijken bang te zijn voor alles in ons leven wat vreugdevol zou moeten zijn.
Slavernij
Al onze natuurlijke bronnen worden ontgonnen en verhandeld door multinationals die meer rechten hebben dan mensen. We zijn simpelweg slaven geworden van de grote bedrijven.
Ons land en onze aarde worden verkracht en vernietigd in de naam van geld, hebzucht en politieke controle. Deze bankiers zijn het meesterbrein achter het mondiale economische systeem dat de wereld regeert, zonder dat er ooit vraagtekens bij worden gezet. Een systeem dat ontworpen is om te controleren en om alles te vernietigen wat zich ertegen verzet, om zijn eigen voortbestaan te verzekeren. Maar nu we dit weten kunnen we het juiste doen en iedereen informeren over deze onrechtvaardigheid en er iets aan doen.
Geld
Ten eerste scheppen de banken geld uit het niets. Als je naar een bank gaat en je vraagt om een lening, wat denk je dat er gebeurt? De bankiers hebben geen kluizen met geld daarin, waaruit ze je fysiek cash-geld geven voor een lening. Nee, ze zitten achter een computer en daar tikken ze wat cijfers in en op een miraculeuze, magische manier creëren ze geld uit het niets. Er ligt geen reële waarde aan ten grondslag.
Volgens ons worden er op dit moment dagelijks ongeveer tussen de 30 en 33 wetten geschonden door de banken, inclusief de ‘Reserve Bank’ en dit alles onder het toeziend ook van de minister van financiën. De minister weet wat er gaande is en hij heeft niets gedaan om dit te voorkomen. Het is pure uitbuiting van elke Zuid-Afrikaanse burger.
Geld is geen onderdeel van de natuurlijke evolutie. Dit is een compleet misverstand van de geschiedenis van de mensheid. Iedereen die je dat leert, heeft zijn huiswerk niet gedaan. Geld is kwaadwillig geïntroduceerd in de oudheid als een instrument van slavernij, een absoluut instrument van slavernij en wij ervaren dit nu erger dan ooit. Wij zijn degenen, wij zijn de beschaving, wij zijn de mensen in de geschiedenis van deze aarde op dit moment die een verandering kunnen bewerkstelligen. Het hangt van ons af wat we doen met deze informatie en hoe we vanaf dit moment verder zullen gaan.
Maar degenen die ons willen controleren, zullen ons constant vertellen dat het erg gecompliceerd is en dat alleen geld onze problemen kan oplossen. We weten allemaal dat dit een leugen is, omdat geld niets doet. Mensen doen dingen. Mensen zorgen dat er voedsel is, ze planten zaadjes, ze bouwen bruggen en lossen de wiskundige vraagstukken op. En mensen maken de prachtigste kunstwerken. Mensen doen alles, met heel veel bezieling en plezier als het ze wordt toegestaan om het te doen. Geld is simpelweg het obstakel dat ons belet om te creëren en te gedijen.
Eenheidsbewustzijn
Ik wil het plezier en de eenvoud en de schoonheid van Ubuntu met je delen, waar mensen niet verdeeld en in angst voor elkaar leven, maar juist samen-leven en in overvloed gedijen op alle niveaus van onze samenleving. Laten we actief de boodschap van Eenheidsbewustzijn naar de hele mensheid verspreiden. Dit zal ervoor zorgen dat onze verdeeldheid geheeld wordt en het lijden van de mensheid getransformeerd wordt in overvloed. In een mondiale gemeenschap vervuld van liefde voor elkaar en niet in angst voor elkaar.
Overvloed
Als je werkt aan dit proces naar een geldloze samenleving -een Ubuntu-samenleving- waarin iedereen zijn natuurlijke talenten of geleerde vaardigheden bijdraagt ten behoeve van het grootste voordeel voor iedereen. Met bepaalde minimale regels die … , nee geen regels het is meer een overeenkomst, dat dit de manier is waarop we samenwerken. Op het moment dat je begint te werken in zo’n soort samenleving zal de overvloed zo spectaculair zijn, dat wij ons dit nu, op dit moment, niet voor kunnen stellen.
Het is niet mogelijk om ons dat voor te stellen, totdat je begint jezelf onder te dompelen in deze manier van denken. Bedenk dat het een beweging is van hoger bewustzijn. Het gaat over het breken met alle normen die we geleerd hebben te geloven. De confrontatie aangaan met de autoriteiten en terugnemen wat aan ons behoort, levende, ademende mensen.
Ubuntu Contributionisme
Ik noemde het Ubuntu Contributionisme eerst Contributionisme in 2005, toen ik er voor het eerst over begon te schrijven. Het Ubuntu Contributionisme is een compleet nieuwe sociale structuur met overvloed voor iedereen. Het is gebaseerd op oude kennis uit tijden dat ze geen geld hadden. Waar iedereen met zijn aangeboren talenten of verworven vaardigheden bijdraagt aan het grootste voordeel van iedereen in de gemeenschap. Het gaat terug tot de Afrikaanse oorsprong, Ubuntu geheten. Alle oude culturen delen op de een of andere manier dit Afrikaanse systeem Ubuntu. Ze hebben er verschillende namen voor, maar het komt altijd op hetzelfde neer. Het is verbazingwekkend dat de oude culturen duizenden jaren leefden zonder dat ze geld gebruikten. En ze gedijden, zoals Foster Gamble zou zeggen.
Ze hadden eenzelfde filosofie: als het niet goed is voor iedereen, is het helemaal niet goed. En dat is een hele mooie filosofie die ik graag wil delen met iedereen. Want ik wil niemand schade berokkenen en ik wil niets doen dat iemand schade aanricht, omdat het mij goed zal doen. Daar heb ik geen interesse in. En dit is waarom het hele Ubuntu Contributionisme systeem, de Ubuntu beweging een beweging van hoger bewustzijn is. Het is voor mensen die een nieuwe eeuw binnen gaan. Precies dat.
De Ubuntu beweging en de Ubuntu partij zijn er voor de bewuste mensen van Zuid-Afrika die begrijpen dat de mensheid totaal en compleet gecontroleerd wordt door geld en door de bankiersfamilies die de aarde waarop we leven in hun macht hebben. We moeten deze boodschap en deze informatie verspreiden en een zaadje bewustzijn planten in zoveel mogelijk mensen."
Meer informatie
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

