RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Werklozen en uitkeringsgerechtigden worden de laatste tijd regelmatig door politiek en bestuur weggezet als losers, fraudeurs of luiwammesen. We zijn het normaal gaan vinden en misschien doen we er ook wel aan mee? Werklozen moeten gewoon beter hun best doen en het is niet meer dan redelijk dat ze voor hun uitkering 'wat terugdoen'.
Stigmatisering werklozen: een gevaarlijke trend
BLOG, 22/08/2015
What else? Foto: Xavi rojas via Flickr CC BY 2.0
R
utte (VVD) had het over de 'dikke vette IKKE'. VNO-NCW-voorzitter De Boer (CDA) noemde bijstandsgerechtigden 'labbekakken'. Toen Kamp (VVD) nog minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was, vergeleek hij in een interview werklozen met drugsverslaafden: te lui om te werken en ze zitten de hele dag op de bank!
Wat is hier aan de hand? Taal- en cultuurwetenschapper Nanne van Poll schreef er een belangwekkend artikel over op LinkedIn: Dit is een mens. De titel is een verwijzing naar het beroemde boek van Primo Levi Is dit een mens.
Is dit een mens
In 'Is dit een mens' beschrijft en analyseert Levi de verschrikkingen van de Holocaust. De Joodse bevolking werd gemarginaliseerd en weggezet als 'slecht' of 'gevaarlijk' wat resulteerde in maatschappelijke uitsluiting, met deportatie naar het `Oosten´. Daar werd men of vermoord of men moest dwangarbeid verrichten voor Duitse bedrijven zoals IG Farben of Bayer tot de dood er vaak op volgde. Mensen werden gereduceerd tot nummers, zodat alle empathie door de daders en toeschouwers kon worden vermeden, want hoe kun je meeleven met een huls die slechts een nummer heeft, naamloos is gemaakt, en gekleed gaat in een vormloze pyjama die iedereen draagt.
Onder onze ogen wordt een nieuwe bevolkingsgroep verdacht gemaakt
Levi schreef zijn boek als waarschuwing. Hij ging ervan uit dat onmenselijke praktijken in Europa niet meer zouden voorkomen en dat we het nooit meer zouden pikken als de overheid bevolkingsgroepen zou gaan stigmatiseren, marginaliseren, uitsluiten en wegzetten als slecht.
Maar wat gebeurt er nu? Onder onze ogen wordt een nieuwe bevolkingsgroep verdacht gemaakt. Werklozen en uitkeringsgerechtigden worden in een negatief daglicht gesteld. Ze worden gereduceerd tot slechte en luie mensen die geen gratis geld verdienen, maar onder dwang onbetaald werk moeten verrichten voor hun bijstandsuitkering.
Doorbraak, Dwangarbeid is niet te verkopen 3/1/12
Bekijkenpingback

FNV, Werken in de bijstand, alles behalve gewoon goed werk (pdf) 12/12
Bekijkenpingback

Jonathan Witteman, 'Vernederende' klusjes voor Amsterdammers in bijstand, De Volkskrant 24/12/13
Bekijkenpingback

