RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Het meeste alternatieve geld heeft nog te weinig impact op de reële economie. De Talent is het eerste geldmodel dat alle functies in zich heeft om wel een verschil te kunnen maken. Na een intensieve voorbereidings- en ontwikkeltijd is de Talent nu beschikbaar voor implementatie.
Een nieuwe generatie complementair geld: de Talent!
NIEUWS, 24/11/2014
De Gelre, het eerste geld op basis van de Talent
D
oor de kredietcrisis die begon in 2007/2008 is overal in het Westen de levensstandaard achteruit gegaan. Kleine en middelgrote bedrijven kunnen niet of nauwelijks overleven door het gebrek aan krediet en door de afnemende vraag in de economie. Ondertussen melden de multinationals recordwinsten en pakken ze een steeds groter aandeel van de markt.
Tijdens de Grote Depressie werden in de VS honderden soorten alternatief geld gebruikt
Een goede complementaire munt die beheerd wordt door mensen die weten wat ze doen, heeft alle mogelijkheden om het midden- en kleinbedrijf van zowel kapitaal als van nieuwe klanten te voorzien. Complementair geld biedt een goed klantenbindingsprogramma, omdat mensen dit geld alleen bij aangesloten bedrijven kunnen spenderen. Het heeft ook het potentieel om de liquiditeitsproblemen van zowel de bedrijven, als die van hun klanten serieus te verlichten.
In economisch moeilijke tijden kunnen alternatieve valuta verlichting bieden. Tijdens de Grote Depressie werden in de VS honderden soorten alternatief geld gebruikt.
Loren Gatch, Local Money in the United States during the Great Depression, Essays in Economic & Business History — Vol XXVI, 2008
Bekijkenpingback
In Spanje en Griekenland, landen die hard getroffen zijn door de eurocrisis, zien we tientallen nieuwe geldeenheden ontstaan.
Ariana Eunjung Cha, In Spain, financial crisis feeds expansion of a parallel, euro-free economy, The Washington Post 27/08/12
Bekijkenpingback

Vivian Doumpa, Community Currencies And Bartering Models Take Root In Greek Cities, Pop-Up City 14/05/13
Bekijkenpingback

Argentinië kon door complementair geld overleven na de collaps in 1998/2002.
De Zwiterse WIR
Het bekendste voorbeeld van complementair geld is de Zwiterse WIR die werd ingevoerd in 1934 als reactie op de Grote Depressie. Aan de WIR nemen ongeveer 62.000 kleine en middelgrote bedrijven deel en er gaat ongeveer 2 miljard WIR per jaar om in het netwerk.
Anthony Migchels, The Swiss WIR, or: How to Defeat the Money Power, Realcurrencies.wordpress.com 19/04/12
Bekijkenpingback
De WIR is beroemd om zijn stabiliserende werking tijdens recessies.
De werking van de WIR is tegengesteld aan de werking van gewoon geld. Banken geven normaal gesproken meer krediet bij economische voorspoed en minder tijdens een recessie. Dit versterkt de schommelingen in de economie.
De WIR is beroemd om zijn stabiliserende werking tijdens recessies
De WIR biedt hiervoor een oplossing. De meeste bedrijven geven de voorkeur aan de regulier geld, maar bij economische tegenwind zijn ze allang blij als ze hun producten kunnen verkopen via WIR. Als het economisch goed gaat, wordt dus meer gewoon geld gebruikt en ten tijde van een recessie wordt de omzet in WIR hoger. De WIR werkt, zoals zoveel complementaire munten, contracyclisch ten opzichte van de economische ups en downs, wat de stabiliteit in de economie ten goede komt.
Beperkingen van alternatieve valuta
Complementair geld kan uitkomst bieden ten tijde van economische crises. Maar de markt voor alternatief geld kent grote problemen. Amateurisme is er een van. Veel alternatieve geldsystemen blijven in een idealistische hobbysfeer hangen. De valuta's die wel slagen worden meestal beheerd door zeer gedreven mensen. De WIR laat zien hoe zelfs een eenvoudig geldmodel succesvol kan zijn als er een professionele organisatie achter zit.
Het tweede grote obstakel dat een echte doorbraak van de alternatieve valuta in de weg staat, zit in de beperkingen van de architectuur. Het technisch ontwerp van het geld laat te wensen over. Grofweg bestaan er 2 typen complementair geld: Euro/Dollar gedekte eenheden en op wederzijds krediet gebaseerde eenheden.
Euro/Dollar gedekt geld
Het meeste complementaire geld werkt met de basisovereenkomst dat 1 eenheid gelijk is aan 1 Euro/Dollar, wat betekent dat het gebruik maakt van de Euro of de Dollar als rekeneenheid. Voorbeelden van het Euro/Dollar gedekte geld zijn de Amerikaanse Berkshares, de Duitse Chiemgauer en de Britse Brixton Pound.
BerkShares Inc. Local currency for the Berkshire region
Bekijkenpingback