 1. Dhr. Spiegel  12 november

  Veel van de reacties die ik op deze post lees zijn, zoals ik het zie, gegeven vanuit een wereldbeeld en een paradigma van academische conditionering. Waarom zoeken we naar een absolute waarheid en willen we dat een ander die voor ons vindt? Waarom reageren we op een persoon terwijl deze persoon niet over zichzelf praat maar over waarnemingen en redeneringen. De informatie die de heer Tellinger benoemt in zijn presentaties en boeken zijn voor mij net zo, of vaak zelfs meer, aannemelijk dan de kerkelijk/overheidsgestuurde informatiestroom die het algemeen geldende westerse wereldbeeld vormt. Ik doe mijn eigen onderzoek, zoals de heer Tellinger dat gedaan heeft, ik trek mijn eigen conclusies en neem dan ook met groot genoegen mijn eigen verantwoordelijkheid. Iets waar vele anderen ook veel baat bij zouden hebben, denk ik.

 2. Tom Rijsland  12 november

  Inderdaad, een blik op de website van de heer Tellinger maakt duidelijk dat hij over van alles speculeert. Helaas ontbreken op zijn site overtuigende publicaties. Met wetenschap heeft het niets te maken, maar hij noemt zichzelf wel ‘scientist’. Lijkt me niet iemand om als autoriteit of expert op te voeren. Hij is van de blabla, de gebakken lucht.

