RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
logo
Protest en verzet kunnen het begin zijn van een nieuwe economie. Maar hoe zou zo’n samenleving er dan uit kunnen zien? Ideeën zijn er genoeg: werknemersbestuur in bedrijven, complementair geld, afschrijving van schulden, een geldvrije economie. Op verschillende schaal wordt al met deze ideeën gewerkt.
Inleiding Remedie                
Rups dagpauwoog     Foto: Dean Morley, Flickr, CC BY-ND 2.0
I
n maart van dit jaar werd een aflevering van Tegenlicht uitgezonden met de titel ‘We zijn het zat’. We zijn boos op de banken. We zijn boos op de overheid die de bankiers redt, maar de burgers in de kou laat staan. De woede is er, maar waar blijft de opstand?
Tegenlicht, We zijn het zat, 30/03/14
Bekijkenpingback
In 2011 ontstond de Occupy beweging. Overal ter wereld werden afdelingen opgericht. Occupy protesteerde tegen het parasitaire gedrag van de 1% aan de top. Maar Occupy lijkt een zachte dood gestorven. We zijn behalve boos, ook moedeloos: er is toch niks aan te doen. We zitten muurvast in dit systeem.
De woede is er, maar waar blijft de opstand?
Ons huidige economische stelsel is niet van de ene dag op de andere ontstaan. Het kapitalisme ontwikkelde zich binnen een feodale context. Terwijl de adel de lakens uitdeelde, ontstonden nieuwe productiemethodes en breidde de handel zich uit. Mensen gingen samenleven en samenwerken in steden, waar zich nieuwe machtscentra vormden. De politieke en morele bewustwording nam toe: aan de onderdrukking door de adelstand moest een einde komen. Al die kleine veranderingen samen versterkten elkaar en zorgden op den duur voor een heel nieuwe maatschappijvorm. Het feodale regime moest wijken, het kapitalisme nam het roer over.
Er is veel geschreven over de overgang van het feodalisme naar het kapitalisme. Onder andere door Karl Marx. In zijn boek Het Kapitaal (1867) beschrijft hij hoe de industriële kapitalistische productiemethode zich ontwikkelde uit de agrarische en ambachtelijke productiewijze ten tijde van het feodalisme. Eeuwenlang had de adel de macht over het volk gehad. Deze maatschappijstructuur leek onaantastbaar. Maar langzaam maar zeker ontstond binnen dit systeem een nieuwe beweging die steeds succesvoller werd: het kapitalisme. Karl Marx, Capital (Penguin Classics, 1990), o.a. Chapter 15, p.492-642
Zo kan het nu ook gaan. Protesteren tegen het huidige stelsel is zinvol, want we geven een signaal af dat we het er niet eens zijn, we schudden andere mensen wakker en we leren medestanders kennen, zodat we onze krachten kunnen bundelen. Maar tegelijkertijd moeten we werken aan een nieuwe beweging, die het bestaande systeem kan vervangen. De Amerikaanse uitvinder en ontwerper Richard Buckminster Fuller (1895-1983) heeft ooit gezegd: "Je kunt de bestaande realiteit niet veranderen door ertegen te vechten. Om iets te veranderen moet je een nieuw model bouwen dat het bestaande systeem overbodig maakt".
Dit is mijn vertaling. De originele uitspraak: “You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.”
Dagpauwoog     Foto: Bram van Broekhoven
Het proces lijkt op een metamorfose, bijvoorbeeld van een rups die in een vlinder verandert. Aan de buitenkant zie je lange tijd vrijwel niets, maar inwendig in het lichaam van de rups is de omvorming naar iets totaal nieuws al aan de gang. Een vraatzuchtige rups wordt een prachtige vlinder. Overal ter wereld nemen mensen interessante initiatieven om te werken aan een nieuwe economie. Dit hoofdstuk REMEDIE is bedoeld om deze projecten onder de aandacht te brengen.
Om iets te veranderen moet je een nieuw model bouwen dat het bestaande model overbodig maakt
De Amerikaanse econoom Richard Wolff bijvoorbeeld heeft een website gelanceerd: Democracy at Work. Hij promoot daar het idee om werknemers zelf hun eigen bedrijf te laten runnen. Om een bedrijf te besturen zijn een CEO en een hiërarchische bedrijfsstructuur overbodig. We kunnen zelf bepalen hoe, wat en waar we produceren en we beslissen zelf hoe de winst verdeeld wordt. Bedrijven met een werknemersbestuur verdedigen de werknemersbelangen. Ze bieden een eerlijker salaris, een vrijere en prettiger werkomgeving en vaak ook nog een betere service voor de klant. De website Democracy at Work staat vol met succesvolle voorbeelden.
Kijk op de website van Richard Wolff over Democratie op het Werk:
Bekijkenpingback
Voor een nieuwe economie moet in ieder geval het geldstelsel op de schop. De banken hebben veel te veel macht. Ze hebben het monopolie op de gelduitgifte en ze profiteren daarvan op een onevenredige manier. Het rekenen van rente over het geld dat ze in omloop brengen, zorgt voor een continue overdracht van rijkdom van het armste deel van de bevolking naar de kapitaalbezitters aan de top.
Margrit Kennedy, Interest and Inflation Free Money (1995), p. 8,9,10

