RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
De Blije B is een coöperatieve fairtrade bank in oprichting. De Blije B introduceert ook de nieuwe rentevrije munt URA. De URA is waardevast omdat die gekoppeld is aan URen en Arbeid. Een uur aan arbeid die vandaag gemaakt wordt, is over 10 jaar nog steeds één uur aan arbeid.
De werking van de nieuwe waardevaste munt, de URA
GASTBLOG, 20/07/2015
De Blije B
D
e URA is waardevaster dan goud. Dit komt doordat alle investeringen onder en met de URA in de reële economie worden geplaatst. Deze geven financieel, ecologisch, emotioneel en sociaal rendement (f.e.e.s) op kapitaal. Het gaat hier om investeringen in grondstoffen, rechtvaardig ondernemen, biologische voedingsmiddelen, natuurkrachten, vastgoed, zuiver water en mensen. Deze investeringen zijn dienstbaar aan de mens die ze altijd blijft gebruiken.
In de beginfase kunnen inkomende euro’s één op één worden omgeruild naar URA’s. Ook via deze weg wordt met de URA geïnvesteerd in rechtvaardige duurzame investeringsprogramma’s die, omwille van de euro inflatie, een f.e.e.s rendement op kapitaal geven. De Blije B Leden kunnen overal in euro’s en URA’s betalen via internet, mobiel, pinpas of chipknip.
De werking van de URA in de praktijk
Indien de mensen het wensen, wordt de lokale munt URA uiteindelijk een nationale munt. Dat betekent dat de werking van de URA onderhevig is aan verschillende fases, zodat de URA kan doorgroeien tot een volwassen munt.
Eerste fase
In de eerste fase worden inkomende euro’s kosteloos 1 op 1 omgeruild naar URA’s. Deze URA’s kunnen in de besloten coöperatieve kring worden besteed. De ingeleverde euro’s worden geïnvesteerd in onder andere grondstoffen, natuurkrachten, rechtvaardig ondernemen en mensen. Op dat moment ontstaat er een onderliggende waarde (dekking) bij de aangeschafte URA’s. Alle in de kring circulerende URA’s worden dus gedekt door een onderliggende waarde, die uiteindelijk te herleiden is naar URen Arbeid. Het gehele URA systeem werkt rentevrij.
Mensen kennen een waarde toe aan iets dat ze onderling vertrouwen. In die lijn is ervoor gekozen om de URA een onderliggende waarde te geven. Mensen blijven deze onderliggende waarden altijd gebruiken. En ze zijn niet onderhevig aan rente en inflatie. De zon is de zon en katoen is katoen. In die zin wordt ook de term ‘waardevast’ voor de URA gebruikt. Als er straks meer euro's in de URA gaan, dan is dit te wijten aan de inflatie en renteheffingen op de euro. Meer info.
Binnen de besloten coöperatieve kring, wisselen de leden hun producten en diensten direct uit, of via de bedrijvengids, marktplaats en het inkoopcollectief. Via het gecentraliseerde administratie systeem worden alle URA’s bij- en afgeschreven. Leden kunnen hun vraag en aanbod van producten en diensten ook buiten de besloten kring aanbieden. Bij bestedingen buiten de kring, kunnen URA’s worden omgezet naar euro’s. De omwisselkosten zijn 1%. Bij bedragen vanaf € 250 is de omwisseltijd, gelijk het op factuur kopen, 1 tot 4 weken. Deze tijd is nodig om de onderliggende waarde van de URA weer om te zetten naar euro’s.
Tweede fase
Naarmate de omzet van euro’s naar URA’s stijgt, groeit ook het collectief investeringsprogramma van de onderliggende waarden. Het mandje van investeringen in grondstoffen, natuurkrachten, rechtvaardig ondernemen en mensen is niet alleen waardevast, het zal ook rendement opleveren. Voor de URA is dat fase 2. De waarde van de URA zal gaan stijgen ten opzichte van de euro. Het 1 op 1 omwisselen van euro’s naar URA’s en andersom is dan niet meer mogelijk. Vanaf dat moment wordt er gewerkt met ‘realtime’ omwisselkoersen, op basis van het mandje met onderliggende waarden t.o.v. de euro. Voordelen zijn:
• Bij digitale euro betalingen ziet men gaandeweg minder URA’s van zijn rekening afgeschreven.
• De uit het niets gecreëerde euro gebaseerd op schulden, zal via de URA een reële waarde krijgen.
Derde fase
Zodra de euro in hyperinflatie zit of crasht zal (bijna) niemand meer zijn URA’s willen omwisselen naar euro’s. Op dat moment ontkoppelen we de URA van de euro en zitten we in fase 3. De geld- creatie kan dan plaatsvinden, op basis van productie (uren-arbeid) i.p.v. schuld (huidige). Dat kan geschieden binnen een landelijke coöperatie, die onder volledige controle en beheer staat van de samenleving. Meer info.
De omvang en groei van geldschepping wordt gemonitord en in balans gehouden t.o.v. het Bruto Binnenlands Product (BBP). Zo blijft de benodigde geldhoeveelheid optimaal aanwezig, als ruilmiddel voor alles wat wij als samenlevingen willen uitwisselen aan producten en diensten. Het geld wordt rentevrij uitgegeven. We stappen dan, voor zover nog niet aanwezig, volledig over naar een circulaire economie.
Via de Algemene Ledenvergadering van de landelijke coöperatie, zullen we een herwaardering van URen en Arbeid (URA) afspreken met alle betrokken leden. Hoeveel URA gaat een tuinman of piloot per uur verdienen? Wat krijgt een vuilnisman? Een dokter? Dat bepalen we gezamenlijk, zodat er een goede (waarde) herwaardering is van de URA per beroepengroep. Als je alles afpelt:
De URA ontleent zijn waarde aan de productie die wij zelf leveren in uren en arbeid. Binnen de zogenaamde 12 punten van verandering valt dit onder de punten: 3, 4, 5, 6 en 11. Hier is in het groot te lezen wat wij in het klein gaan doen via de coöperatie. Behalve een herwaardering van uren en arbeid per beroepengroep, komt er ook een algehele winstdeling, (rendement op kapitaal) voor alle coöperatie certificaathouders. Zo heeft iedereen er belang bij dat de coöperatie in al zijn disciplines optimaal functioneert. De URA is niet ultiem, maar slaat met haar mogelijkheden, wel een brug naar een nieuw systeem waar contant geld weer gangbaar is.
Overgenomen van De Blije B, De waardevaste munt, de URA
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