 3. Harriet Algra  10 november

  Sinds half september woon ik zelf in Waterval Boven Zuid Afrika, de plaats die Michael T. beweerd omgetoverd te hebben in Ubuntuvillage. Niemand hier wil ook maar iets met hem te maken hebben. Hij komt zijn afspraken niet na, hangt de dictator uit. Geld is zijn grootste angst en lijkt de belangrijkste reden te zijn dat hij een maatschappij zonder geld wil stichten om zijn schulden niet af te hoeven lossen.
  In de korte tijd dat we nu hier zitten hebben we meer contacten gelegd dan Michael T. in de 8 jaar dat hij hier woont en gelukkig ontdekken we hierdoor het echte principe van Ubuntu, de manier die niet ontwikkeld is door Michael maar de leefwijze van de Afrikanen die al eeuwen bestaat.

 4. Samutwa  8 november

  Juist.

  Een wit hoofdstuk uit het Ubuntu boek. Ruikt steeds meer naar foute boel. In een ander filmpje kreeg meneer Tellinger de vraag: “En waar haalt u het geld vandaan om dit allemaal te bekostigen?” Waarop zijn antwoord: “Geld
  schaffen we gewoon af. Hoe we verder gaan, komen we later op terug.” Later werd nog later werd nog veel later werd ongeveer nu. Mooie praatjes, maar geen uitleg.

  Vraag: hoe kan men dit contributionisme op de rails helpen? Antwoord: door geld te storten.

  ( o _ O ) Nogmaals: rrright.

  Onderzoek Tellinger’s rechterhand in de Ubuntu partij, Stephen Goodson. Onderzoek Tellinger’s manier om sprookjes over buitenaardsen en reuzen als feiten te verkopen (voetafdrukken in graniet – rrright); alsof iedereen Erich von Daniken even of voorgoed is vergeten; alsof niemand onderhand heeft begrepen dat Zacharia Sitchin van metaforen een mythe heeft geschapen.

  “Michael Tellinger has made groundbreaking discoveries about ancient vanished civilizations at the southern tip of Africa. He is an author, an explorer and a scientist.” – http://www.michaeltellinger.com/

  Author, explorer, sure, why not? Politician, yes. Fraud, maybe. Scientist? No, not a scientist. Groundbreaking discoveries? Welke? Door wie nagetrokken? En waar zijn de publicaties na te lezen? Tussen de commentaren op Youtube wellicht?

  “Let me remind you that we know less about our human history than is allowed by the laws of physics. So if you fall into the category of individuals who immediately dismiss this as a hoax or natural erosion, I ask you to check your ego and arrogance and open your mind to infinite possibility in a multiverse of infinite possibility.” – Tellinger himself, mbt de zg voetafdruk van een reus. Nee, meneer Tellinger, het klinkt zeer interessant maar zonder verder bewijs blijft het op zijn zachtst gezegd bij een speculatie. Om meteen met woorden als ego en arrogantie uit de hoek te komen, wanneer een ander de voorkeur geeft aan een skeptische kijk op de zaak, is bij voorhand een zwaktebod en komt bovendien nogal dreigend over, alsof een ander met een andere mening die beter voor zich kan houden.

  Als een (kuch) wetenschapper dergelijke taal bezigt, bedank ik bij deze alvast voor het verder aanhoren van toekomstige partijprogramma’s en beleidsbabbels. Mijn arrogante ego mocht nog eens met een kluit het riet in worden gestuurd, wanneer ik meneer de partijleider een kritische vraag zou stellen.

  “God bless you and may the light of the creator shine on all of humanity in our efforts to unite.” – Tellinger, http://www.ubuntuparty.org.za/p/about.html

  What god? What creator? What science?

  No thanks.
  Next.

  Samutwa

 5. eco-ernie  7 november

  Hoe wil je dit voor elkaar krijgen, als je weet dat de mens een geboren leugenaar is en vooral : lui.
  Er vanuit gaan dat iedereen iets bijdraagt voor het grotere geheel is een prachtige doelstelling, maar hoe ‘dwing’ je dat af? Er zullen altijd mensen zijn die het systeem willen exploiteren in hun eigen voordeel, dat zit in het bewustzijn van de mensch en roei je echt niet zomaar even uit…

  • Mia  13 november

   ‘De mens is van nature lui.’ Dat is één van de tegenwerpingen die Michael Tellinger vaak krijgt. In deze video spreekt hij erover. In zijn boek Ubuntu Contributionism weerlegt hij dit argument (p. 325). Het is onmogelijk om waardeoordelen over de menselijke natuur te vellen, zolang we nog in het oude systeem zitten. Dit systeem vervormt onze waarneming en onze zelf-perceptie. Michael Tellinger schrijft: “laat me een voorbeeld zien van iemand die zich niet inzet voor iets wat hij of zij erg belangrijk vindt en graag doet”. In het Ubuntu Contributionisme kunnen mensen doen wat bij hun talenten past, iets wat ze echt leuk vinden. Het is onwaarschijnlijk dat mensen dan niet in beweging komen.

