RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Burgerinitiatief Ons Geld. U weet wel: de 115.000 handtekeningen die ervoor pleiten dat het geld weer van ons wordt. De Tweede Kamer moet zich nu eens serieus over de inrichting van ons geldstelsel buigen.
Geldcreatie besproken in de Tweede Kamer. Missie geslaagd?
NIEUWS, 19/03/2016
George van Houts namens Burgerinitiatief Ons Geld in de Tweede Kamer
W
oensdag 16 maart was het dan eindelijk zover. De voorstellen van het Burgerinitiatief Ons Geld werden besproken in de Tweede Kamer. Het werd een enerverende middag.
Ons Geld woordvoerder George van Houts leidde de bespreking in met een vlammend betoog: "het bankensysteem is een kaartenhuis dat continu op instorten staat. De overheid houdt dit kaartenhuis overeind. Wij dragen daar als samenleving met z'n allen de lasten van, waaronder schulden, versobering en economische stagnatie.
"Het geldstelsel moet dienstbaar worden aan de maatschappij, deze niet onnodig belasten, maar doen floreren"
- George van Houts
Monetaire machten, lees: de banken, eisen dat de samenleving hervormt en zich steeds weer aanpast aan dit labiele geldsysteem. We zien dat terug in de uitholling van sociale voorzieningen en verworvenheden.
De samenleving moet echter niet verschrompelen onder een gammel geldstelsel. Dat is verspilling van onze potenties. Ons geldstelsel behoeft hervorming. Het moet dienstbaar worden aan de maatschappij, deze niet onnodig belasten, maar doen floreren."
Een enorme opsteker was het: zo'n prachtig toespraak in de plenaire zaal. Eindelijk wordt hier over de kern van onze economische problemen gesproken en komt de werkelijke oorzaak van de crisis en stagnatie aan bod.
Doordat banken geld mogen scheppen en uit mogen lenen voor hun eigen gewin moeten wij steeds harder werken en houden we steeds minder over. Bovendien dreigt voortdurend het risico van een volgende bankencrisis waarvoor wij als burgers en rekeninghouders weer zullen moeten opdraaien.
Ons Geld kreeg bijval van de Partij voor de Dieren bij monde van Frank Wassenberg: “Was geld ooit een ruilmiddel, waarvan de waarde werd bepaald door dekking vanuit goudvoorraden, nu wordt geld gecreëerd zonder dat er iets tegenover staat. Dat gebeurt niet door de overheid, maar door private banken met een winstoogmerk en niet gehinderd door enige verplichting tot maatschappelijk gedrag. En hoe meer geld deze banken scheppen door het uitgeven van nieuwe leningen, hoe meer zij verdienen. Een zeer perverse prikkel.”
Doordat banken geld mogen scheppen en uit mogen lenen voor hun eigen gewin moeten wij steeds harder werken en houden we steeds minder over
De PvdD is voorstander van het hervormen van de financiële sector, waarbij geldschepping uit handen van commerciële banken wordt genomen en een overheidstaak wordt. Daartoe werd door Wassenberg een motie ingediend. Ook de SP kwam met voorstellen die nauw aansloten bij de voorstellen van het Burgerinitiatief. Het geldstelsel moet niet in dienst staan van de banken, maar in dienst van de samenleving.
Het lijkt erop dat het Burgerinitiatief de Kamer heeft wakker geschud. Ruim 3 uur werd er gedebatteerd met minister van Financiën Dijsselbloem. Vrijwel alle aanwezige kamerleden dienden een motie in om het alternatief van Ons Geld nader te laten onderzoeken. Hierover wordt a.s. dinsdag gestemd. Het ziet ernaar uit dat er een groot onderzoek komt naar het onderwerp geldcreatie.
Mission accomplished! De missie van Ons Geld en van de 115.000 ondertekenaars lijkt geslaagd. Eindelijk aandacht voor dit belangrijke onderwerp. Toch is er ook een gevoel van teleurstelling. Is de kern van de zaak wel geraakt?
Rente