 1. Familie Blij  6 augustus

  Beste Frank,

  Ons URA concept idee is ontstaan binnen de Familie Blij. Zodoende reageren we op je schrijven vanuit de Familie Blij. Als je via Google zoekt op URA of URA currency http://bit.ly/1Up4Div dan kom je alles tegen behalve Udai. Je komt tegen Global X Uranium ETF (URA), URA currency (B. of Joy), Uganda Revenue Authority (URA), Urban Redevelopment Authority (URA) en nog meer.

  Tot aan je schrijven wisten wij niet eens van het bestaan van Udai. Dat is ook niet nodig want er valt voor Udai niets te claimen. De waarde van een munt die bepaald wordt op basis van een menselijke inspanning, in dit geval de Nederlandse samentrekking URA (Uren-ARbeid), is niet te claimen.

  Door niemand. Mocht je een andere menig zijn toegedaan, dan kan Udai zich beter richten tot de erfgenamen van Ad Beers http://bit.ly/1DraWha en anderen die de naam URA hebben gehanteerd of nog hanteren. Wij laten het er verder bij en wensen je alles toe wat goed en gezond voor je is.

 2. maup  5 augustus

  Beste Frank,
  Even voor de goede orde,ik vertegenwoordig de URA niet!
  nog de blije Bank.
  Ik ben persoonlijk van mening dat geen claim gelegd
  kan worden op het idee dat menselijke inspanning
  de waarde van een munt bepaald,in dit geval de ura.

  En of ik een man of een vrouw ben is helemaal
  niet relevant.

  groet
  maup

 3. Frank Voesten  29 juli

  Maup, ik veronderstel dat jij een vrouw bent dus zou jij ervoor kunnen zorgen dat een man mij te woord kan staan, aangaande thema hieronder?

  Zou wel willen weten wat een man ervan denkt.

 4. Frank Voesten  28 juli

  Mij is bekend dat het tot de achtergronden van Udai behoort ben de naam Ad Beers daar volgens mij ook tegen gekomen. Mij rest de vraag of jullie betrokkenen op de hoogte hebben gehouden of dit wellicht vergeten zijn. Er is namelijk geen bron vermelding en dat zou wel op zijn plaats zijn dacht ik zo.
  Met stralende en hartelijke groeten Frank Voesten (CGI)
  http://www.udai.info/Wa-Re/id24.htm

 5. maup  20 juli

  Oeps foutje, zijn naam was Stefan den Aarde en zijn werkelijke naam was Ad Beers

 6. maup  20 juli

  Beste Frank,
  De Term URA is al veel ouder,het komt uit het boek
  Buitenaardse Beschaving van Stevan den Aarde
  ik meen uit begin jaren 70

  groet
  maup

 7. Frank Voesten  20 juli

  Aangaande rechtvaardig ondernemen, zijn jullie geautoriseerd om de term Ura te gebruiken? De ideeën doen mij denken aan het Ura-systeem van het Wa-Ré, hierin dient over beloning na de komma plaats te vinden 1,1 – 1,9 dus ja zo kun je het loon bepalen van doctor, piloot, boer door overwaardering na de komma te plaatsen zoals voorgelegd. Ik hoop verder op een reactie aangaande rechtvaardig ondernemen, of jullie geautoriseerd zijn of in overleg deze naam Ura met toestemming verleend is? Met stralende en hartelijke groeten Frank Voesten.

 8. Frank Voesten  20 juli

  Aangaande rechtvaardig ondernemen, zijn jullie geautoriseerd om de term Ura te gebruiken? De ideeën doen mij denken aan het Ura-systeem van het Wa-Ré, hierin dient over beloning na de komma plaats te vinden 1,1 – 1,9 dus ja zo kun je het loon bepalen van doctor, piloot, boer door overwaardering na de komma te plaatsen zoals voorgelegd. Ik hoop verder op een reactie aangaande rechtvaardig ondernemen, of jullie geautoriseerd zijn of in overleg deze naam Ura met toestemming verleend is? Met stralende en hartelijke groeten Frank Voesten.

VOLG MIJ
ZOEKEN