 6. Hans Stil  7 november

  Een mooi en hartverwarmend pleidooi. Nu de praktische kant. Hoe krijg je dit alles in beweging, anders dan een zaadje bewustzijn planten. Gaat ‘de beweging’ het zo redden, dat vraag ik me af. Moet je geen dingen gaan doen die tastbare resultaten zullen geven, hoe klein ook, ter aanmoediging zodat steeds meer mensen zullen zien dat Ubuntu werkt. De site is nog niet zo ver zag ik net, maar wie weet. In elk geval succes gegund (ik weet even niet wat ik verder tastbaar kan doen).

  • Mia  10 november

   De website Ubuntuplanet is pas net in de lucht. De bedoeling is om tastbare resultaten neer te zetten. Want zo begint het: lokaal, kleinschalig, een probleem oplossen in je eigen omgeving. Zodat mensen zien dat het werkt inderdaad. Hier zie je een voorbeeld: een Ubuntu bibliotheek.

 7. Anoniem  3 november

  Een (groot) aantal mensen dat het ‘alternatieve’ (het zelf-opzoek-nieuws) leest heeft wel de intentie om het een en ander op het toneel te krijgen. Vraag is: hoe bereiken we een groep mensen die zich toelegt op het reguliere nieuws? Gaan we ‘stiekum’ stickers plakken bij bv. stoplichten, glascontainers, statiegeldinleverpunten? Is een omroep als de VPRO bereid dit nieuws te brengen? Of een partij als de SP of Partij voor de dieren? Of met een luchtballon een reclame te maken voor een bepaalde site?
  De mogelijkheid om op een artikel te reageren als dit is positief. Ook mooi is om op een artikel te kunnen reageren zonder inleveren van e-mailadres m.b.v. het systeem: bewijs dat je geen compter bent (voor de wat voorzichtiger mensen onder ons). Belangrijk is dat we als sociaal bewustzijn uit onze verstarring komen. Al reageer je ‘maar’ op een artikel met een paar zinnen, die energie komt ten goede.

  • Mia  8 november

   @anoniem Zo’n overgang naar een nieuwe samenleving zal niet van de ene op de andere dag plaatsvinden. Michael Tellinger schrijft in zijn boek Ubuntu Contributionism (2013) : “we cannot go from zero to hero in one step” (p. 161). Een basisinkomen is een goed idee, maar daarvoor zijn we afhankelijk van het oude systeem, dus of dat gaat lukken is onzeker. Tussenstappen die we meer in eigen hand hebben, zijn de monetaire hervorming (complementair geld) en P2P-initiatieven.
   Hoe we mensen gaan bereiken is een goede vraag. Een heleboel mensen werken er hard aan via Twitter, Facebook en allerlei websites. Daar moeten we gewoon mee doorgaan. Zo gaan we een steeds groter publiek bereiken, dat kan niet anders. Af en toe krijgen we hulp van bekende Nederlanders zoals onlangs in DWDD en dan kan het hard gaan.

 8. Anoniem  3 november

  Heel mooi beeld. Kunnen we daar ‘ineens’ op overgaan? Kan het ook dat we eerst een basisinkomen krijgen, zodat we ons los kunnen maken van uitkeringen en betaald werk en zo makkelijker gemeenschappen kunnen vormen of initiatieven neerzetten? Je moet ergens beginnen, de weg van geleidelijkheid kan ook goed werken, dus eerst loskoppeling van ketens (uitkering en werk).

VOLG MIJ
ZOEKEN