Werkloosheid
Iedereen weet dat de huidige economische en politieke omstandigheden de oorzaak zijn van de hoge werkloosheid. Door de crisis en de daaropvolgende bezuinigingen is er zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven veel minder behoefte aan nieuwe werknemers.
Werkloosheid is altijd een sociaal-maatschappelijke kwestie geweest. Omdat er niet genoeg betaald werk is voor iedereen, is het niet meer dan redelijk dat werklozen een uitkering ontvangen. Er zijn op dit moment ruim 5x meer werklozen (635.000) dan openstaande vacatures (125.000). Dan zijn er dus afvallers, en veel ook. Die kunnen maar beter gecompenseerd worden.
WvI, Winst staat bovenaan, werknemers zijn de klos
Bekijkenpingback
Eigen schuld
Maar de laatste jaren wordt een hele andere opvatting gehuldigd: als iemand niet aan de bak komt, doet hij iets helemaal fout. De werkloze is zelf verantwoordelijk. Het past in dit plaatje dat de werkloosheidsuitkeringen omlaag gaan: werkloosheid mag niet ‘beloond’ worden. Een uitkeringstrekker moet zich schamen. Het niet-hebben van betaald werk wordt aan de persoon aangerekend.
OnsFundament, Jij als werkloze... 04/08/14
Bekijkenpingback
Het nieuwe werkloosheidsethos maakt mensen zelf verantwoordelijk: je moet gewoon beter je best doen om een baan te bemachtigen, je moet handiger solliciteren, positiever denken, je om- of bijscholen, je beter presenteren, slimmer netwerken, kansen pakken. Als werkloze moet je het zelf uitzoeken. Geen baan? Eigen schuld.
Mensen worden gestigmatiseerd en vernederd. Alsof werkloos zijn al niet erg genoeg is. Alsof een uitkering een vetpot is. Alsof mensen voor hun lol zonder baan zitten. Alsof ze zich niet suf solliciteren.
Structurele uitsluiting
Van Poll waarschuwt: wat we hier zien, is opnieuw een structurele uitsluiting van een bevolkingsgroep. Nu zijn niet de Joden -of de Marokkanen- aan de beurt, maar de mensen zonder werk. We moeten inzien dat ons sociale stelsel wordt afgebroken en de solidariteit wordt ondermijnd. Met de systematische vernedering en dwang van uitkeringsgerechtigden is de geest weer uit de fles aan het raken.
Een uitkeringsgerechtigde is een mens met dezelfde grondrechten als een werkende
We laten ons makkelijk misleiden. De framing van marginalisering en vernedering van werklozen die bestuurders en politici gebruiken dient om het hardvochtige bezuinigingsbeleid te rechtvaardigen. Door de werkloze als lui weg te zetten, is de aandacht afgeleid van de desastreuze en meedogenloze politieke agenda: o.a. de participatiewet en de kostendelersnorm waardoor uitkeringsgerechtigden steeds meer worden afgeknepen en zo langzamerhand geen leven meer hebben. Tegelijkertijd wordt de solidariteit uitgehold: als we elkaar gaan beschuldigen zullen we niet voor elkaar opkomen.
Een uitkeringsgerechtigde is een mens met dezelfde grondrechten als een werkende, en verdient het niet om gestigmatiseerd te worden op basis van maatschappelijke status.
Taak voor iedere burger
Iedere burger heeft in deze ontwikkelingen een taak, schrijft Van Poll – naar zijn medeburger toe vanuit moreel besef, maar ook vanuit een gevoel van rechtvaardigheid en solidariteit. Immers, het hebben van betaalde arbeid is een schaars goed geworden en niet meer vanzelfsprekend. Iedereen kan door de nieuwe wetgeving zo zijn baan verliezen en moet hij als een 'dikke vette IKKE' zijn hand gaan ophouden bij een uitkeringsinstantie.
De conclusie is duidelijk:
Doe niet aan de stigmatisering mee. Veroordeel niet!
***
Bron: Drs. Nanne van Poll, Dit is een mens
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

 1. jacobs  21 maart

  ik denk dat mensen in wao , wia ook last hebben van een stigma . ze zijn of lichamelijk of psygies ziek , en komen daardoor waarschijnlijk niet aan het werk .ook al zouden ze dat willen .

  • Mia  25 maart

   Ik weet van herkeuringen in de Wajong. Al snel wordt gezegd dat je arbeidsvermogen hebt. We kunnen allemaal een bijdrage leveren, ook met een handicap. De meeste mensen willen dat ook maar al te graag. Maar het wordt wel heel erg moeilijk gemaakt met de arbeidsmarkt van tegenwoordig. Is er werk? Ja, werk is er genoeg. Maar is er betaald werk? En wat ook heel belangrijk is: fatsoenlijk werk. Fatsoenlijk Betaald Werk en Betaald Fatsoenlijk Werk, daarvan is er steeds minder. Vaak hoge werkdruk, laag loon en weinig respect. Voor iedereen lastig en zeker voor de mensen die psychisch of lichamelijk ziek zijn wordt het wel heel moeilijk gemaakt.