Anthony Migchels, Regional Currencies in Germany: the Chiemgauer, Realcurrencies.wordpress.com 02/02/12
Bekijkenpingback

The Brixton Pound
Bekijkenpingback

Het voordeel van dit geld is de inwisselbaarheid van de eenheid in euro of dollar
Dit alternatieve geld worden gecreëerd door de verkoop van eenheden: een Berkshare kun je kopen voor $1. De dollar is in handen van de uitgevende organisatie, de Berkshare wordt in omloop gebracht door die bij een lokaal bedrijf uit te geven. Het lokale bedrijf kan de munt dan weer spenderen bij een collega of door het salaris van een werknemer ermee te betalen. Als een bedrijf op een bepaald moment meer Berkshares verwerft dan het op zinvolle wijze kan besteden in het netwerk, kan het de Berkshares omwisselen voor dollars bij de uitgevende organisatie.
Het grote voordeel van dit systeem is de inwisselbaarheid van de geldeenheid. Maar het grote nadeel is dat er nooit meer Berkshares in omloop gebracht kunnen worden dan de uitgever aan dollars aanhoudt. Dit betekent dat er geen renteloos krediet geboden kan worden. Geldschaarste blijft een probleem, omdat de geldhoeveelheid afhankelijk is van de schaarse dollar.
Op wederzijds krediet gebaseerd geld
Geldsystemen die gebaseerd zijn op wederzijds krediet creëren geld als krediet. Voorbeelden zijn de LETS-kringen die overal ter wereld actief zijn, maar ook de Zwitserse WIR is gebaseerd op wederzijds krediet.
Ook in ons land wordt het LETS-systeem gebruikt. In onder andere Groningen, Amersfoort en Utrecht zijn LETS-kringen actief. In Amsterdam bestaan de NOPPES, in Rotterdam de DAM. Twee voorbeelden:

