RECENTE REACTIES
VOLG MIJ
Als je het spel waarvan je deel uitmaakt begrijpt, zul je een betere speler zijn. Als je inziet wat het doel is en wat de zin van ons bestaan hier is –het waarom en het hoe- dan kun je beter acteren en reageren.
Gedachte-experiment over een ideale samenleving
VIDEO, 28/06/2015
Tom Campbell - My Big Toe - Part 1
D
e Amerikaanse natuurkundige Tom Campbell heeft een interessant idee over het het spel dat we spelen. Hij heeft in 3 boeken van samen 850 pagina’s dik zijn BIG TOE uiteen gezet. Een grote ‘theory of everything’.
Website Tom Campbell, My Big Toe
Bekijkenpingback

Je kunt My Big Toe gratis lezen via Google Books
Bekijkenpingback

Een omvattende theorie over alles.
Bewustzijn
Bewustzijn is de bron van onze werkelijkheid. Wat is bewustzijn? Bewustzijn is informatie. Het is een informatieveld, het is data. Bewustzijn is het enige dat fundamenteel is. Alles wat bestaat is afgeleid van bewustzijn, inclusief onze fysieke realiteit. Wijzelf, ons lichaam, onze hersenen, alles. Bewustzijn is de fundamentele realiteit. Alles wat bestaat komt daaruit voort.
Bewustzijn ontwikkelt zich, het kan veranderen, het groeit. Bewustzijn is zich bewust van zichzelf. Wij maken onderdeel uit van het grotere bewustzijnssysteem dat zich ontwikkelt. Wij maken deel uit van deze strategie van evolutie.
Entropie
De manier waarop informatiesystemen groeien is door hun entropie te verlagen. Entropie is een begrip uit de thermodynamica en het betekent: de mate van orde. Als je willekeurigheid ('randomness') hebt, is er geen informatie. Als je informatie wilt uit willekeurigheid moet je de entropie verlagen.
Als je een doos speelblokken hebt en je gooit ze op de vloer heb je geen informatie. Maar je kunt met die blokken ook woorden leggen of patronen die informatie bevatten. Een rij blokken waarbij je afwisselend 1 blok omhoog en 1 naar beneden gaat, geeft je informatie. Na 1 op, 1 neer, komt weer: 1 op.
Een bewustzijnssysteem zal willen groeien naar meer informatie, meer inhoud, meer complexiteit omdat dit zijn overlevingskracht doet toenemen. Wij zijn deeltjes van het grotere bewustzijnssysteem. Onze opdracht hier is om ons te ontwikkelen. Volwassen te worden. Onze entropie te verlagen, de inhoud en de kwaliteit van ons bewustzijn te verhogen. Dit betekent: groeien naar liefde. Liefde en een lagere entropie zijn reflecties van elkaar. Het is hetzelfde.
Gedachte-experiment
Om dit te begrijpen is het een goed idee om een gedachte-experiment te doen. We kijken naar een groep van 10.000 mensen. Al deze mensen zijn liefhebbend en zorgzaam. Ze zijn niet egoïstisch, ze hebben oog voor elkaar. Deze 10.000 mensen worden in een wereld gezet met een bepaalde hoeveelheid grondstoffen. Ze worden daar los gelaten en we zien wat ervan komt. Dit zijn de mensen die iets voor anderen over hebben en er voor elkaar zijn als dat nodig is. Als iemands schuur afbrand, helpen ze mee om een nieuwe te bouwen. Ze verwachten geen tegenprestatie, ze doen het gewoon.
Dan is er nog een andere groep van 10.000 mensen. Deze mensen zijn het tegenovergestelde van de vorige groep. Hun drijfveer is niet liefde maar angst. Angst is het tegenovergestelde van liefde.
So Chicken, Liefde of angst: de keuze die je leven verandert
Bekijkenpingback

So Chicken, Wees niet bang
Bekijkenpingback

Bij hen draait het leven om henzelf. Bij alles vragen ze zich af: “Wat is er voor mij te halen?” Deze groep wordt in eenzelfde wereld met dezelfde grondstoffen gezet als de vorige groep. Kijken wat er gebeurt.
Na 20 jaar gaan we op bezoek bij beide groepen. De mensen in de groep die zich baseert op angst, zullen zich hebben gegroepeerd in en rond machtscentra. De ene persoon zal meer macht hebben dan de andere. Degenen met meer macht controleren de anderen, die dit zich laten welgevallen omdat ze op zoek zijn naar bescherming. De paar machtscentra zullen hoogst waarschijnlijk 95% van de grondstoffenvoorraden beheersen. Ze zullen met elkaar vechten in een poging om elkaars spullen te bemachtigen. Deze uitkomst lijkt op onze wereld.
Wat we het beste kunnen doen is: de kwaliteit van ons bewustzijn verhogen, opgroeien, liefde worden
Wat is er met de eerste groep gebeurd? Deze mensen zullen zich naar ieders vermogen optimaal hebben georganiseerd en ze gaan ook optimaal om met de beschikbare grondstoffen. Dit betekent niet dat iedereen hetzelfde werk doet. De taken zijn verdeeld, maar als iemand een goed idee heeft wordt het met iedereen gedeeld. Je zult nog steeds mensen hebben die het handwerk doen en mensen die meer controlerende taken hebben. Maar op een organische manier die vergelijkbaar is met de cellen in ons lichaam. Ze hebben allemaal verschillende functies, maar het geheel is efficiënt en effectief geregeld. Iedereen geeft om zijn medemensen en gunt het elkaar om zoveel mogelijk te kunnen doen met de grondstoffen en talenten die ze hebben. Zo’n samenleving functioneert optimaal.
Welke van deze twee groepen heeft een hoge entropie en welke een lage? De groep van liefhebbende mensen heeft een lage entropie. Deze samenleving is georganiseerd en constructief. De andere groep heeft een hoge entropie, het resultaat is desorganisatie, chaos, verwarring. Iemand bouwt iets op en iemand anders haalt het naar beneden omdat ze het niet kunnen uitstaan dat iemand meer heeft dan zij. Als je daar iets bezit, moet je het beschermen om het te kunnen houden. Dus het draait voornamelijk om strijd. Sommige machtscentra zullen verdwijnen, nieuwe komen ervoor in de plaats. Zo krijg je een sub-optimale ordening.
Liefde is gerelateerd aan een lage entropie. De natuurlijke staat van een lage-entropie-bewustzijn is liefde. Het systeem ontwikkelt zich; wij zijn daar onderdeel van door een wisselwerking met elkaar aan te gaan. Wat we het beste kunnen doen is: de kwaliteit van ons bewustzijn verhogen, opgroeien, liefde worden. Dat is de zin van ons bestaan.
Bron: Gedeelte uit: Tom Campbell - My Big Toe - Part 1 plm. 2:00-12:30 min.
Vertaling van de hele Part 1 hier als pdf.
Schrijf een reactie

Je mailadres blijft geheim
Je naam en mailadres zijn verplicht
Publiceer

  1. Mark Jakobs  29 juni

    Iemand bekend met deze site?
    http://www.12-12-12.org/main.htm

  2. gerrit  28 juni

    Volgens mij is dat niet zo! De zin van ons bestaan is om diegene te worden die wij in het diepste van onze ziel voorbestemd zijn om te WEZEN. Om daar vervolgens in het dagelijkse leven gehoor aan te geven. En in het het diepste van mijn ziel ben ik een Kind van GOD, en via bemiddeling van Jezus kunnen wij terug keren naar onze werkelijke bestemming. Een ieder die De Heer Jezus aanroept zal bewaard blijven.

VOLG MIJ
ZOEKEN