RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Is er een oplossing voor de crisis? Is er een antwoord op de groeiende armoede, de hoge werkloosheid, de enorme bezuinigingen, het verlies van democratische rechten? Je gelooft je oren misschien niet, maar het antwoord is ja. Gelukkig wel. Het Ubuntu Contributionisme is een prachtig plan voor een nieuwe sociale structuur waarin iedereen absoluut vrij en gelijk is en waarin we onderling samenwerken aan een gemeenschappelijk doel van overvloed voor iedereen.
Maak kennis met het Ubuntu Contributionisme
UITGELICHT, 31/10/2014
Plan B bestaat uit 4 onderdelen
I
n het Ubuntu Contributionisme draait het om menselijkheid, ware MENSelijkheid. Niet langer regeert de ene mens de andere, niet langer verdient de een zoveel meer dan de ander. Alle mensen hebben evenveel waarde. Iedereen levert een bijdrage en iedereen deelt mee in de rijkdom. In zo'n maatschappij kunnen we samenleven in verbondenheid, terwijl we tegelijkertijd onze eigenheid behouden.
Klinkt als een sprookje, niet? Toch is dit plan verbazingwekkend realistisch. Het is de moeite waard om ons erin te verdiepen. Wat betekent Ubuntu? Ubuntu is een Afrikaanse term die ruwweg te vertalen is als “menselijke goedheid.” Er zijn nog vele andere vertalingen van Ubuntu mogelijk, waaronder:
- “Eén-zijn”
- “Menselijkheid tegenover anderen”
- “Ik ben omdat wij zijn”
- Menselijk worden door anderen
Een veel gebruikte definitie van Ubuntu is “het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”.
De Zuid-Afrikaanse onderzoeker en schrijver Michael Tellinger, die de grondlegger van het Ubuntu Contributionisme is, verwoordt het zo: "Het woord Ubuntu is bekend bij iedereen in Afrika.
"Ik ben wie ik ben, door wie wij allen zijn"
Het is een oude Afrikaanse traditie. Het zit in het bloed van de mensen in Afrika. Het woord gaat over de gemeenschap, en hoe de gemeenschap kan functioneren als een bewust organisme in het voordeel van iedereen, terwijl diversiteit wel blijft bestaan binnen de gemeenschap. De definitie die vaak wordt gebruikt om Ubuntu te beschrijven is ‘Ik ben wie ik ben, door wie wij allen zijn’."
Je kunt je menselijkheid niet uiten in individualisme. Ubuntu is hoe jij je menselijkheid realiseert in je relaties naar anderen in je gemeenschap. Als jij goede energie creëert, spreidt dat zich uit over de gemeenschap en zelfs de hele mensheid. We zijn allen verbonden, we zijn allen één. Je ben wie je bent door wie we allemaal zijn.
Als het niet goed is voor iedereen, is het helemaal niet goed
Michael Tellinger begon in 2005 zijn gedachten over een nieuwe economie en samenleving Contributionisme te noemen (iedereen draagt bij), maar een aantal jaren later realiseerde hij zich dat dit woord eigenlijk een spiegelbeeld is van de oude filosofie van Ubuntu. En daarom werden Ubuntu als de oude filosofie en Contributionisme als een 21ste eeuwse filosofie samengebracht. Het motto van het Ubuntu Contributionisme is: als het niet goed is voor iedereen, is het helemaal niet goed.
Geld
Ubuntu Contributionisme gelooft in een wereld zonder geld. We hebben geen geld nodig. Sterker nog: geld heeft ons altijd in de weg gestaan om welvaart en geluk voor iedereen te bereiken.
Michael Tellinger schrijft: "Het universum om ons heen is spectaculair in zijn schoonheid, oneindig in de overvloed van goddelijke schepping – en alles werkt zonder geld. De wereldwijde bewegingen zoals ‘Occupy Wall Street’ hebben de misstanden onder de aandacht gebracht, zodat 99% van de mensen wakker aan het worden is over de grove ongelijkheid op onze planeet en het massale misbruik dat we hebben doorstaan onder hen die het geldsysteem beheersen."
Als wij ons van dit onderdrukkende systeem willen bevrijden, zullen we ons van het geld los moeten maken
“Thomas Jefferson, een van de grondleggers van de Verenigde Staten van Amerika, gaf de volgende verklaring af rond 1780: “Ik geloof dat bankinstellingen gevaarlijker voor onze vrijheden zijn dan staande legers. Als de Amerikaanse burgers het toe zullen staan dat de particuliere banken de uitgifte van chartaal geld zullen beheersen, zullen de banken en de vennootschappen die rondom hen ontstaan, eerst door inflatie, dan door deflatie, de mensen van al hun eigendommen beroven, totdat hun kinderen op het continent dat hun vaders veroverden dakloos zullen ontwaken. De macht van geldcreatie moet van de banken worden genomen en aan het volk worden teruggegeven, aan wie het toebehoort.“
Deze dag is gekomen. Het is nu heel duidelijk dat de mondiale bankiers en degenen die het aanbod en de stroom van geld beheersen, de controle hebben over onze planeet en dit al voor een lange, lange tijd met alle ellende vandien. Hoe en waarom dit is gebeurd is een fascinerend verhaal dat ons duizenden jaren terug brengt naar de Sumerische beschaving en de oprichting van het eerste geldsysteem, in de vorm van kleitabletten. Michael Tellinger beschrijft een groot deel hiervan in zijn onderzoek en presentaties.
Geld is niet ergens in de geschiedenis opeens ontstaan als een heilzaam middel voor de mens om te gebruiken. Dat is de desinformatie die ons door middel van onze opvoeding en onderwijs is ingegeven, om ons dom te houden. Geld werd ooit kwaadwillig geïntroduceerd als een instrument van slavernij door een groep van anonieme controllers (de latere bankiers). Als wij ons van dit onderdrukkende systeem willen bevrijden, zullen we ons van de banken en uiteindelijk van het geld los moeten maken. Het Ubuntu Contributionisme is een wereld zonder geld.
Is dat mogelijk? Hoe werkt dat dan? En hoe komt zo'n samenleving eruit te zien? Binnenkort meer over het Ubuntu Contributionisme.
Sinds kort is er ook een Nederlandstalige website over het Ubuntu Contributionisme. Je kunt je daar aansluiten bij Ubuntu Nederland.
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

  1. Marx  29 mei

    Contributionisme is leuk gevonden, maar is niks meer dan een nieuw woord voor communisme.

  2. Harriet Algra  10 november

    Hier in Waterval boven, het dorp waar Michael T. sinds 8 jaar woont is iedereen klaar met Michael T. : “He talks de walk but he can’t walk the talk”. Om een wereld zonder geld te scheppen heb je eerst geld nodig anders red je het niet. Hij is een fantastisch spreker maar wil als een god boven aan de piramide staan. Het is verbluffend dat we in de 2 maanden dat we hier wonen nog niemand hebben ontmoet die ook maar een positief woord over hem weet te vertellen. Dat zet je toch aan het denken.

VOLG MIJ
ZOEKEN