RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
De natuuronderzoeker Charles Darwin wist dat zijn theorie op termijn gefalsificeerd zou worden en vervangen zou worden door iets beters. Maar de huidige wetenschap staat dat niet toe en blijft vasthouden aan het idee van competitie als model voor de maatschappij.
Competitie is achterhaald, coöperatie is de norm
VIDEO, 25/01/2018
Mircea Datcu, Gregg Braden Interviu feb 2014
C
ompetitie zou onze fundamentele drijfveer zijn. Onze huidige economie en politiek zijn op dat concept gebaseerd. In dit interview uit 2014 vertelt wetenschapper en auteur Gregg Braden dat inmiddels uit natuurwetenschappelijk onderzoek duidelijk is gebleken dat niet competitie maar coöperatie de basis is van ons samenleven op aarde.
Deze nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen worden echter niet opgepikt door de mainstream media, ze komen niet in de tekstboeken voor, we leren ze niet op school. We blijven onderwezen worden in de oude wetenschap die op alle vlakken tot crises heeft geleid.
In de vorige eeuw zijn er 400 studies gedaan naar de optimale hoeveelheid competitie voor het beste resultaat op de werkvloer, in school, in familieverband, in het bedrijfsleven. Alle 400 onderzoeken kwamen uit op exact hetzelfde antwoord: NUL. Competitie draagt niks bij. Competitie is altijd destructief.
“The ideal amount of competition . . . in any environment, the classroom, the workplace, the family, the playing field, is none. . . . [Competition] is always destructive.”
Onderzoeker Alfie Kohn schreef er een boek over: No Contest: The Case Against Competition (1986/1992) (bovenstaand citaat is daaruit afkomstig). De theorie van Darwin is allang gefalsificeerd: Competitie is NIET de basis van onze menselijke natuur. Coöperatie is DE manier waarop we samenleven.
Bron: Gregg Braden, interview 2014, 1e 7 minuten. Kijk het hele interview hierboven.
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

VOLG MIJ
ZOEKEN