 2. E. M.  16 november

  E.M. ik ken heel wat mensen die door ziekte of dat ze het mantelzorg met werk moesten combineren in de bijstand terecht gekomen zijn. Mensen zeggen gauw omdat ze vooroordelen hebben: eigen schuld, dikke bult. Er zitten heel wat chronische zieken in de bijstand.

 3. Gerrit  30 augustus

  Ik ben op vroege leeftijd gaan werken maar na 25 jaar heb ik ontslag gekregen en daarna ben ik helaas erg ziek geworden. Er werd een verkeerde diagnose gesteld en na een aantal jaren verbetering van mijn gezondheid heb ik zelf om een traject naar werk gevraagd. Voorgestelde cursussen stipt en met goed gevolg doorlopen maar toen helaas wegens herseninfarctjes weer in het ziekenhuis terecht gekomen. Werkgevers peinzen er niet over om iemand zoals ik met een groot gezondheidsrisico aan te nemen. Familie waar ik altijd voor klaarstond doen inmiddels driftig mee aan het bashen van mensen met een uitkering. Ik heb geen contact meer met mensen, kennissen, vrienden of familie. Ik ben de mensen zo enorm zat dat ik soms alles achter wil laten en naar een onbewoonde streek wil trekken in de hoop alleen te kunnen overleven in en van de natuur.

 4. Karlijn  28 augustus

  Een bekend en hardnekkig probleem. In mijn werk lees ik dagelijks over de schadelijke effecten van werkloosheid op het psychisch welzijn van mensen. Dit is ook het geval in landen die een goed financieel vangnet bieden voor werklozen. Wat er sterk inhakt bij werklozen is het gebukt moeten gaan onder een sterk stigma, dat regelmatig uitgesproken wordt door politici en medeburgers. Kijkend naar Europese survey-data vond ik al dat werklozen veel vaker het gevoel hebben dat op hen wordt neergekeken dan werkenden: http://www.socialevraagstukken.nl/site/2015/01/26/steeds-sterker-worden-armen-gestigmatiseerd/

 5. Den Helder  27 augustus

  Kom op zeg! Niet zo zielig doen. Mensen hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid. Het is makkelijk om het op de politiek en/of maatschappij af te schuiven, maar wat doe je zelf. Ik bijvoorbeeld, werk me een slag in de rondte om uiteindelijk bijna niets aan over te houden. Alles wordt afgeroomd om de verzorgingsstaat in stand te houden. Een zeepbel.
  Ik ken legio bijstandtrekkers die gewoon niet willen werken en ze komen er ook nog voor uit. Gaan we die mensen onderhouden? Ik dacht het niet. Ik ben wel solidair met de mensen die echt niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. De rest moet gewoon met z’n billen van de bank.

 6. Pietje Puk  27 augustus

  Kom op zeg, hoe lang blijven mensen nog in ontkenning. Rutte is een marionet. Alsof hij en zijn partij dit allemaal zelf hebben bedacht. Het zijn allemaal tentakels van het zelfde. Hoe anders denkt u dat de Europese Unie er op ondemocratische wijze er zo doorheen gedrukt kan zijn. Verhip dat kan toch niet waar zijn? Cognitieve dissonantie is volksziekte nummer 1. Want alles wat de actualiteiten op het magische kastje genaamd TV brengen, is de waarheid, toch? Meer waarheid dan wat u met uw eigen zintuigen zou kunnen waarnemen.

 7. Orkaan8  27 augustus

  Door bezuinigingen op de kinderopvang is er geen geld meer om te kunnen blijven werken. Rutte is de schuldige de schuldige en niet de medewerker, die er financieel er nog eens op achter uit gaat. De baan was toch al niet dik betaald. Artikel 1 van de grondwet geldt blijkbaar niet voor iedereen in een neoliberale maatschappij.