De PDF van haar boek is gratis te downloaden van haar website
Bekijkenpingback

Anthony Migchels, De Verborgen Slavernij van Rente, Zaplog 16/10/10
Bekijkenpingback

We hebben een monetaire hervorming nodig. Bernard Lietaer, Margrit Kennedy en Anthony Migchels zijn een paar voortrekkers.
Anthony Migchels, oprichter van de Gelre, legt uit waarom monetaire hervorming nodig is: Anthony Migchels Monetair Hervormer 14/04/14
Bekijkenpingback

Margrit Kennedy, Interest and Inflation Free Money, (1995)
Bekijkenpingback

Bernard Lietaer, Het geld van de Toekomst (1999)

Kijk ook op de website van Anthony Migchels realcurrencies.wordpress.com voor veel informatie over monetaire hervorming
Bekijkenpingback

De geldcreatie en gelduitgifte moeten onder publieke, democratische controle komen en rente moet afgeschaft worden. Door complementair geld in te voeren, kunnen we de alleenheerschappij van de bankensector doorbreken.
Een voorbeeld van zo’n complementaire munt is de Gelre.
Website van de Gelre
Bekijkenpingback
De Gelre is regionaal geld voor de provincie Gelderland. Ondernemers kunnen rentevrij krediet krijgen in deze munt. De Gelre is ook inwisselbaar voor de Euro. De combinatie van deze twee eigenschappen maakt het gebruik van dit geld heel aantrekkelijk. Ook in andere delen van ons land is complementair geld ingevoerd. Door met één van deze alternatieve geldsystemen mee te doen, kun je jezelf nu al onafhankelijker maken van het reguliere parasitaire geldstelsel.
In onder andere Groningen, Amersfoort en Utrecht zijn LETS-kringen actief. LETS staat voor Lokale Economisch Transactie Systeem. In Amsterdam bestaan de NOPPES, in Rotterdam de DAM

St. De Keerkring, LETS ruilkring te Groningen
Bekijkenpingback

LETS Amersfoort
Bekijkenpingback

LETS Utrecht
Bekijkenpingback

NOPPES Amsterdam
Bekijkenpingback

DAM Rotterdam
Bekijkenpingback

In de oude economie zijn concurrentie en competitie de sleutelbegrippen. In de nieuwe economie draait alles om samenwerking.
In de nieuwe economie draait alles om samenwerking
Een project als het open source besturingssysteem Linux laat zien wat er mogelijk is als mensen op voet van gelijkheid samenwerken. Linux wordt door de gebruikers samen geprogrammeerd en beheerd en is vrij toegankelijk. Dit ontwikkelmodel wordt ook wel P2P (peer-to-peer) genoemd en wordt al op verschillende terreinen toegepast. Kenmerkend is dat mensen uit vrije wil deelnemen en dat ze het werk doen omdat ze er goed in zijn en het leuk vinden. Iedereen streeft naar een zo goed mogelijk product, niet naar winst. We kunnen het P2P concept voor steeds meer economische doelen gaan inzetten.
Kennis, ideeën en ontwerpen delen gaat makkelijk via internet en gebeurt ook al heel veel .
Zie bijvoorbeeld het Open Design Lab van de Waag Society
Bekijkenpingback

Zie ook het project Holland Wiki House
Bekijkenpingback

Frank Kresin, Open Design: samen ontwerpen en fabriceren, Frank Watching 15/04/10
Bekijkenpingback

Working for a phase transition to an open commons-based knowledge society: Interview with Michel Bauwens, Poynder Blogspot 27/05/14
Bekijkenpingback

Maar P2P-principes werken ook voor bijvoorbeeld de voedselproductie. Curto Café, een koffiemaker in Brazilië heeft een volledig transparant, niet-hiërarchisch ketenbeheer ontwikkeld. Binnen deze koffieproducerende gemeenschap zijn ook klanten vrij om mee te doen met bijvoorbeeld ideeën of recepten. Via 'crowdfunded retail expansion' wordt geld ingezameld om winkelruimtes te huren. De mensen die geld hebben gestort, worden terugbetaald in koffie. Consumenten delen zo de risico’s van de producenten, waardoor solidariteit ontstaat. Hoewel het primaire doel van Curto Café goede koffie is en geen winst, krijgen de deelnemende koffieboeren hier beter betaald dan via de reguliere weg.
In zijn boek De Wereld Redden, beschrijft de Belgische onderzoeker en oprichter van de P2P Foundation Michel Bauwens het voorbeeld van Curto Café. Michel Bauwens en Jean Lievens, De Wereld Redden, Met peer-to-peer naar een postkapitalistische samenleving, (2013) p.67-8

