RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Op 11 oktober a.s. is een Europese Actiedag gepland tegen de handelsverdragen TTIP, CETA en TISA. Op verschillende plaatsen in Europa worden demonstraties en protestacties georganiseerd. Op de Stop TTIP, CETA en TISA website kun je zien welke acties worden gevoerd en je kunt ook zelf je eigen initiatief toevoegen. Zo wordt voor iedereen duidelijk waar je moet zijn als je mee wilt doen met deze actiedag.
Actie tegen TTIP, CETA en TISA
BLOG, 19/09/2014
Plan B bestaat uit 4 onderdelen
TTIP, CETA en TISA vormen een grote bedreiging voor onze welvaart, onze gezondheid, onze vrijheid en ons milieu.
Stop TTIP, CETA en TISA website
Bekijkenpingback
TTIP
TTIP is een handelsakkoord tussen de EU en de VS. We weten weinig over TTIP omdat de onderhandelingen achter de schermen en grotendeels in het geheim worden gevoerd. Uit gelekte stukken blijkt dat TTIP o.a. onze voedselveiligheid zal aantasten. Jamie Oliver, de bekende Britse topkok waarschuwt voor TTIP omdat TTIP Europa kan dwingen om de invoer van Amerikaanse voedingsproducten met groeihormonen en pesticiden te accepteren. Ook met chloor behandeld vlees en genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen en landbouw kunnen we met TTIP niet meer tegenhouden.
Aan TTIP kleven nog veel meer gevaren: ondermijning van de democratie, het arbeidsrecht en de digitale privacywetten. De website Lang Leve Europa heeft veel over TTIP geschreven. Je vindt het bijvoorbeeld hier en hier en hier en hier.
CETA
CETA is een handelsverdrag tussen de EU en Canada. Het doel is om de handelsbelemmeringen tussen beide continenten weg te nemen. Net zoals bij TTIP betekent dit in de praktijk dat de multinationals ruim baan krijgen en de gewone burger het nakijken heeft.
CETA is al in een vergevorderd stadium. De Europese Unie en Canada zijn het eens geworden over het ontwerp voor een vrijhandelsakkoord. Beide partijen maakten onlangs bekend dat de onderhandelingen over de tekst zijn afgerond.
ISDS
CETA en TTIP bevatten beide de ISDS clausule het Investor-State Dispute Settlement. ISDS wil zeggen dat bedrijven overheden kunnen aanklagen als ze vinden dat ze tegen regels en wetten oplopen die hun bedrijfsbelangen schaden. De bevoegdheden zijn niet evenwichtig verdeeld. Bedrijven krijgen de mogelijkheid rechtszaken aan te spannen tegen overheden. Omgekeerd kunnen overheden bedrijven niet ter verantwoording roepen.
ISDS betekent dus feitelijk dat multinationals zich niets meer aan hoeven te trekken van bijvoorbeeld onze arbeids-, milieu- en voedselveiligheidswetten.
TISA
TTIP en CETA zijn nog braaf in vergelijking met een nieuwe, nog geheimere handelsovereenkomst tussen de EU en de VS voor dienstverlening, de TISA, de Trade in Services Agreement. Als dit akkoord doorgaat zullen de financiële sector en andere dienstverleners nog verder geliberaliseerd en gedereguleerd worden dan ze nu al zijn.
Lidstaten van de EU zullen door het TISA-akkoord verplicht worden om gezondheidszorg, kinderopvang, postbedeling, media, watervoorziening, energieproductie en openbaar vervoer open te stellen voor buitenlandse bedrijven.
Er is hier sprake van een significante soevereiniteitsoverdracht en overheveling van bevoegdheden, ver buiten het mandaat dat de EU ooit heeft gekregen. Ook het TISA bevat de ISDS-clausule. Nog meer over TISA lees je hier.
ACTIEDAG
Uit de website Stop TTIP, CETA en TISA blijkt dat er nog geen acties in Nederland gepland staan. Daar kunnen we verandering in brengen. Foodwatch en ASEED zijn twee organisaties die ook in Nederland actief zijn en die zich sterk maken om TTIP van tafel te krijgen. Er is een goede kans dat Foodwatch en Aseed zich willen aansluiten bij de actiedag.
Maandag 8 september was er een overleg bij ASEED als voorbereiding op de actiedag.
Maar natuurlijk kun je ook zelf het initiatief nemen. Je kunt je actie op de website Stop TTIP, CETA en TISA laten plaatsen om er zo meer bekendheid aan te geven.
***
Dit artikel is overgenomen van de website Lang Leve Europa
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

  1. 2e Hans  19 september

    Invloed, daar gaat het om. En natuurlijk hebben de politieke partijen elk een voor- en nadelen. En toch kunnen zij de keuzen in Europa via NL beïnvloeden. Ik vond het heel aardig om hier een betoog over te lezen (zonder die partij een voorkeurstem te geven, er zijn meer partijen die positief meeleven !). Zie http://goo.gl/cV4J3g

VOLG MIJ
ZOEKEN