 8. Condor  25 augustus

  Het collectieve geheugen van de mensheid duurt gemiddeld rond de 60 a 70 jaar zeg maar maximaal 2 a 3 generaties en daarna worden alle peperdure lessen in bloed gegoten weer vergeten. Het is absoluut niet ondenkbaar dat concentratiedwangarbeidskampen en vernietigingskampen niet weer opnieuw plaats kunnen gaan vinden. De nazi’s waren niet de uitvinders van de concentratiekampen, de oude Egyptenaren, Grieken, Romeinen, en de koloniale mogendheden hadden deze concentratiekampen al in overvloed. Het bestaan van concentratiekampen en slavernij,uitbuiting, misbruik,dwangarbeid zijn in alle tijden, talen, en gebieden uitvoerig beschreven. Misschien met andere benamingen zoals strafkampen, werkkampen, correctionele kampen etc.
  Nederland had deze in haar kolonies ook al in overvloed.
  De mensheid doet net of nazi Duitsland het heeft uitgevonden, dat is niet waar dus, wel hebben ze het verheven tot absolute monsterlijkheden.

  Condor

 9. ReverendNL  25 augustus

  Uit pure hufterigheid tegen deze regering houdt ik lekker mijn handje op. Zij hebben mij tijdens ziekte ontslagen, zij weigeren mij om te scholen of te begeleiden naar nieuw werk. Zij zijn de vervuiler, niet ik. Ik werk uit principe nooit meer.

 10. Indigo  25 augustus

  Als je – als gewone doorsnee mensch – het grotere plaatje hierachter wilt zien ( kijk hier: http://files.meetup.com/562554/NWO.jpg) en kunnen begrijpen, raad ik je deze website aan: “War against the Weak and the Poor” http://waragainsttheweak.com/

  Korte samenvatting:
  Op zeer hoog nivo (nog boven het nivo van de Verenigde Naties, de UN) hebben een aantal zeer rijke (en mijn inziens geesteszieke) Elite mensen besloten dat ze een super-ras willen scheppen en dat de rest van de bevolking van deze (hun?) planeet eigenlijk gewoon maar moet doodgaan.[1]

  Alleen zeggen ze dit niet rechtstreeks in je gezicht, maar verpakken ze het – via hun handlangers in de Verenigde Naties en lokale “regering” (mensenhouders-clubjes) in mooie – en duur klinkende beleidsargumenten van “Sustainable”, “Population-reduction”.

  Aan de onderkant van de maatschappij komt het doodleuk neer op het feit dat – als jij jezelf niet (meer) kunt redden – word je gewoon aan je lot over gelaten en probeert men (de elite) “het-jou-helpen” zelfs strafbaar te maken.

  M.a.w. economische genocide in een bezuinig-je-dood jasje gestoken, verpakt in een hoop gebakken politieke lucht.

  [1] Bron: http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/useless_eaters.htm
  [2] http://rense.com/general78/philo.htm

 11. Henk Slot  24 augustus

  Hier wordt weergegeven wat we eigenlijk al een hele tijd weten: tweedracht zaaien in onze maatschappij. Mensen die alles hebben en dus rechten hebben en mensen die weinig tot niets hebben en daardoor geen rechten, maar alleen plichten hebben. De loosers, de luilakken of waar ze verder voor uitgemaakt worden. Wat een schande. Alle mensen zijn gelijk en hebben even veel rechten en plichten.

 12. sarena  24 augustus

  Ook hier net 35 soms minder pw. Ook hier als afgekeurde (sinds 3 jr) in bijstand gedumpt. Ik was ZZP-er.
  hier kind met adhd en psychiatrische issues. Eigen bijdrage jeugdggz is helft v huur dus onmogelijk.
  ze maken iedereen kapot.

 13. marie  24 augustus

  Amen. En nog maar te zwijgen over onze groep bijstanders chron ziek of gehandicapt of (mantel)zorg(ouder).
  In huidig vernederland is dat al n 24 uurs taak en als dank mag je letterlijk verhongeren en als ziek/gehand kind dan na jaren zorg 18 word ben je gedwongen m in tehuis te zetten want tja de mantelzorgboete. Uitgerekend zou het in geval v mij en kind met handicap op minus 400 pm van 35 per week eetgeld nu komen. Dus onmogelijk

 14. KellyH  24 augustus

  Zo zie je maar weer de tweede Wereldoorlog is niet afgelopen….alles wat ze toen deden wordt vandaag de dag herhaalt zijnde het alleen op een nog genieperige manier

 15. Pietje Puk  24 augustus

  Ha, u begrijpt het!