Over elke euro die wordt gecreëerd, wordt door de banken rente gerekend. Daardoor is in de samenleving een enorme inkomens- en vermogensongelijkheid ontstaan. In het Burgerinitiatief zelf (pdf) is dit duidelijk verwoord: Commerciële exploitatie van de geldomloop zorgt voor een continue geldstroom van ‘de armen’ (geldleners voor levensbehoeften) naar vermogenden. Dit vanwege de rente.
We verarmen. De overheid betaalt de banken rente over de staatsschuld. Het gaat om zo'n 8 miljard (!) per jaar en dat hoesten wij op via de belastingen. Volkomen onnodig want de overheid kan z'n eigen geld creëren.
WvI, Zo kan het ook! Nederland verbeteren in 1 stap
Bekijkenpingback
Rente. Hier lopen de banken op binnen. Dit is hun verdienmodel. Daarom is de welvaart zo ongelijk verdeeld
Daarnaast betalen we de banken nog een keer rente als we een lening hebben, bijv. een hypotheek. Maar ook als je geen lening hebt, betaal je dagelijks rente aan de bankensector. In de prijs van elk product dat je koopt, zit zo'n 40% rente.
Rente. Hier lopen de banken op binnen. Dit is hun verdienmodel. Daarom is de welvaart zo ongelijk verdeeld. Rente zorgt voor een continue overdracht van welvaart van arm naar rijk. We moeten van rente af. Rente = slavernij.
Maar in het kamerdebat van afgelopen woensdag kwam rente nauwelijks ter sprake...
Rente zorgt voor een continue overdracht van welvaart van arm naar rijk. We moeten van rente af
Sowieso ging het merendeel van het debat meer over het reguleren van de bankensector dan over ander geld. Een alternatief geldsysteem is voor velen een brug te ver. De kamerleden bewegen zich liever op bekend terrein in plaats van zich nu eens werkelijk te verdiepen in andere en veel betere mogelijkheden. 'Out of the box' denken blijft moeilijk en ook eng.
Media
Maar de allergrootste teleurstelling was toch wel dat het debat volledig doodgezwegen is door de reguliere kranten. Geen woord te vinden over deze historische gebeurtenis. Gedachtenvoer schrijft erover: Als we via een burgerinitiatief met meer als 100.000 handtekeningen in de kamer duidelijk mogen maken dat wij, het volk vinden dat ons geldstelsel corrupt is en we ons besodemieterd voelen mogen we toch wel verwachten dat … we er iets over kunnen vinden in onze ochtend- of avondkrant. Zonder uitzondering bleef het angstvallig stil. Ook op tv en radio is er nauwelijks aandacht aan gegeven.
Het schijnt dat alleen Pauw een kort item had.
Daarmee is een belangrijke doelstelling van het Burgerinitiatief -meer bekendheid geven aan het onderwerp geldcreatie- helaas niet gehaald. Minder dan 1% van de mensen weet dat commerciële banken geld creëren en uitlenen voor hun eigen gewin.
We moeten dus doorrrr. Nieuwe mogelijkheden verkennen. Als je hierover mee wilt denken en mee wilt praten, kan dat: morgen, op 20 maart is er een WORKSHOP OVER BANKEN EN GELDCREATIE met de economen Ad Broere en Klaas van Egmond.
Hieronder het verslag van WeAreChange over het debat geldcreatie.
OnsGeld over debat geldcreatie; 'De geest is uit de fles'
En hier het verslag van De Lange Mars over het debat geldcreatie: Debat geldschepping in Tweede Kamer onschadelijk gemaakt
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

 1. Eleonora Acket -van Tuyll  21 maart

  Gestaag doorgaan! Jullie hebben in mijn ogen geweldig werk gedaan! Nu volhouden!

 2. Richard11  20 maart

  Het huidige financiële stelsel stamt uit het feodale tijdperk. Het is ontworpen om te voorzien in de voortdurende behoefte aan geld bij de toenmalige elite (adel en geestelijkheid). Geld, waarmee oorlogen en een extravagante levensstijl werden gefinancierd. De elite bood voor de geleende bedragen als onderpand het volk aan, dat de belastingen moest opbrengen waarmee rente op steeds groeiende schulden werd voldaan.

 3. john  19 maart

  Uiteraard niets in de media, die gecontroleerd wordt door de banken….

 4. Erik  19 maart

  Ben je ook bij de workshop morgen?

  • Mia  20 maart

   Nee, helaas. Ik ben er niet bij. Ik ben op cursus. Ook belangrijk :-)

VOLG MIJ
ZOEKEN