St. De Keerkring, LETS ruilkring te Groningen
Bekijkenpingback

NOPPES Amsterdam
Bekijkenpingback

Bij dit type geld krijgen deelnemers na aanvraag een bepaald krediet aangeboden en daarna kunnen ze de alternatieve valuta uit gaan geven binnen het netwerk. Op het moment dat ze dat doen, ontstaat nieuw geld. Zodra ze hun krediet aanzuiveren (door bijvoorbeeld omzet die ze binnen krijgen), gaat het geld weer uit circulatie.
Het voordeel is dat er geen geldschaarste is en dat het geld rentevrij is
Het grote voordeel van dit systeem is, dat er geen geldschaarste is. Mensen zullen eerder een overvloed aan geld ervaren en een tekort aan plekken waar ze het geld kunnen besteden. Precies het tegenovergestelde van de Euro/Dollar economie waar de meeste mensen minder geld hebben dan ze zouden willen besteden of investeren. Bovendien is het krediet rentevrij en zeer goedkoop.
Maar dit voordeel kent een prijs: er is geen Dollar/Euro bij de uitgevende organisatie om de munt in terug te wisselen. Dit is een echt probleem, omdat er altijd bedrijven zijn die meer binnen krijgen van de eenheid dan ze nuttig kunnen spenderen binnen het netwerk. Juist de meer succesvolle bedrijven, die gewilde producten aanbieden, zitten met dat probleem. Als gevolg hiervan moeten ze acceptatie verminderen of zelfs stoppen.
De Talent
Beide geldsystemen hebben voor- en nadelen. Het ene systeem biedt Euro-inwisselbaarheid, maar geen rentevrij krediet en het andere biedt rentevrij krediet, maar geen Euro-inwisselbaarheid. De geldarchitectuur de Talent, die ontwikkeld is door de Nederlandse monetair hervormer Anthony Migchels is een doorbraak in complementair geld door rentevrij krediet met Euro-inwisselbaarheid te combineren.
De Talent is gebaseerd op wederzijds krediet en er is een online beurs beschikbaar waar mensen hun op de Talent gebaseerde geldeenheid te koop aan kunnen bieden voor Euro's. Met de Talent is er overvloedig geld voor iedereen, terwijl succesvolle bedrijven niet het risico lopen om met een teveel aan complementair geld te blijven zitten, waardoor ze eerder geneigd zullen zijn om mee te doen.
Zie voor een volledig overzicht van het systeem: Anthony Migchels, Mutual Credit for the 21st century: Convertibility Realcurrencies.wordpress.com 10/01/12
Bekijkenpingback
De Talent is het eerste geldontwerp ter wereld dat alles biedt wat we van geld verwachten
De Talent is een complete set van software en ‘best practices’, die nu beschikbaar is voor iedereen die zijn eigen munt wil beginnen. De Talent kan tegen zeer lage kosten worden geïmplementeerd en levert de initiator alles wat hij nodig heeft om een werkelijk complete munteenheid aan te kunnen bieden, waarin de geleerde lessen uit 80 jaar ervaring met complementair geld wereldwijd zijn verwerkt.
Als je de Talent wilt gaan gebruiken, kun je op de hulp van Anthony Migchels, de ontwerper van het systeem rekenen.
De Talent is met name geschikt voor ondernemende mensen die begrijpen wat er op het spel staat én die de zakelijke kansen zien van goed gemanaged alternatief geld voor zowel de deelnemers, als voor degene die de eenheid in de markt zet.
De Talent is een doorbraak in complementair geld
Door de implementatie van de Talent, kan de ondernemer zich richten op het opbouwen van een netwerk en op de organisatie die nodig is voor de uitvoering, terwijl hij de zekerheid heeft dat hij zijn deelnemers de beste complementaire munt aanbiedt die momenteel beschikbaar is. De Talent is het eerste geldontwerp ter wereld dat alles biedt wat we van geld verwachten:
* Het is voldoende beschikbaar ('overvloedig geld')
* Het biedt renteloos krediet
* Het is inwisselbaar voor de Euro/Dollar
* Het maakt on-line betaling en betaling via de mobiele telefoon mogelijk
* Het is geschikt voor zowel Business to Business als Business to Consumer
* Het is potentieel ook geschikt voor (lokale) overheden
* Implementatie gaat gepaard met volledige consultancy (hulp van de ontwikkelaar)
Al met al is de Talent de eerste geldarchitectuur die er echt klaar voor is om de concurrentie met de Euro en de Dollar aan te gaan.
NU is de tijd!
Jaren van onderzoek en ontwikkeling zijn geïnvesteerd in de Talent. Het geldmodel geeft antwoord op de belangrijkste problemen waarmee mensen vandaag de dag geconfronteerd worden. De eerste eenheid op basis van de Talent is de Gelre, die in een experimentele fase zit en waarvoor op dit moment fondsen worden geworven voor een bredere marketing. Binnenkort zal een nationale variant voor Nederland worden gelanceerd: de Florijn.
Help mee in de strijd tégen de banken en vóór een eerlijke economie
Implementatie van de Talent wordt serieus overwogen in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Ierland.
Binnenkort zal een belangrijk crowdfunding initiatief worden gestart, waar je de kans krijgt om mee te doen en een verschil te maken in de strijd tégen de banken met hun rente en deflatie en vóór gewone mensen die op zoek zijn naar een eerlijk alternatief voor iedereen.
***
Dit artikel is een vrije vertaling en kleine bewerking van het artikel Introducing The Talent van Anthony Migchels dat op 19 november 2014 verschenen is op Realcurrencies.wordpress.com
Ik heb ook dankbaar gebruik gemaakt van de vertaling van Ad Broere Wat de Zwitsers kunnen, dat kunnen 'wir' ook die gepubliceerd is op Adbroere.nl
Meer
* In een interview met Paul Buitink "Overheid heeft taak fatsoenlijk monetair systeem aan te bieden" legt Anthony Migchels uit waarom de Talent een doorbraak is in de wereld van het complementaire geld (plm. 3-10 min.)
* In een artikel op Realcurrencies.wordpress.com wordt een overzicht gegeven van de werking van de Talent Mutual Credit for the 21st century: Convertibility
* Anthony Migchels, More On The Talent 16/12/14
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