  Er is alleen maar overvloed!

  Maar tegelijkertijd een mechanisme van schaarste want dit levert veel geld en macht op. Vandaar de voortdurende angstparadigma en de verdeel en heers politiek.

 16. ongezouten  24 augustus

  Er bestaat niet zoiets als: recht op eten en onderdak
  waar komt dat recht vandaan?
  Er is overvloed!
  Het “gesticht” waar de meeste van jullie in leven, creëert deze rechten.
  Ik pak iets af van de een en geef het aan de ander (en hou zelf ook een beetje) en noem dat “recht hebben op”
  Eens in de maand kreeg je een papier, vol met getallen en ook wat letters, ergens stonden daar letters (veelal met een W erin) en een paar getallen erachter, dat betekende dat je vrijwillig iets afstond en dat leverde je het recht op, dat je daar later aanspraak op kon maken.
  Ja! Je bent belazerd! Of beter, recht op eten en onderdak bestaat niet.

 17. Indigo  23 augustus

  “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.” Quote van Franklin D. Roosevelt

  Dus als we de root-cause en/of “schuldbron” eens duidelijk boven water halen van de werkeloosheid, dan zouden eigenlijk “de individuen die zich politici durven noemen” eens publiekelijk terecht gesteld moeten worden voor het al decennia blijvend en structureel falen in het scheppen van werkgelegenheid voor iedereen ;-)

  Heeft er wel eens iemand – in 1e / 2e Kamer – uitgerekend hoeveel mensen deze 635.000 baan-loze medemensen weer aan het werk houden? Daar zou je als tijdelijke baan-loze trots op kunnen zijn, op het feit dat dankzij JOUW BAANLOOS ZIJN jij een levend product geworden bent in de (failliete) werkeloosheids-industrie. Zonder jou als baan-loze medemens zaten er nog meer werk-nemers uit het mensen-handel-circuit zich ook thuis rot te vervelen op de bank. JIJ bent dus HUN WERK.

  Lees voor meer feiten deze 2 artikelen maar eens:
  “Het failliet van de Nederlandse werklozenindustrie”
  https://decorrespondent.nl/754/het-failliet-van-de-nederlandse-werklozenindustrie/28987530-054a9ebb

  “Meer bewijs waarom ‘activerend arbeidsbeleid’ niet werkt”
  https://decorrespondent.nl/760/meer-bewijs-waarom-activerend-arbeidsbeleid-niet-werkt/19478800-6ac20154

 18. Pietje Puk  23 augustus

  Ach over een tijdje…

  De mensen die nu nog in de rattenrace zitten of denken dat ze rijk zijn, zullen beteuterd opkijken want ook zij zullen in het systeem opgaan en elk voorrecht verliezen. Ze zullen niet kunnen bevatten hoe ook zij terecht gekomen zijn in die groep waar zij eerder zo mooi met het vingertje konden wijzen.

  Dwangarbeid of participeren wordt de norm. En dan kan iedereen met trots vertellen welk vrijwilligerswerk ie doet. Immers loon bestaat dan allang niet meer. Je mag blij zijn dat je wat kan eten en onderdak.

 19. jhon  23 augustus

  Een sociaal grondrecht is een grondrecht dat actief optreden van de overheid vereist, bijvoorbeeld het recht op werk, huisvesting of onderwijs.
  In NL is de grondwet een dode letter (art.120).
  Een grondwettelijk hof is niet aanwezig (enige staat in EU).

 20. Gerrit  22 augustus

  Als iemand waarheid spreekt dan kun je dat Buiten je rationele denkvermogen ook “voelen”, en als je het niet voelt kan ook niemand het je laten “zien”.

VOLG MIJ
ZOEKEN