Curto Café op de website van de P2P-foundation
Bekijkenpingback

Met werknemersbestuur in bedrijven, complementair geld en een samenwerkingseconomie wordt een nieuw economisch model gecreëerd, dat het huidige kapitalistische systeem langzamerhand overbodig maakt. Door met deze initiatieven mee te doen, zorgen we voor meer WELVAART VOOR IEDEREEN.
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

 1. Mister X  2 juni

  Tijd om het Nurenberg militair tribunaal te laten herleven.. zo te zien worden al jaren misdaden tegen de mens gepleegd… een revolutie?? nee das een doodlopende weg en ga je niet winnen … maar niet meer meedoen met het gehele systeem , dat is denk ik een betere oplossing .. hoe minder mensen er meedoen, hoe minder macht de 1% heeft.

  • Mia  28 juli

   Ik geloof ook in een parallelle samenleving. Zijn de laatste tijd al behoorlijk wat nieuwe initiatieven ontplooid op dit vlak. Kijk bijv. naar https://www.nieuwwestland.nl/ Helaas woon ik niet direct in de buurt anders zou ik meteen meedoen.

 2. Anoniet  12 januari

  O smeekvijver, o zweermeer, o zwelgzee,
  o grote O’~say-on O’cé-aan ons én met de telg mee!!!

  • Mia  12 januari

   Het spijt me wel, maar ik begrijp het niet. Je spreekt in raadselen Anoniet.

 3. Anoniem  5 januari

  De tijd is aangebroken om te breken met de huidige overtuigingen die ons geestelijk gevangen houden.
  Ik behoor nog tot de jeugd en zoals ik zijn er veel van mijn leeftijd-genoten die geen hoop meer hebben voor de toekomst. Overbevolking dwingt overheden steeds meer controle uit te oefenen op hun bevolking om de wereld draaiende te houden ten koste van het volk. Omdat wij geen perspectief zien lijkt het ons niet verstandig om een gezin te stichten. Met de tijd zal de jeugd zich agressief verzetten tegen de loon-slavernij die is opgelegd. Jullie willen een remedie voor een ongeneesbaar vorm van kanker, maar enkele van jullie zijn bereid om de handen vies te maken. Idealisten zijn er genoeg, verzet-strijders te weinig. Het begint allemaal met een idee..

  • Mia  7 januari

   Breken met de overtuigingen die ons gevangen houden… Hoe doe je dat? Wat is de juiste vorm van verzet? Wat is effectief? Wat werkt? Ik weet niet precies wat je bedoelt met je handen vies maken. Agressief verzet heeft een averechts effect. Het leidt tot meer controle, een nog vastere greep. Aangezien de materiële wereld voortkomt uit een energetische werkelijkheid, denk ik dat het handig is om daar ‘aan het werk te gaan’. Het lijkt een zwaktebod, maar hier kunnen we echt een verschil maken. De 2018 meditatie van Caroline Cory is voor mij een goed begin. :-)

 4. Mia  27 juli

  Dank jullie wel voor al jullie aanvullingen en tips. Genoeg om mee aan de slag te gaan, denk ik :-)

 5. Hank  25 juli

  Potentiele oplossing: Decentralisatie d.m.v. Blockchain toepassingen

 6. ewald guiaux  15 september

  dank voor deze hoopvolle initiatieven….. word er warm van…. blijft de hemel IS er AL… als energie tussen 2 polen bv. body en mind….. vanuit de kwaliteiten van het hart….

 7. bernadette  17 juli

  Leo Verhoef heeft zijn vergrootglas al jaren op de Gemeentes gefocust , en hij komt o.a ook tot de conclusie
  dat daar ook de Bezem door heen moet .
  Check zelf even je eigen stedelijke gemeente in de rechter balk langzaam scrollend naar beneden op zijn site.

  http://leoverhoef.nl/

 8. Jong  28 maart

  Zou fijn zijn als de hele site ook in het Engels beschikbaar is. En worden er lezingen gegeven in NL; op scholen vanaf de basisschool? De jeugd heeft de toekomst..

 9. luuk  13 december

  parasitaire is een term die je betoog iets minder onafhankelijk maakt. In het woord zit namelijk een negatief waarde-oordeel. Voor de rest bent een vooruitstrevende geëngageerde burger en niets dan lof voor uw betoog.

 10. Indigo  11 september

  Kijk hier eens naar: “The Peer-to-Peer Economy”
  https://www.youtube.com/watch?v=v_yaENlXGa4

 11. Erik Boele - de Zeeuw  16 december

  Werknemersbestuur? Dit zou een goede structuur kunnen zijn: http://www.sociocratie.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=7&Itemid=66

VOLG MIJ
ZOEKEN