 1. Mia Molenaar  2 december

  @Paulus Mijn kennis reikt niet ver genoeg om deze vragen te kunnen beantwoorden, dus ik heb ze aan Anthony Migchels voorgelegd. Dit is zijn antwoord:
  Het stabilisatiefonds staat los van de kredietverlening. Het systeem is gebaseerd op ‘wederzijds krediet’ en daarbij hoort ook ‘wederzijds verzekeren’ tegen bijvoorbeeld faillissement: dat gebeurt door bij de kredietverstrekking een klein eenmalig percentage in te houden dat gaat in een pot om dat soort verliezen te dekken.
  De inwisselbaarheid is altijd gegarandeerd, omdat er tegenover iedere Talent ofwel een euro, ofwel een belofte om te betalen staat.
  Bedrijven die in de min staan moeten maandelijks 1/12e aflossen (het is een doorlopend krediet en ze kunnen wat ze aflossen ook weer uitgeven) en dat moeten ze op de Beurs aanschaffen. Dat betekent ook dat als een munt onverhoopt uit circulatie gaat, dat alle openstaande kredieten binnen een jaar zijn afgewikkeld. Inwisselbaarheid is dus altijd mogelijk, wel kan het gebeuren dat een bedrijf even geduld moet hebben, of tijdelijk met een iets lagere koers genoegen moet nemen.
  Het is ook mogelijk dat de Talent organisatie te veel krediet (en dus te veel geld) in circulatie brengt en dat dat kan leiden tot overaanbod van Talent op de beurs. Dit kan echter geheel gemanaged worden door de kredietlimieten (en dus het geld in circulatie) van de bedrijven te verminderen. Bovendien leidt een tijdelijk lagere koers tot een grotere vraag op de Beurs: tenslotte is de Talent in de winkel 1 euro waard en als de koers zakt naar bijvoorbeeld 90 cent, dan hebben consumenten en bedrijven al 10% korting bij het betalen met de Talent.
  Maw: er kunnen tijdelijke disbalansen zijn, maar het systeem voorziet in full control voor het beheer, waarbij de koers van de Talent leidend is bij het bepalen van hoeveel krediet er in het netwerk uitgegeven kan worden.

  @Hans De Gelre is al geïntroduceerd, maar zit nog in een experimentele fase. Een online betaalplatform is al wel beschikbaar. Hier kun je zien dat de Gelre in bedrijf is https://gelre.org/
  Als ik het goed begrijp wordt de nationale variant de Florijn volgend jaar geïntroduceerd. Hoe deze complementaire munten zich verhouden tot het OBI (onafhankelijk basis inkomen) weet ik niet goed. Wat ik wel weet: voor OBI zijn we afhankelijk van de overheid of het wel of niet ingevoerd zal worden. De introductie van een complementaire munt hebben we zelf in de hand.

 2. Hans van Poelgeest  28 november

  Ubuntu PARTIJ Nederland: Kan de Gelre in 2015 geïntroduceerd worden, is er een digitaal platform zodat er in winkels en online betaald kan worden? is de Gelre een compensatie middel om in de basis van ‘de OBI’ (onafhankelijk basis inkomen) te staan? Graag een reactie via e-mail: info@ubuntupartijnederland.nl

 3. Paulus  28 november

  Wordt het stabilisatiefonds kleiner als bedrijven hun renteloos krediet niet kunnen terugbetalen door bijvoorbeeld faillissement?
  En is dan de inwisselbaarheid voor euro’s wel te garanderen? Er is tenslotte voor lokale valuta ook geen bankgarantie van De Nederlandsche Bank.

 4. Tom Rijsland  26 november

  Feminism/Homolobby/Porn/Sexual ‘Liberation’ are all One and they have another key effect: they murder fertility. Fertility in the West is barely sufficient to maintain current population. This serves their depopulation agenda.

  Een alinea van de website van Anthony Migchels die mijn argwaan wekt.

  Denk je dat personen als Migchels en eerder Tellinger bruggen kunnen slaan? Eerlijk gezegd stoten denkbeelden zoals in het citaat mij af. Ik vraag me daardoor ook af of het verhaal achter de Talent wel klopt, maar ik kan dat niet controleren. Het klinkt wel prachtig. Ik deel het ideaal van welvaart voor iedereen, ik ben niet cynisch.

 5. Hans van Poelgeest  24 november

  We houden dit in de gaten, (Ubuntu PARTIJ Nederland). Een onafhankelijk maandelijks basisinkomen (OBI) op basis van deze transitie mogelijkheid is zéér interessant.

VOLG MIJ
ZOEKEN